DUVOD Úvod do PhD studia

Fakulta informatiky
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. kombinace přednášek a práce v seminárních skupinách v rozsahu cca 2 hodiny týdně. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Martin Maška, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (přednášející)
RNDr. Tereza Nečasová (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v PhD studiu na Fakultě informatiky MU. Po absolvování kurzu bude mít každý student jasnou představu o struktuře studia, formálních i obecných odborných požadavcích, bude rovněž seznámen s obecnými základy a principy odborné práce a získá představu o nezbytných dovednostech, které jsou nezbytné pro úspěšné absolvování PhD studia.
Osnova
 • Úvod do studia, jeho struktura
 • Principy vědecké práce, hodnocení vědy, financování vědy, průběh kariéry v akademické sféře
 • Publikování, práce s literaturou, elektronické informační zdroje, práce s bibliografií, zásady citování
 • Publikování na konferencích, volba konference, programová komise, recenzní proces
 • Publikování v časopisech, editorial board, recenzní proces
 • Impact factor, typy časopisů a článků, knihy, postery
 • Jak vizuálně prezentovat své výsledky - design posterů
 • Základy zpracování experimentálních dat, aplikovaná statistika
 • Příprava a návrh experimentů, korektní návrh experimentů, vyhodnocení a presentace výsledků
 • Etika ve vědě, autorství, neveřejné informace, konflikty
Výukové metody
Přednášky a semináře, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Pouze zápočet za průběžnou práci
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2021/DUVOD