HV257 Hra na nástroj 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
MgA. Jiří Klecker, DiS. (cvičící)
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Mgr. Dagmar Ryšánková (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HV257/01: Po 11:00–11:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV257/02: Út 10:00–10:50 kancelář vyučujícího, J. Kučerová
HV257/03: Po 12:00–12:50 kancelář vyučujícího, P. Hala
HV257/04: Čt 11:00–11:50 kancelář vyučujícího, J. Klecker
HV257/05: Út 11:00–11:50 kancelář vyučujícího, J. Klecker
HV257/06: Čt 10:00–10:50 kancelář vyučujícího, J. Klecker
Předpoklady
HV051 Hra na nástroj 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vypěstovat u studentů schopnost stylizovat doprovod lidové nebo umělé písně způsobem, který koresponduje s charakterem melodické linie a funkcí písně, vypěstovat u studenta přesvědčení, že je třeba klást důraz na skutečnost, že jednu a tutéž melodii je možné doprovázet různým způsobem. Cílem předmětu je také zdárná realizace nácviku přednesové skladby.
Výstupy z učení
Student je schopen stylizovat doprovod zadané melodie a zahrát zadanou skladbu. Pohotově vytváří doprovod k neznámé lidové písni.
Osnova
  • Stylizace doprovodu lidové nebo umělé písně způsobem, který koresponduje s charakterem melodické linie a funkcí písně. Hra 10 písní libovolných žánrů s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů, hra 3 písní z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století bez transpozic (J. Ježek, J. Šlitr, Beatles ad.) Nácvik přednesové skladby. Součástí výuky je přehrávka před komisí vyučujících, na níž student zahraje jednu ze skladeb: F. Chopin: Preludium op. 28, č. 4 nebo 6, L. van Beethoven: Bagatella op. 119, č. 3 nebo 4 a jednu lidovou píseň s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů. 1. Předepsaná přednesová skladba 2. Nácvik písně č. 1 z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století (bez transpozic) 3. Nácvik písně č. 2 z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století (bez transpozic) 4. Nácvik písně č. 3 z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století (bez transpozic) 5. Doprovod písní libovolného žánru č. 1 – 2 6. Doprovod písně libovolného žánru č. 3 – 4 7. Doprovod písně libovolného žánru č. 5 8. Doprovod písně libovolného žánru č. 6 9. Doprovod písně libovolného žánru č. 7 10. Doprovod písně libovolného žánru č. 8 11. Doprovod písně libovolného žánru č. 9 12. Doprovod písně libovolného žánru č. 10
Literatura
  • KUČEROVÁ, Judita. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008, 108 s. ISBN 978-80-210-4719-8. info
  • KUČEROVÁ, Judita. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. díl. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008, 282 s. ISBN 978-80-210-4720-4. info
  • HAYNES, Bruce. The end of early music: a period performer's history of music for the twenty-first century. Oxford: Oxford University, 2007. ISBN 978-0-19-518987-2.
  • TROJAN, J. Moravská lidová píseň. Melodika, harmonika. Praha: Supraphon, 1980. 222 s. ŠIMONKOVÁ, D. Desatero nezbytností klavíristy. Praha: SNP, 1986. 125 s. POPOVIČ, M. Teoretické aspekty klavírní improvizace (doprovod lidové písně). 1. vyd. Ústí nad La
  • CARMI, Avner a Hannah CARMI. Das unsterbliche Klavier: die abenteuerliche und wahrhaftige Geschichte von dem verschollenen und wiedergefundenen Siena-Klavier. 4. Auflage. Stuttgart: Urachhaus, 1992. ISBN 3-87838-414-9.
  • GERIG, Reginald R. Famous pianists & their technique. New ed. Bloomington: Indiana University Press, c2007. ISBN 9780253348555.
  • CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 115 s. ISBN 9788021046597. info
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Student přehraje studovanou literaturu, 10 libovolných písní s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů a 3 písně z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století bez transpozic (J. Ježek, J. Šlitr, Beatles ad.). Domácí příprava, povinnost navštěvovat výuku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/HV257