ADAPT_AJ Adaptivní test Aj

Pedagogická fakulta
podzim 2014
Rozsah
Test probíhá online 7/24. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Tamara Váňová (cvičící)
Mgr. Jana Kollárová (cvičící)
Mgr. Jan Šplíchal (přednášející)
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (cvičící)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
PhDr. Jiří Vacek, CSc. (pomocník)
Garance
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Šplíchal
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 239 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zjistit úroveň znalostí studentů v angličtině. Studenti ve vlastním tempu vypracují test online, jehož výsledky jsou pak převedeny na úrovně SERR.
Osnova
  • Adaptivní test trvá asi 45 minut a formou online zjišťuje znalosti studentů v angličtině.
Literatura
  • Není žádná povinná literatura
Výukové metody
Online test
Metody hodnocení
Online test. Test je třeba vyplnit na začátku semestru nejpozději tři dny před koncem změn v zápisu předmětů. Veškeré informace k testu a odkaz na něj jsou v Interaktivní osnově předmětu.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2014/ADAPT_AJ/index.qwarp
Pokud předmět úspěšně nedokončíte tři dny před koncem změn v zápise, je třeba si ho odregistrovat.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Při nesplnění požadavků jsou studenti povinni si předmět odregistrovat v období změn v zápisu.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k periodicitě výuky: Test je přístupný vždy minimálně 2 měsíce před zahájením semestru a je nutné ho absolvovat tři dny před skončením změn v zápisu.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Test probíhá online.
Test je přístupný všem studentům i zamestnancům MU.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.