SPUCJ002 Úvod do odborného stylu pro studenty s poruchami učení II

Celouniverzitní studia
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ilja Rajdová (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Peňáz
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Rajdová
Dodavatelské pracoviště: Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 KOM 117
Předpoklady
Před zapsáním tohoto předmětu je doporučeno absolvovat předmět SPUCJ001 Úvod do odborného stylu pro studenty s poruchami učení I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/8
Jiné omezení: V období Jaro 2017 předmět nelze zapsat
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenta se základy psaní odborného textu. Studenti budou seznámeni s celým procesem psaní, od počátečního stanovení tématu, přes plánování struktury textu až po závěrečné korektury a formální úpravy. Budou schopni si zvolit vhodné strategie pro práci s tématem a se samotným textem, které jim budou nejlépe vyhovovat s ohledem na jejich obtíže související se specifickými poruchami učení.
Osnova
 • výběr tématu (zužování, rozšiřování tématu, zásady pro výběr tématu), postup při psaní odborného textu
 • strategie orientace v tématu (brainstorming, myšlenkové mapy, SWOT analýza)
 • struktura odstavce, navazování odstavců, odstavcové skupiny, koherence textu
 • základní kompoziční funkce (srovnávání, kritický přístup, definice, vysvětlování, vyvozování závěrů, hodnocení)
 • esej (charakteristika, základní typy, jak psát esej, argumentační esej)
 • abstrakt (definice abstraktu, typy abstraktu, jak psát abstrakt, jazykové a slohové jevy abstraktu)
 • časté chyby v argumentaci a kompozici odborného textu
Literatura
  doporučená literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Variant.) : Pravidla českého pravopisu s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. info
 • COTTRELL, Stella. Critical thinking skills : developing effective analysis and argument. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2011. xiv, 282. ISBN 9780230285293. info
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ANTHOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Elportál. ISSN 1802-128X. url PURL info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  neurčeno
 • + další materiály poskytované vyučujícím
Výukové metody
přednáška, psaní kratších úseků textu, diskuse nad napsanými texty
Metody hodnocení
plnění průběžných úkolů, esej na zvolené téma, abstrakt
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/cus/jaro2020/SPUCJ002