F0010 Přípravný kurz ke studiu

Faculty of Science
Autumn 2007
Extent and Intensity
1/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavla Musilová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jiří Bartoš, PhD. (seminar tutor)
Mgr. Marek Chrastina, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Michal Janáček Ceniga, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Blanka Kučerová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Martin Netolický (seminar tutor)
Mgr. Aleš Paták, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jan Polster, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Ondřej Přibyla (seminar tutor)
Mgr. Jitka Strouhalová (seminar tutor)
Mgr. Roman Šteigl, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Department of Theoretical Physics and Astrophysics - Physics Section - Faculty of Science
Contact Person: Mgr. Pavla Musilová, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 15 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
V poslední době vzrůstá zájem maturantů o studium fyziky na Přírodovědecké fakultě MU, a to nejen tradiční "odborné" fyziky, ale zejména nově akreditovaných profesních bakalářských programů, jejichž absolvování vyžaduje fyzikální vzdělání. Ke studiu se hlásí řada velmi schopných uchazečů, kteří bezesporu mají talent pro výkon své budoucí profese, avšak matematika nebyla při jejich středoškolském studiu jejich hlavním zájmem, popřípadě na jejich škole jí nebyl přikládán velký význam. Cílem předmětu je pomoci právě jim překlenout možné mezery v matematickém zázemí a umožnit jim tak hladký průběh jejich studia v prvním semestru, během něhož již nelze se k opakování středoškolské matematiky vracet. Zápis předmětu je doporučen zejména studentům, kteří nematurovali z matematiky.
Syllabus (in Czech)
  • Úpravy algebraických výrazů, funkce, rovnice a nerovnice (goniometrické, exponenciální, logaritmické), soustavy lineárních rovnic, komplexní čísla, analytická geometrie, kuželosečky, vektory, kombinatorika a pravděpodobnost, diferenciální počet, posloupnosti a řady, logika a základní matematické symboly, základy diferenciálního a integrálního počtu.
Literature
  • ČERMÁK, Pavel and Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj z matematiky 1. 3. vyd. Brno: Didaktis, 2004. info
  • ČERMÁK, Pavel and Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj z matematiky 2. 3. vyd. Brno: Didaktis, 2004. info
  • BOČEK, Leo. Matematika pro gymnázia. 4. vyd. Praha: Prometheus, 1993. ISBN 80-7196-XXX-X. info
Assessment methods (in Czech)
Bloková výuka v jednom týdnu - 13 hodin přednášky, 26 hodin cvičení, ukončení zápočtem.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 13 hod. přednáška, 26 hod. cvičení v jednotýdenním bloku.
Teacher's information
http://www.physics.muni.cz/~pavla/kurz.php
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, spring 2012 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2007/F0010