bp2385 Praxe rozhodčího fotbalu V

Fakulta sportovních studií
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu popisují jeho základní charakteristiku, koncepci, specifičnost a představují studentovi hlavní témata výuky. Cíle předmětu dále mohou odkazovat na jeho pozici v rámci kurikula a mít návaznost na další předměty. Cíle předmětu musí být v souladu s výstupy z učení a metodami hodnocení. Předmět zajišťuje studentům praxi v oboru Rozhodčí fotbalu. Student si vybírá sám místo praxe (dle místa bydliště, příslušného kraje). Cílem předmětu je uvést studenta do problematiky řízení utkání v roli hlavního rozhodčího nebo asistenta dle požadavků ukončení předmětu a související administrativy.
Výstupy z učení
V rámci praxe musí student prokázat schopnost působit v pozicích rozhodčího hlavního a asistenta v utkáních kategorie mládeže i dospělých.
Osnova
  • Praxe je rozdělena podle toho, které soutěže rozhodčí řídí. První skupina jsou rozhodčí, kteří řídí okresní nebo krajské fotbalové soutěže, druhá skupina rozhodčí, kteří řídí divize, ČFL nebo MSFL, a třetí skupina jsou rozhodčí, kteří řídí soutěže spadající pod komisi rozhodčích FAČR (1. liga, 2. liga atd.).
Literatura
    povinná literatura
  • KUREŠ, Jiří, Jan HORA, Bohuslav JACHIMSTÁL, Bohuslav LEGIERSKÝ, Jaroslav NITSCHE, Milan SKOČOVSKÝ a Jan ZAHRADNÍČEK. Pravidla fotbalu : platná od 1.7.2015. První vydání. Praha: Olympia, 2015. 151 stran. ISBN 9788073764081. info
Výukové metody
Student navštěvuje fotbalová utkání v pozici rozhodčího.
Metody hodnocení
Rozhodčí OFS nebo KFS: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 20 utkání v soutěžích řízených OFS a KFS (10 utkání v kategorii mužů, z toho min. 3 utkání v pozici HR)
Rozhodčí ŘK Čechy, Rozhodčí ŘK Morava: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 12 utkání v soutěžích řízených ŘK pro Čechy nebo ŘK pro Moravu (7 utkáni v kategorii mužů)
KR FAČR: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 9 utkání v soutěžích řízených Komisí rozhodčích FAČR
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2022/bp2385