BPPP011c První pomoc - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 28. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bc. Jan Oplt (přednášející)
Mgr. Michal Pospíšil (přednášející)
Garance
Mgr. Michal Pospíšil
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BPPP011c/01: Čt 9:00–11:30 KOM 332
BPPP011c/02: Pá 12:00–14:30 KOM 332
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu je schopen definovat, popsat a vyjmenovat vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- interpretovat základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví v souvislosti s Guidelines 2015
- demonstrovat organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo;
- předvést základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmocerebrální resuscitace.
- rozpoznat a vysvětlit základní známky života,
- provést základní resucitaci na modelu podle ERC z roku 2005,
- předvede na modelu první pomoc včetně ošetření ran, sledovat stav zraněného.
Osnova
 • Obsah předmětu.
 • - Význam, rozdělení první pomoci, zásady při poskytování PP, právní zodpovědnost, záchranný řetězec, orientační vyšetření postiženého, FF.
 • - Vyproštění základní léčebné polohy, transport raněných. Druhy ran, kritéria dělení, ošetření.
 • - Druhy obvazů, rozdělení, zásady při obvazování, obvazová technika obsah autolékárničky. Neodkladná resuscitace, historie, fáze, nová doporučení postupů KCPR. Pomůcky k zajištění průchodnosti DC. KPCR u dospělých a dětí, kritéria ukončení resuscitace, známky smrti.
 • - Šok, příznaky, dělení pravidlo 5T. Krvácení, druhy, technika ošetření.
 • - Poškození teplem, celkové, místní, popáleniny, inhalační trauma. Poškození chladem, celkové, místní. Poleptání kyselinou, louhem.
 • - Úraz el. Proudem, tonutí, strangulace, intoxikace.
 • - Poranění kloubů, kostí, diagnostika, ošetření.
 • - Poranění hlavy, páteře, hrudníku, břicha, vyšetření postiženého.
 • - První pomoc u náhle vzniklých stavů akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, náhlá příhoda břišní, konvulzivní stavy.
 • - Medicína katastrof, integrovaný záchranný systém. První pomoc při mimořádných událostech.
Literatura
  doporučená literatura
 • Guidleines 2015 - http://www.resuscitace.cz/?page_id=47
 • SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 86 s. ISBN 978-80-210-7020-2. info
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Vivien J. ARMSTRONG. První pomoc : autorizovaná příručka organizací St John Ambulance, St Andrew's First Aid a British Red Cross. Translated by Petr Stříbrný. V Praze: Slovart, 2015. 288 stran. ISBN 9788073913861. info
 • SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-7020-2. info
 • LEJSEK, Jan. První pomoc. Druhé, přepracované vydá. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2013. 271 stran. ISBN 9788024620909. info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. Předlékařská první pomoc. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 117 s. ISBN 9788024723341. info
Výukové metody
Instruktáž, metoda názorně demonstrační, videoprojekce, práce ve skupině
Metody hodnocení
Hodnocení studentů: zápočet, 100% účast ve výuce, praktické ověření dovedností
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BPPP011c