MVV59K Software Law

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Žolnerčíková (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 20. 9. až Pá 17. 12. každou sudou středu 14:00–15:40 316
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVV59K/01: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou lichou středu 14:00–15:40 316, M. Myška
Předpoklady
Understanding of intellectual property law and contract law concepts.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aims of the course are:
to introduce software as the object of legal regulation;
to explain the basics of software and realted subject matter legal protection;
to present and explain the most important contractual issues of software law;
to present and explain legal aspects of software development.
Výstupy z učení
Upon successfully completing this course, the students should be able to:
identify, compare and summarize the important aspects of various legal protection regimes applicable to software and its elements (e,g, GUI, interfaces) and related subject matter;
identify, describe and analyze the recent European case-law regarding software copyright;
describe the basic features of common standard software contracts (incl. contract of work, license agreement (incl. F/OSS) and SLA);
analyze and solve cases relating to legal protection of software.
Osnova
 • Software Law - Introduction, Forms of Legal Protection, Introduction to Intellectual Property Rights
 • Software Development
 • Copyright Protection: a Software-related introduction
 • Copyright Protection for Software, Protection of Non-Literal Elements in Software
 • Other Forms of Protection: Software Patents (Utility and Design) in Practice; Know-How, Trade Secret, Goodwill and Trademark Protection, Non-Disclosure, Confidentiality and Non-Competition Agreements
 • Data and Database Protection
 • Software Contracts I: Intro,Contract Drafting
 • Software Contracts II: License Agreement, Contract of Work, SAAS, EULA
 • Software Contracts III: F/OSS
 • Software Contracts IV: Service Level Agreements
 • Personal Data Protection: Software-related Introduction
 • Personal Data Protection in Software Applications
Literatura
  doporučená literatura
 • BALLARDINI, Rosa Maria, 2012. Intellectual Property Protection for Computer Programs: Developments, Challenges, and Pressures for Change [online]. Helsinki: Svenska handelshögskolan. Available from: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10138/35504
 • JOHN SHAEFFER, 2017. Software as Text. Santa Clara High Technology Law Journal [online]. 20 February 2017. Vol. 33, no. 3, p. 324–414. Available from: http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol33/iss3/1.
 • SWINSON, John, 1991. Copyright or Patent or Both: An Algorithmic Approach to Computer Software Protection. Harvard Journal of Law & Technology. 1992 1991. Vol. 5, no. Fall, p. 145–214.
  neurčeno
 • Further reading will be provided in the interactive syllabus.
Výukové metody
Lectures, seminars, e-learning, class discussions, contract revision, court submission preparation (ISP: + case brief, position paper)
Metody hodnocení
Standard studies:
Participation in seminars is compulsory (one absence allowed).
Assessment of the tasks assigned during the semester: tests in the interactive syllabus; written court submission, contract revision. These task shall be prepared before the respective seminar.
Final written test (20 questions, 4 options, one correct, no penalty points, 60% for pass, only legislative texts (not commented) allowed, 30 minutes)

Individual study plan:
No participation in seminars needed.
Assessment of the tasks assigned during the semester: tests in the interactive syllabus; written court submission, contract revision. These task shall be prepared before the respective seminar.
Three FIRAC case briefs
2 position papers on selected journal papers
Final written test (20 questions, 4 options, one correct, no penalty points, 60% for pass, only legislative texts (not commented) allowed, 30 minutes)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/MVV59K