BPR_PIPE Politiky, instituce a právo EU

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 P101, kromě Út 2. 4.
Předpoklady
! BPR_EUAP Evropská unie a právo
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem evropské integrace a s principy fungování Evropské unie a umožnit jim pochopit unijní způsoby rozhodování o společných záležitostech, právní principy, rozdělení pravomocí a praktickou realizaci jednotlivých politik.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vysvětlit příčiny a okolnosti evropské integrace,
- porozumět základům práva EU,
- chápat fungování evropských institucí, jejich pravomoci a způsoby rozhodování,
- orientovat se v příjmech a výdajích unijního rozpočtu,
- diskutovat o praktickém fungování politik EU a
- posoudit výhody a nevýhody členství v EU.
Osnova
 • 1. Historie evropské integrace, členské země a rozšiřování EU, symboly EU
 • 2. Úvod do evropského práva, charakteristiky práva EU a primární prameny práva, pravomoci EU
 • 3. Orgány a instituce EU
 • 4. Sekundární prameny práva a pravomoci EU
 • 5. Rozpočet EU
 • 6. Politiky EU a rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy
 • 7. Stádia integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie
 • 8. Společná obchodní politika
 • 9. Společná zemědělská politika
 • 10. Dopravní politika EU
 • 11. Kohezní politika EU
 • 12. Soudnictví EU a prosazování práva EU
 • 13. Vnější vztahy EU
 • 14. Vztahy České republiky a Evropské unie
Literatura
  povinná literatura
 • LACINA, Lubor a Petr BLÍŽKOVSKÝ. Učebnice evropské integrace. 5. přepracované a aktualiz. Brno: Barrister & Principal, 2022. ISBN 978-80-7364-145-0.
 • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 7. přepracované a aktualiz. Praha: Leges, 2017, 352 stran. ISBN 9788075022431. info
  doporučená literatura
 • FIALA, Petr, Ondřej KRUTÍLEK a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 3., aktualizované, rozší. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018, 990 stran. ISBN 9788073254506. info
 • Sehnálek, D. Studijní texty „Evropské právo “. ESF MU. Portál výuky právních předmětů ESF: Webová adresa: http://pravoesf.econ.muni.cz/. Informace o přístupových právech k webové aplikaci jsou zveřejněny v IS/Studijní materiály předmětu/Učební texty/.
 • BALDWIN, Richard and Christopher WYPLOSZ. The Economics of European integration. Seventh Edition. London: McGraw-Hill, 2022. ISBN 13-9781526849437.
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě přednášek.
Metody hodnocení
Písemná zkouška se skládá z uzavřených testových otázek. Minimum ke složení zkoušky je dosažení 60 % z celkového počtu bodů.

Na studenty, kteří jsou na zahraničním pobytu v rámci Erasmu, se nevztahují žádné prezenční povinnosti a mohou přímo přistoupit ke zkoušce. Ohledně bližších informací kontaktujte garanta předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PREUAE a nebo PPEPEI a nebo BPR_EUAP.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BPR_PIPE