PJII1N Jazyk II/1 - Němčina

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2004
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Denisa Gritzová (přednášející)
PhDr. Helena Hušková (přednášející)
PhDr. Lenka Kavalcová (přednášející)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (přednášející)
Mgr. Petra Sojková (přednášející)
Mgr. Jarmila Šafránková (přednášející)
Garance
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Skoupá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PJII1N/01: Po 12:50–14:25 S305, P. Sojková
PJII1N/02: Po 14:35–16:15 S305, P. Sojková
PJII1N/03: Po 14:35–16:15 S401, D. Gritzová
PJII1N/04: Po 12:50–14:25 S306, D. Gritzová
PJII1N/05: Po 14:35–16:15 S306, Z. Kuchařová Kalná
PJII1N/06: Po 16:20–17:55 S306, Z. Kuchařová Kalná
Předpoklady
Mírná pokročilost ve znalosti obecného jazyka na úrovni prvních desíti lekcí učebnice pro jazykové školy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jazyk II (JIIZK) V rámci kurzu si studenti mohou zvolit angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo ruštinu. Pro tento 4-semestrální kurz se předpokládá mírně pokročilá znalost obecného jazyka (základní slovní zásoba v rozsahu asi 1200 slov, nejběžnější gramatické struktury, orientace na hlavní myšlenky při poslechu a při porozumění písemnému textu. Cílem je aktivace předchozích znalostí a rozšíření slovní zásoby i gramatiky tak, aby se postupně budoval slovní základ zvládnutí jazyka v nejběžnějších komunikačních situacích a základy profesní komunikace. Po 4 semestrech by měl být pro studenty zprostředkován jazyk jako otevřený systém, který bude student schopen dále rozvíjet podle svého profesního zaměření. Bude se klást důraz na čtení a poslech s porozuměním, výcvik v mluveném projevu (běžné situace, základy profesní konverzace, základy prezentací a telefonování), a v menší míře na výcvik v písemném projevu (záznam, jednoduchá korespondence). Požadavky k zápočtu: aktivní účast na seminářích, nejméně 60% úspěšnost při závěrečném testu.
Osnova
  • Conlin,C.,Unternehmen Deutsch:1. Herzlich Willkommen! 2. Rund um die Firma 3. Sich kennenlernen Höppnerová, Jaucová:Moderní učebnice němčiny 6.Einkäufe unter einem Dach 7.Alles für die schlanke Linie 8.Wohin in Urlaub? 9.Was tun Sie in Ihrer Freizeit 10.Krank im Urlaub
Literatura
  • CONLIN, C. Unternehmen Deutsch :Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch : Lehrbuch. 1. Aufl. München: Klett, 1999. 216 s. ISBN 3-12-675668-9. info
  • VITOVSKÁ, Eva a Věra HOPPNEROVÁ. Moderní učebnice němčiny. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1980. 415 s. info
Metody hodnocení
Seminární forma výuky, předpoklady pro zápočet: 80% účast na seminářích, 60% úspěšnost u zápočtového testu
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2004/PJII1N