HV051 Hra na nástroj 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
MgA. Jiří Klecker, DiS. (cvičící)
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Mgr. Dagmar Ryšánková (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vypěstovat u studentů schopnost stylizovat doprovod lidové nebo umělé písně způsobem, který koresponduje s charakterem melodické linie a funkcí písně, vypěstovat u studenta přesvědčení, že je třeba klást důraz na skutečnost, že jednu a tutéž melodii je možné doprovázet různým způsobem. Cílem předmětu je také zdárná realizace nácviku přednesové skladby.
Výstupy z učení
Student je schopen stylizovat doprovod zadané melodie a zahrát zadanou skladbu.
Osnova
 • Stylizace doprovodu lidových nebo umělých písní způsobem, který koresponduje s charakterem melodické linie a funkcí písně. Hra 10 písní libovolných žánrů s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů, hra 3 písní z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století bez transpozic (J. Ježek, J. Šlitr, Beatles ad.) Nácvik přednesové skladby. 1. Přednesová skladba 2. Nácvik písně č. 1 z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století (bez transpozic) 3. Nácvik písně č. 2 z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století (bez transpozic) 4. Nácvik písně č. 3 z tvorby „klasiků“ populární hudby 20. století (bez transpozic) 5. Doprovod písní libovolného žánru č. 1 – 2 6. Doprovod písně libovolného žánru č. 3 7. Doprovod písně libovolného žánru č. 4 8. Doprovod písně libovolného žánru č. 5 – 6 9. Doprovod písně libovolného žánru č. 7 10. Doprovod písně libovolného žánru č. 8 11. Doprovod písně libovolného žánru č. 9 12. Doprovod písně libovolného žánru č. 10
Literatura
 • KUČEROVÁ, Judita. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008, 108 s. ISBN 978-80-210-4719-8. info
 • KUČEROVÁ, Judita. Lidová píseň v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. díl. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2008, 282 s. ISBN 978-80-210-4720-4. info
 • ŠIMONKOVÁ, Dagmar. Desatero nezbytností klavíristy. Praha: SNP, 1986. 125 s.
 • VLASÁKOVÁ, A., Klavírní pedagogika: první kroky na cestě ke klavírnímu umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2003. 172 s.
 • POPOVIČ, Mikuláš. Teoretické aspekty klavírní improvizace: (Doprovod lidové písně). 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1994. ISBN 80-7044-082-1.
 • PHILIPP, Günter. Klavier, Klavierspiel, Improvisation: Unterricht, Übung, Interpretation, Pedal, Akustik und anderes. 1. Aufl. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, c1984.
 • BARDAS, Willy. Psychologie klavírní techniky. Vyd. 1. Překlad Klára Prunerová. Brno: Lynx, 2002. ISBN 80-902932-9-8.
 • TROJAN, J. Moravská lidová píseň. Melodika, harmonika. Praha: Supraphon, 1980. 222 s. ŠIMONKOVÁ, D. Desatero nezbytností klavíristy. Praha: SNP, 1986. 125 s. POPOVIČ, M. Teoretické aspekty klavírní improvizace (doprovod lidové písně). 1. vyd. Ústí nad La
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet. Student přehraje studovanou literaturu, 10 libovolných písní s transpozicemi o libovolnou sekundu a tercii nahoru a dolů a 3 populární písně (J. Ježek, J. Šlitr, Beatles atd.) bez transpozic. Požadována samostatná příprava, povinnost navštěvovat výuku.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2024/HV051