MEBn5026 Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! MEB426 Carbon Capture & Storage && ! NOW ( MEB426 Carbon Capture & Storage )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními geologickými, ekonomickými, regulatorními a sociálními rozměry problematiky zachycování a ukládání uhlíku (carbon capture and storage, CCS). CCS je jednou z cest, jak snížit globální emise oxidu uhličitého a redukovat vliv člověka na změny klimatu. Pro úspěch CCS projektů je nicméně důležitý souběh vhodných geologických podmínek pro ukládání CO2, nastavení regulace přispívající k ekonomické výhodnosti ukládání uhlíku a v neposlední řadě také podpora široké veřejnosti a místních komunit. • • Kurz je otevřen všem studentům Masarykovy univerzity. Jeho smyslem je poskytnout základní vhled do problematiky maximálně přístupnou cestou. • • Jednotlivé přednášky povedou vyučující z Energetického centra Masarykovy univerzity, společného výzkumného týmu Fakulty sociálních studií a Přírodovědecké fakulty.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni porozumět a interpretovat základní geologické, ekonomické a politické aspekty ukládání uhlíku do geologických struktur.
Osnova
  • I. Technologické aspekty rozvoje CCS projektů (Jaromír Leichmann) II. Ekonomické, legislativní a sociálni dimenze rozvoje CCS projektů (Jan Osička)
Literatura
  • Hubbard Emmanuel, 2024, Carbon Capture and Storage: A Sustainable Future. ASIN: ‎ B0CTGBRRJQ
  • Hirdan Katarina de Medeiros Costa (Editor), Carolina Arlota (Editor), 2021, Carbon Capture and Storage in International Energy Policy and Law. ISBN-13: 978-0323852500
  • Herzog Howard, 2018, Carbon Capture (The MIT Press Essential Knowledge series). ISBN-10: ‎ 0262535750
Výukové metody
Přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování kurzu je zapotřebí dosáhnout 100% docházky.
Informace učitele
Termín výuky bude doplněn v průběhu prvního týdnu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/MEBn5026