AJ34150 Překlad odborného literárněvědného textu

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A. (přednášející)
Stephen Paul Hardy, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Horáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D. (přednášející)
doc. Michael Matthew Kaylor, PhD. (přednášející)
Mgr. Filip Krajník, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
doc. Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
No prerequisites.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs spočívá v překladu sekundárního literárněvědného textu o rozsahu minimálně dvaceti stran z anglického jazyka do češtiny (kapitola v knize, kratší studie, esej, apod.). Smyslem je obohacení české odborné terminologie, převod nejnovějších termínů, přístupů a trendů do českého jazykového prostředí; a také rozvoj schopností studentů odborně působit na domácím poli. Dodatečnou výhodou je zpřístupnění anglofonních odborných textů české veřejnosti, bude-li překlad následně publikován. Na výběru textu se student dohodne se svým školitelem. Zda text vyhoje nárokům posuzují členové oborové komise - rodilí mluvčí. Kurs je hodnocen systémem vyhověl(a) - nevyhověl(a).
Výstupy z učení
Kurs umožňuje studentům demonstrovat svou schopnost odborně působit na domácím poli, převádět nějnovější odborné termíny do domácího jazykového prostředí a tím obohacovat český odborný diskurs. Dodatečným výstupem je zpřístupnění anglofonních odborných textů české veřejnosti, budou-li překlady následně publikovány.
Osnova
  • Výběr vhodného textu
  • Překlad textu
  • Předložení textu školiteli
  • Nabídka textu k publikaci českému odbornému periodiku
Literatura
  • Vzhledem ke specifické náplni předmětu není seznam literatury vyžadován.
Výukové metody
Samostatný překlad.
Metody hodnocení
Kredity jsou uděleny na základě předložení překladu v náležité kvalitě. Kvalitu posoudí školitel či jím oslovený odborník.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.