DSANG2 Angličtina II

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Chudová (pomocník)
Garance
Mgr. Radek Šimek, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Předpoklady
Absolvování předmětu DSANG1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je složení zkoušky z odborného jazyka - angličtiny. Předpokladem k jejímu složení je prostudování anglické odborné literatury v rozsahu 150 - 200 stran. Tematika zkoušky souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta. U zkoušky má doktorand prokázat, že je schopen číst plynule a s porozuměním odborný text, zaměřit se na zvláštnosti odborného stylu a terminologie, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru. Rovněž se požadaje schopnost komunikace v běžných životních situacích.
Výstupy z učení
Studkent bude schopen číst odbornou literaturu a diskutovat o problematice svého oboru.
Osnova
  • Student má prostudovat jím vybranou publikaci, která se váže k jeho dizertaci (150-200 stran).
Literatura
    doporučená literatura
  • GARNER, Bryan A. A dictionary of modern legal usage. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2001, xxvi, 953. ISBN 0195142365. info
Výukové metody
Samostudium a individuální konzulatace.
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Student má prokázat schopnost přeložit jakoukoliv část z jím přineseného materiálu a diskutovat o dané problematice.
Informace učitele
Literaturu, na jejímž základě ústní zkouška probíhá (odborný titul v rámci studovaného oboru), si student volí sám po dohodě s examinátorem. Zkouška se uznává po předložení certifikátu o složení zkouška ILEC - zapisuje se známkou A.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/DSANG2