PV061 Úvod do strojového překladu

Fakulta informatiky
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Karel Pala, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra strojového učení a zpracování dat - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 14. 9. až Út 7. 12. Út 12:00–13:50 B411
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 80 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Strojový překlad je jednou z praktických aplikací zpracování přirozeného jazyka. Na jeho historii můžeme dobře ilustrovat přístupy ke zpracování textů i umělé inteligence obecně od pravidlových systémů ke strojovému učení pomocí neuronových sítí.
Cílem kursu je seznámit studenty:
 • s principy strojového překladu, používanými technikami pro jeho řešení;
 • s přehledem hlavních překladových směrů v minulosti;
 • s problematikou víceznačnosti;
 • se vztahy k reprezentaci znalosti a reprezentaci významu;
 • s přípravou dat pro učení strojového překladu;
 • s technikami vyhodnocení kvality překladu.
  Pro moderní techniky hlubokého učení budou prezentovány části kódu v Pythonu i příklady použití dostupných systémů.
  Součástí kursu jsou rovněž experimenty s jednoduchým překladovým systémem pro češtinu a angličtinu na bázi neuronových sítí.
 • Výstupy z učení
  Student bude po absolvování předmětu schopen:
 • klasifikovat systémy strojového překladu a uvést jejich podstatu;
 • popsat komponenty neuronových sítí pro překlad;
 • porozumět postupu učení neuronových sítí;
 • pochopit metody vytváření pro učení systémů strojového překladu;
 • vytvořit jednoduchý systém strojového překadu;
 • vyhodnotit kvalitu překladu.
 • Osnova
  • Úvod, historie strojového překladu
  • Struktura jazyka, základy pravděpodobnosti
  • Jazykové modely, modely založené na frázích
  • Dekódování, hodnocení
  • Úvod do neuronových sítí, výpočetní grafy
  • Neuronové jazykové modely, neuronový strojový překlad
  • Dekódování v neuronovém strojovém překladu
  • Reprezentace slov, morfologie
  • Syntaxe a sémantika
  • Paralelní texty, získávání korpusů z internetu
  • Učení bez paralelních dat
  • Aktuální výzvy
  Literatura
   doporučená literatura
  • KOEHN, Philipp. Neural machine translation. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. xiv, 393. ISBN 9781108497329. info
  • KOEHN, Philipp. Statistical machine translation. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. xii, 433. ISBN 9780521874151. info
   neurčeno
  • POIBEAU, Thierry. Machine translation. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2017. vi, 285. ISBN 9780262534215. info
  Výukové metody
  Výuka probíhá formou ústních přednášek a seminářů, v nichž se kombinuje použití slidů a ukázek relevantních softwarových nástrojů.
  Metody hodnocení
  Písemný test: zhruba 10 otázek, za které je možné získat maximálně 50 bodů. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 25 bodů. V průběhu semestru je možné získat dalších až 20 bodů za práci v semestru (dobrovolné domácí úkoly, projekty).
  Vyučovací jazyk
  Angličtina
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2021/PV061