DSPVP02 Práce se zdroji a zásady publikování

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Georgala (cvičící)
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (cvičící)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (cvičící)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Předpoklady
Bez předpokladů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět cílí na získání znalostí a dovedností potřebných pro efektivní vyhledávání a práci s odbornými zdroji, psaní odborných textů a jejich publikování a vykazování publikovaných výsledků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu :
- shopen efektivně vyhledávat a zpracovávat relevantní odborné zdroje,
- umět pracovat s dostupnými elektronickými databázemi,
- umět efektivně zpracovávat získané informace a znát postupy, jak k tomu využít informační technologie,
- seznáman s odbornými postupy a standardy při psaní odborných textů v oblasti práva,
- umět identifikovat časté chyby při psaní odborných textů a vědět, jak se jim vyvarovat,
- znát zásady publikování a vykazování vědeckých výstupů,
- umět rozpoznat predátorské časopisy a znát některá používaná (kvalitativní i jiná) rozlišovací kritéria odborných časopisů
- znát zásady vědecké etiky a nejčastější prohrešky proti nim,
- znát postupy recenzního řízení, znát doporučení, jak jím úspěšně projít,
- znát metody hodnocení výstupů vědy a výzkumu (VaV), orientovat se v diverzifikovaných druzích výsledků národního i mezinárodního charakteru,
- umět pracovat s Rejstříkem informací o výsledcích (RIV),
- znát metody, jak se zviditelnit jako začínající vědec
Osnova
  • Předpokládá se rozdělení na tři tématické bloky: 1) jak vyhledávat a zpracovávat relevantní zdroje (informační management, rešeršní práce, vyhledávací strategie a metody efektivního vyhledávání v elektronických informačních zdrojích, konkrétní postupy práce s nejčastěji používanými databázemi, čtení odborných zdrojů a utřídění získaných poznatků, využití informačních technologií při této činnosti); 2) psaní odborných textů (struktura vědeckého článku a vědecké monografie, odborný styl, práce s poznámkami pod čarou, časté nedostatky vědeckých textů a jejich prevence, praktická doporučení – diskuse nad konkrétními příklady, sdílení zkušeností); 3) zásady publikování a vykazování vědeckých výstupů (výběr vhodného média k publikaci, vědecká etika, rozlišení kvalitních, nekvalitních a predátorských časopisů, praktické dovednosti v oblasti procesu recenzního řízení, metody hodnocení výstupů vědy a výzkumu (VaV) a orientace v diverzifikovaných druzích výsledků národního i mezinárodního charakteru, způsob práce s Rejstříkem informací o výsledcích (RIV), praktické ukázky zanesení publikačních výstupů do ISu, doporučení, Jak se zviditelnit jako začínající vědec, ORCID, Research ID , další sítě, které identifikují vědce a jejich oborové zaměření.
Literatura
    doporučená literatura
  • Volokh, E. Academic legal writing: law review articles, student notes, seminar papers, and getting on law review, ISBN 1599417502
  • Vučka, J. Právní psaní, C. H. Beck 2019
Výukové metody
Přednášky, panelové diskuse, rozbor konkrétních příkladů s diskusí (ukázky odborných textů a identifikace vhodných a méně vhodných postupů), případové studie (např. modelová rešerše), praktické ukázky (např. práce s RIVem), konzultace.
Metody hodnocení
Prezentace studentů zaměřené na dílčí otázky akademického psaní a práce s příslušnými zdroji.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.