PHUZDD2_1 Didaktická dílna II pro jednooborové studenty

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
seznámení s klíčovými pojmy a problémy současné etiky
aplikace obecných znalostí didaktických postupů a výukových metod
tréning didaktických kompetencí
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen:
vysvětlit klíčové pojmy a problémy současné etiky;
porozumět souvislosti původu a genealogie náboženství a morálky;
využít získané znalosti při tvorbě kurikula předmětu ZSV vyučovaném na středních školách
využívat technologie ve výuce.
Osnova
  • 1) Základní pojmy a problémy etiky
  • 2) Myšlenkové experimenty v etice jako metody výuky
  • 3) The New Science of Morality
  • 4) Deskriptivní etika
  • 5) Metaetika
  • 6) Normativní etika
  • 7) Aplikovaná etika a bioetika
Literatura
  • BRÁZDA, Radim. Ethicum. první. Zlín: VeRBuM, 2010. 188 s. ISBN 978-80-904273-9-6. info
Výukové metody
přednášky, seminární diskuse, workshop.
Metody hodnocení
referát (vystoupení na semináři), závěrečná práce zaměřená na jedno z témat probraných ve výuce. Hodnotit se bude přístupnost, adekvátnost a invence.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/fil/etika/ Stránky věnované etice: Etika - srovnávací etika - http://www.phil.muni.cz/fil/etika/ Ethics Updates (obsahuje texty věnované etickým teoriím i aplikované etice) - http://ethics.acusd.edu/index.html Časopisy: Ethics - http://www.journals.uchicago.edu/ET/ The Journal of Ethics - http://www.kluweronline.com/issn/1382-4554 Ethik & Unterricht (časopis zaměřený na výuku etiky) - http://www.ethik-und-unterricht.de/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PHUZDD2_1