BA_E_cetb Estonská četba

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michaela Denisová (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý pátek 10:00–11:40 L31
Předpoklady
Znalost estonštiny na úrovni alespoň 2 semestrů praktické výuky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Četba a interpretace estonských textů. Na konci kurzu by student měl být schopen rozumět literárnímu estonskému textu, interpretovat, překládat jej do své mateřštiny, umět dohledat neznámé výrazy nebo frazeologismy.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen samostatně číst estonský literární text, bude schopen lépe rozebrat větnou strukturu a vymyslet její adekvátní překlad ve své mateřštině. Rozšíří si slovní zásobu v estonštině a bude mít větší zkušenosti se slovníky a jinými zdroji k estonské slovní zásobě.
Osnova
  • Estonské texty, které se v kurzu čtou, vybírá učitel s ohledem na vyspělost posluchačů i s ohledem na látku probíranou v kurzech kulturně-historických.
Literatura
    neurčeno
  • Saagpakk, P.: Eesti-inglise sõnaraamat. Koolibri: Tallinn 2000.
  • Raid, A.: Tšehhi-eesti sõnaraamat. Valgus: Tallinn 1966.
Výukové metody
četba, interpretace textu, srovnání existujících překladů, samostatný překlad
Metody hodnocení
vyžaduje se aktivní účast v hodinách, závěrečný překlad
Vyučovací jazyk
Estonština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.