ZURd0103 Účast na výzkumném projektu

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 10 kr. (max 10 kred). Ukončení: z.
Vyučující
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
V rámci tohoto povinně-volitelného předmětu student participuje ve výzkumném projektu. Cílem je rozvíjet schopnost studentů pracovat ve výzkumném týmu, sledovat způsoby řízení týmu a účastnit se na celém procesu výzkumné práce. Student může participovat na sběru a analýze dat, stejně tak se může aktivně účastnit celého publikačního procesu dle svých aktuálních znalostí.
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí výstupy z učení č. 1, 3, 4 a 5.
Osnova
  • Zápočet zapisuje školitel na základě účasti studenta ve výzkumném projektu. Přidělené kredity jsou variabilní podle míry účasti v projektu, 1 kredit odpovídá 25 hodinám pracovní zátěže studenta.
Výukové metody
Participace na výzkumném projektu
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.