PSMA022 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
PhDr. Bc. Lenka Halouzková, Ph.D. (přednášející), PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (zástupce)
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Libor Komárek, Ph.D. (přednášející), PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (zástupce)
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dovršení a odevzdání diplomové práce, která splňuje akademické standardy.
Výstupy z učení
Student/ka absolvováním předmětu prokáže svou schopnost naplánovat, realizovat a dokončit střednědobý projekt. Po ukončení bude student/ka schopen/a:
- formulovat výzkumnou otázku;
- naplánovat výzkum na konkrétní téma;
- samostatně realizovat jednotlivé dílčí kroky vedoucí k realizaci výzkumu;
- samostatně provádět výzkum;
- prezentovat výsledky ve standardní písemné podobě, která splňuje normy akademického diskurzu.
Osnova
 • Příprava studentů na úspěšné uzavření diplomové práce (teoretická nebo výzkumná práce, zpravidla o rozsahu cca 140000 znaků). V průběhu konzultací je pozornost věnována obsahovým i formálním kritériím psané diplomové práce.
 • Obsahová stránka:
 • - jasnost, konkrétnost, náročnost a proveditelnost stanoveného cíle,
 • - úroveň popisu současného stavu poznání,
 • - zdůvodnění a přiléhavost zvolené metodiky,
 • - dodržení postupu, náročnost a kvalita řešení,
 • - úroveň interpretace a diskuse získaných poznatků,
 • - schopnost pojmenovat limity studie,
 • - explicitní pojmenování etických aspektů studie a jejich důsledné dodržení ve všech fázích řešení a publikování výsledků studie.
 • Formální stránka:
 • - dodržení struktury zpracování diplomové práce (výzkumné práce se orientují dle modelu IMRAD),
 • - práce s odbornou literaturou (informační zdroje, citační formát),
 • - odborná terminologie, stylistika a gramatika,
 • - úroveň dokumentace (tabulky, grafy, obrázky, přílohy),
 • - pečlivost zpracování.
 • Kurz je zakončen odevzdáním vedoucím schválené diplomové práce.
Literatura
 • dle tematu diplomové práce - viz zadání diplomové práce
Výukové metody
individuální konzultace s vedoucím práce na základě potřeby studenta/ky
Metody hodnocení
Přijetí dokončené diplomové práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Zápočet uděluje vedoucí práce na základě hodnocení studenta v průběhu psaní diplomové práce.
Klasifikované hodnocení diplomové práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/PSMA022