e035 Basic Techniques of Sports Massage

Fakulta sportovních studií
jaro 2024
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Müllerová (cvičící)
Bc. Barbora Kopečková (pomocník)
Garance
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.
Katedra pohybových aktivit a zdraví – Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Florianová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pohybových aktivit a zdraví – Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 15:00–15:50 B11/311
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
e035/01: Čt 17:00–18:40 učebna Vinařská, kromě Čt 16. 5., M. Müllerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/14, pouze zareg.: 0/14
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je na základě teoretických poznatků a praktických dovednosti zvládnout vykonat masáž vybraných částí. Dalším cílem je naučit studenta umět vybrat vhodné hmaty vzhledem k aktuálnímu stavu jedince. Student bude na základě nabytých znalostí analyzovat svalové skupiny, navrhovat a aplikovat kombinaci masérských hmatů podle účinnosti.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen:
1. definovat obecné principy a benefity masáže
2. vyjmenovat indikace a kontraindikace masáže
3. definovat topografické oblasti trupu a dolní končetiny
4. vybrat vhodné hmaty vzhledem ke stanoveným cílům masáže
5. diskutovat nad výběrem zvolených hmatů
6. demonstrovat jednotlivé hmaty
7. praktikovat vybrané masážní sestavy - záda, šije, dolní končetiny
8. posoudit stav organizmu před a po aplikaci masáže
Osnova
 • Přednášky:
 • 1. Teoretické základy masáže
 • 2. Lokální poruchy podkožního vaziva, poruchy svalstva a vertebrogenně podmíněné poruchy svalstva.
 • 3. Indikace a kontraindikace masáže.
 • 4. Obecná myologie. Svalová soustava (svaly zádové, svaly hrudníku, svaly břicha, svaly dolní končetiny).
 • 5. Druhy masáže, masážní prostředky.
 • 6. Účinky masáže- Účinek masáže na kůži, Účinek masáže na kosterní svalstvo, Účinek masáže na šlachy a šlachové pochvy, Účinek masáže na krevní oběh, Účinek masáže na lymfatický systém.
 • 7. Poloha člověka během masáže a polohovací pomůcky, Provádění masáže, Bolest a masáž.
 • 8. Technika klasické masáže: a) Tření b) Roztírání c) Hnětení d) Tepání e) Chvění f) Pohyby v kloubech g) Závěrečné tření
 • 9. Technické chyby maséra při masáži (nejčastejší chyby maséra při vykonávaní jednotlivých hmatů).
 • Semináře:
 • 1. Základy ergonomie práce
 • 2. Základní hmaty- a) Tření b) Roztírání c) Hnětení d) Tepání e) Chvění f) Pohyby v kloubech g) Závěrečné tření
 • 3. Masáž zad včetně lopatky (nastavení polohy, jednotlivé hmaty, pasivní protažení)
 • 4. Masáž šíje včetně lopatky (nastavení polohy, jednotlivé hmaty, pasivní protažení)
 • 5. Masáž dolních končetin (nastavení polohy, jednotlivé hmaty, pasivní protažení)
Literatura
  povinná literatura
 • CLAY, James H. Basic clinical massage therapy : intergrating anatomy and treatment. Illustrated by David M. Pounds, Photo by Vicki Overman. 1st ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2003, xviii, 412. ISBN 078176307X. info
  doporučená literatura
 • MCGILLICUDDY, Michael. Massage for sport performance. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2011, ix, 181. ISBN 9780736083010. info
 • DENEGAR, Craig R., Ethan SALIBA a Susan Foreman SALIBA. Therapeutic modalities for musculoskeletal injuries. Third edition. Champaign, IL: Human Kinetics, 2010, xii, 291. ISBN 9780736078917. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek a praktických cvičení. Praktická cvičení jsou zaměřena na správnou techniku jednotlivých hmatů, které studenti navzájem praktikují ve dvojicích pod dohledem odborného dozoru.
Metody hodnocení
1. Pravidelná účast na výuce (povolena 1 absence).
2. V semestru jeden test. Minimum:65%. Test se skláda z 20 náhodně vybraných otázek.
3. Praktické přezkoušení.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.