F9070 Experimentální metody biofyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Plevka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Renčiuk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karel Souček, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 15:00–16:50 C02/211
Předpoklady
Základní metody fyzikální chemie a molekulární biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášek, praktických ukázek a exkurzí je orientace v metodách v rozsahu od kvantitativního a kvalitativního popisu interakcí proteinů, DNA a nízkomolekulárních látek jako jsou léčiva až po metody popisu chování celých buněk a organismů V rámci předmětu se naučíme
- principiálně popsat a vysvětlit techniky studia interakce, struktury a funkce biomolekul
- používat metody a přístupy na případových studiích z praxe
- využít a rozšířit své znalosti při exkurzích do výzkumných laboratoří firem např. TESCAN, BIOVENDOR a FEI - ThermoFisher Scientific
Osnova
 • Úvod - výběr tří hlavních oblastí výuky na základě individuálních zájmů studentů
 • Separační metody (HPLC)
 • Elektroforéza biopolymerů
 • Flowcytometry
 • Vibrační spektroskopie (IR, Raman, ROA)
 • Faktorová analýza ve spektroskopii
 • CD and LD spektroskopie
 • Kalorimetrie biopolymerů
 • Skenovací mikroskopie
 • Fluorescenční spektroskopie (FRET)
Literatura
 • KODÍČEK, Milan a Vladimír KARPENKO. Biofysikální chemie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Academia, 2000. 337 s. ISBN 8070802731. info
 • PROSSER, Václav. Experimentální metody biofyziky. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 712 s. ISBN 8020000593. info
Výukové metody
přednášky s diskuzí, případové studie
Metody hodnocení
Kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.