AJ27051 Současné indiánské komunity

Filozofická fakulta
jaro 2001
Rozsah
0/2/0. 4 kr. 2 původní kredity. Ukončení: zk.
Vyučující
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A. (přednášející)
Garance
Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Hrazdílková
Předpoklady
Studentům se doporučuje, aby před tímto kurzem absolvovali kurz "Native Americans" (AJ17050).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je poskytnout studentům hlubší pochopení situace původních obyvatel Ameriky v dnešních Spojených státech a Kanadě a odbourat přitom řadu stereotypů, které o těchto národnostních skupinách přežívají v Severní Americe i v Evropě. Student by měl kurz opouštět s pochopením vzrušujícího a stále se vyvíjejícího charakteru společností a kultur této rasy, kdysi označované za "mizející". Seminář se dělí na dvě části. První se zabývá vývojem vztahů mezi původními Američany a různými evropskými a americkými entitami, s nimiž se setkali v moderní historii, např. britskou, americkou a kanadskou vládou nebo organizacemi, jako jsou Hudson's Bay Company nebo misionářské společnosti. Druhá část kurzu je věnována současné společnosti původních Američanů a problémům, které jsou pro tuto jedinečnou komunitu významné. Patří sem otázky kulturní (např. vzdělání, svoboda vyznání, zachování jazyků), ekonomické (hospodářský rozvoj rezervací, dopad hazardních her, nezaměstnanost), právní (kmenová samospráva, nároky na půdu) a sociální (alkoholismus, užívání drog ap.). V kurzu budeme užívat širokou paletu materiálů. K písemným materiálům budou patřit současná beletrie i odborné studie indiánských i euro-amerických vědců z oboru antropologie, sociologie, historie aj. Chybět nebude ani videomateriál, především dokumentární povahy. Ten nám umožní zacílit diskusi k určitým tématům a získat lepší představu, jak původní Američané vnímají svůj život.
Osnova
  • Cílem semináře je poskytnout studentům hlubší pochopení situace původních obyvatel Ameriky v dnešních Spojených státech a Kanadě a odbourat přitom řadu stereotypů, které o těchto národnostních skupinách přežívají v Severní Americe i v Evropě. Student by měl kurz opouštět s pochopením vzrušujícího a stále se vyvíjejícího charakteru společností a kultur této rasy, kdysi označované za "mizející". Seminář se dělí na dvě části. První se zabývá vývojem vztahů mezi původními Američany a různými evropskými a americkými entitami, s nimiž se setkali v moderní historii, např. britskou, americkou a kanadskou vládou nebo organizacemi, jako jsou Hudson's Bay Company nebo misionářské společnosti. Druhá část kurzu je věnována současné společnosti původních Američanů a problémům, které jsou pro tuto jedinečnou komunitu významné. Patří sem otázky kulturní (např. vzdělání, svoboda vyznání, zachování jazyků), ekonomické (hospodářský rozvoj rezervací, dopad hazardních her, nezaměstnanost), právní (kmenová samospráva, nároky na půdu) a sociální (alkoholismus, užívání drog ap.). V kurzu budeme užívat širokou paletu materiálů. K písemným materiálům budou patřit současná beletrie i odborné studie indiánských i euro-amerických vědců z oboru antropologie, sociologie, historie aj. Chybět nebude ani videomateriál, především dokumentární povahy. Ten nám umožní zacílit diskusi k určitým tématům a získat lepší představu, jak původní Američané vnímají svůj život.
Literatura
  • A complete list of literature will be provided at the beginning of the seminar. The materials to be used include:
  • TAKAKI, Ronald. A different mirror :a history of multicultural America. 1st ed. Boston: Back Bay Books, 1993. ix, 508 s. ISBN 0-316-83111-5. info
  • VIZENOR, Gerald Robert. Bearheart : the heirship chronicles : Darkness in Saint Louis Bearheart. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990. xiv, 254 s. ISBN 0-8166-1851-8. info
  • SILKO, Leslie Marmon. Ceremony. Harmondsworth: Penguin Books, 1986. 262 s. ISBN 0-14-008683-8. info
  • ERDRICH, Louise. Love medicine. Bantam Windstone Trade ed. New York: Bantam Books, 1985. viii, 272. ISBN 0-553-34249-5. info
Metody hodnocení
Seminar; Assessment: class participation and essay / Seminář; hodnocení: diskuse v kurzu
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2002, podzim 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2011, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2019.