HV223 Dějiny hudby 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Michal Košut, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimír Richter (přednášející)
MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Richter
Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Vladimír Richter
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 9:00–10:50 učebna 20
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat přehled o vývojových obdobích hudební tvorby od baroka do klasicismu v teoretické rovině, která je doplňována posluchačskými zkušenostmi vedoucími k orientaci v základních rysech slohových období a dílech jejich významných představitelů.
Výstupy z učení
Student se teoreticky orientuje ve vybraném slohovém období. Má zvukovou zkušenost s hudbou tohoto období.
Osnova
  • Sloh melodicko harmonický Charakteristika hudebního baroka Vznik doprovázené monodie, Florentská camerata C.Monteverdi, opera, kantáta, oratorium, Instrumentální formy , concerto grosso, suita, nástrojový koncert Římská, Benátská, Neapolská škola, Ch.W.Gluck České baroko, A.V.Michna, K.V.Holan Rovenský, P.Vejvanovský, Česká a moravská hudební centra Vznik předklasických tendencí Sonátová forma, sonata, symfonie, kvartet česká hudební emigrace,Manheimská škola Vídeňský klasicismus -Haydn, Mozart, Beethoven Seznam odborné literatury (obsahuje základ předmětu) Černušák,G.: Dějiny evropské hudby, Praha 1964 Hradecký, E.: Úvod do studia tonální harmonie, Praha 1972 Szabolcsi, B. Dějiny hudby od pravěku do konca 19. storočia, Bratislava 1962 Kohoutek, C.: Hudební styly z hlediska skladatele, Praha 1976 Štědroň, M.: Claudio Monteverdi, Praha 1985 Kolektiv.: Hudba v Českých dějinách, Praha 1989
Literatura
  • KOHOUTEK, Ctirad. Hudební styly z hlediska skladatele : stručná antologie základů starší kompoziční praxe a teorie. Praha: Panton, 1976, 2 sv. ISBN 35-486-76. info
  • ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. 3. dopl. vyd., v Pantonu 1. Praha: Panton, 1964, 486 s. URL info
Výukové metody
Přednáška z hudebních dějin s řízeným poslechem.
Metody hodnocení
poslechový test - minimální úspěšnost 75%, kolokvium.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/HV223