BA_F3 Finština 3

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan-Marek Šík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
BA_F2 Finština 2 && NOW ( BA_F3_dril Finština 3 - dril )
Absolvování kurzu BA_F2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o třetí část šestisemestrálního cyklu. Kurz se soustřeďuje na výklad a procvičování finské gramatiky, budování slovní zásoby, rozvíjení konverzačních dovedností, porozumění textu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto v pořadí třetího semestrálního kurzu finštiny student dokáže popsat nově probrané gramatické jevy, propojit je s již ovládnutými a používat tyto znalosti v psaném i mluveném projevu. S pomocí ovládnutí nové slovní zásoby a nové gramatiky umí vytvářet text nebo mluvený projev související s probíranými tématy. Umí porozumět o něco složitějším textům než v předchozím semestru a z poslechu dokáže odhadnout téma hovoru a reprodukovat ho.
Osnova
 • výklad a procvičování gramatiky
 • konverzace na různá témata
 • čtení
 • poslech
 • písemné práce
 • mluvená finština
Literatura
  doporučená literatura
 • KUPARINEN, Kristiina a Terhi TAPANINEN. Oma suomi : suomea aikuisille. Helsingissä: Kustannusosakeyhtiö Otava, 2015, 240 stran. ISBN 9789511273714. info
 • GEHRING, Sonja, Sanni HEINZMANN, Sari PÄIVÄRINNE a Taija UDD. Suomen mestari : suomen kielen oppikirja aikuisille. [Helsinki]: Finn Lectura, 2015, 307 stran. ISBN 9789517926997. info
 • WHITE, Leila. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. 8. painos. Helsinki: Finn Lectura, 2010, 318 stran. ISBN 9789517920926. info
 • JÖNSSON-KORHOLA, Hannele a Leila WHITE. Tarkista tästä : suomen sanojen rektioita suomea vieraana kielenä opiskeleville. 5. painos. Helsinki: Finn Lectura, 2006, 164 s. ISBN 9517920075. info
 • LINDROOS, Hilkka Annikki. Finština nejen pro samouky. Vyd. 1. Praha: Leda, 2002, 344 s. ISBN 8073350009. info
Výukové metody
aktivní účast v hodinách, domácí příprava
Metody hodnocení
účast v hodinách je nutná, závěrečný test
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022.