SOCn6301 Sociálně stratifikační výzkum

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 PC54
Předpoklady
! SOC409 Sociálně stratifikační výzkum
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si znalosti o sociální stratifikaci a způsobech jejího měření.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních období sociálně stratifikačního výzkumu;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční trendy v sociálně stratifikačním výzkumu;
- analyzovat současné poznatky v oblasti sociálně stratifikačního výzkumu;
- analyzovat a měřit společenské nerovnosti
Osnova
  • Nerovnost;
  • Základní koncepty sociálně stratifikačního výzkumu;
  • Nerovnost v podmínkách: měření;
  • Měření pozic na trhu práce: koncept sociální třídy a ISEI;
  • Sociální mobilita, sociální fluidita a jejich měření ;
  • Sociálně stratifikační výzkum – čtyři generace výzkumníků;
  • Teorie sociální mobility a sociální fluidity;
  • Teorie vzdělanostních nerovností;
  • Teorie homogamie a výběrového párování
Výukové metody
Přednáška, seminář, diskuse, studentské prezentace
Metody hodnocení
Test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět nebude vyučován pokud si ho zapíše méně než 5 studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.