SOk753 Výzkum a projektování v multikulturní výchově

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/1.2/1.2. 14 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Dana Jakubjanská, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V průběhu semestru studenti vytvoří výzkumné týmy, zvolí si téma a vytvoří rámec výzkumu. Vybrané téma zpracují do projektu, který budou prezentovat. Prezentace výsledků výzkumných analýz se zpětnou návazností do praxe (podpora efektivní praxe, vytváření projektů). Prakticky zaměřený předmět umožní studentům získat dovednosti spojené s tvorbou projektů v souvislosti se sběrem dat a jejich analýzou.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student/ka schopen/schopna:  Vytvořit tým a společně vybrat téma výzkumu  Tvořivé práce při vytváření projektu  Navrhnout výzkumný rámec, získat data a analyzovat je
Osnova
 • Studenti se budou zabývat různými tématy multikulturní výchovy v kontextu výzkumu a tvorby projektů. Studentům se nabízí témata spojená s multikulturní výchovou, zahrnují význam a poslání MV, rasismus ve společnosti a jeho produkty, diskriminace, rasové násilí, multikulturalismus, xenofobie, terorismus, holocaust, genocida, antisemitismus, anarchismus. Migrace – historie a současnost, migrující cizinci přicházející na naše území, národnostní menšiny u nás, postavení Romů v naší společnosti, romský národ a jeho sociální situace, diskriminace některých skupin ve společnosti (homosexuální menšiny, diskriminace žen, projevy netolerance vůči handicapovaným občanům, atd., extremismus). Světová náboženství, nová náboženská hnutí a lidská práva aj.
Literatura
 • GULOVÁ, Lenka. Analýza prostředí rozvíjející se společnosti jako východisko pedagogické intervence. Angola 2008 – 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. info
 • GULOVÁ, Lenka. Kompendium multikulturní výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 209 s. ISBN 978-80-210-6147-7. info
 • GULOVÁ, Lenka. Multikulturní výchova jako přirozená součást vzdělávání. In Preissová Krejčí, A. - Cichá, M. Jinakost, předsudky, multikulturalismus: Možnosti a limity multikulturní výchovy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 83-99. ISBN 978-80-244-3287-8. info
 • GULOVÁ, Lenka. Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 212 stran. ISBN 9788021047242. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova : příručka (nejen) pro učitele. Vydání 1. Praha: Triton, 2006, 263 stran. ISBN 8072548662. info
 • BARŠA, Pavel. Politická teorie multikulturalismu. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, 347 s. ISBN 8073250209. info
 • BARŠA, Pavel. Politická teorie multikulturalismu. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2003, 347 s. ISBN 80-7325-020-9. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova : teorie - praxe - výzkum. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2001, 211 s. ISBN 8085866722. info
Výukové metody
Studenti budou pracovat v týmu, v rámci fiktivní organizace (spolku). Součástí projektu bude výzkumné šetření.
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2024/SOk753