FAVBKa070 Dějiny světové kinematografie II

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Patrycja Astrid Twardowska
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 37 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/37, pouze zareg.: 0/37
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehled vývoje světové kinematografie od poloviny padesátých let do současnosti, jejích uměleckých, kulturních, technických a ekonomických proměn. Kurs je založen na kritickém čtení 4.-6. části knihy Kristin Thompsonové a Davida Bordwella Dějiny filmu (AMU/NLN 2007, revid. 2011).

Hlavní cíle kursu jsou:
- podat základní informaci o nejvýznamnějších filmových hnutích, žánrech, autorech a událostech, především z pohledu „tradiční" filmové historie,
- poskytnout základní rámec pro specializovanější kursy z dějin světového filmu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
porozumět fenoménu filmového modernismu
pochopit význam nových vln
popsat souvislost mezi společenským vývojem a kinematografií
analyzovat a interpretovat díla vybraných autorů
orientovat se v žánrové produkci
vysvětlit inovace v audiovizuálních technologiích
kriticky přemýšlet o přístupech k filmovým dějinám.
Osnova
 • Úvod a periodizace.
 • Širokoúhlé formáty, rozmach televizního vysílání.
 • Hollywood od poloviny padesátých do konce šedesátých let.
 • Žánrová kinematografie, komedie, western, muzikál, horor, sci-fi, historické velkofilmy, dobrodružné filmy, plášť a dýka.
 • Nový film ve Francii, francouzská nová vlna.
 • Italský postneorealistický film.
 • Britská kinematografie šedesátých let.
 • Evropské koprodukce.
 • Nový film v Západním Německu a ve Skandinávii.
 • Japonská kinematografie a nová vlna.
 • Kinematografie Sovětského svazu.
 • Kinematografie střední a východní Evropy: Maďarsko, Polsko, NDR, Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko.
 • Španělská kinematografie za Francova režimu a po něm.
 • Asijské kinematografie, Indie, Čína.
 • Latinská Amerika a brazilské cinema novo.
 • Kinematografie třetího světa.
 • Dokumentární, experimentální a podzemní film.
 • Revize žánrů, retro, katastrofický film.
 • Politický film.
 • Nový Hollywood.
 • Sedmdesátá léta, návrat velké epiky.
 • Technické novinky a nové distribuční strategie.
 • Americký nezávislý film.
 • Kinematografie v éře globalizace, digitalizace a nových médií.
 • Hollywoodské blockbustery.
 • Evropský artový film, Dogma 95.
 • Festivalový okruh.
 • Kinematografie Turecka a Íránu.
 • Korejská kinematografie.
 • Postsocialitické kinematografie, rumunská nová vlna.
 • Bollywood.
 • Quality TV.
 • Hollywood za pandemie covidu-19 a "woke" kultury.
 • Kontaktní přednášky budou věnovány úvodu do problematiky a vybraným tématům, která nemají oporu v povinné a doporučené literatuře.
Výukové metody
Přednášky, filmové projekce, domácí sledování filmů, četba, domácí práce.
Metody hodnocení
Kritická recenze Dějin filmu K. Thompsonové a Davida Bordwella.
Písemný test.
Informace učitele
Učební texty ve studijních materiálech: DSKII_jaro 2023_doplňující poznámky, Italská kinematografie_přednáška_studijní opora.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.