VIKBA10 Knihovnické systémy a standardy

Filozofická fakulta
podzim 2007
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr. (přednášející)
Mgr. Hana Metyšová (pomocník)
Garance
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Dušová
Rozvrh
Pá 11:40–13:15 A11 stara
Předpoklady
VIK_PoZ Postupová zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz si klade za cíl podat studentům přehled o problematice knihovních systémů a standardů, o vývoji technologií ovlivňujících knihovnictví, prezentovat knihovnu jako systém a katalog jako základ informačního systému knihovny, zabývat se problémy standardizace především z hlediska bibliografického popisu dokumentů a z hlediska knihovnických informačních systémů.
Probíraná problematika se bude pohybovat na pomezí knihovnictví a informatiky tak, aby studenti oboru VIK získali znalosti o souvislostech, které jim umožní komunikaci se svými kolegy ze sousedních "neknihovnických" oborů.
V rámci cvičení bude studentům poskytnut teoretický a praktický základ pro jmenné zpracování dokumentů na základě mezinárodních standardů přijatých a postupně implementovaných v ČR.
Osnova
 • Systém, informační systém, knihovní systém, základní pojmy.
 • Informační systém knihovny, katalog, funkce, data, požadavky, rozdělení do modulů, generace, příklady, srovnání.
 • Vývoj technologií ovlivňujících knihovnictví, média, typy dokumentů.
 • Standardizace, problémy konzistence dat a zpětné kompatibility, vývoj standardů, standardy v knihovnictví.
 • Bibliografický popis dokumentů, bibliografický záznam jako model dokumentu, pravidla pro vytváření záznamů, pravidla pro obsah a formu záznamů, AACR, ISBD, MARC.
 • Přístup k bibliografickým záznamům, selekční údaje, záhlaví, autoritní báze, vyhledávání.
 • Funkční požadavky na bibliografické záznamy, revize pravidel, nové trendy a alternativy v popisu dokumentů.
Literatura
 • VODIČKOVÁ, Hana. 36 let od konání pařížské konference o katalogizačních principech. Národní knihovna, 8, 1997, č. 2, s. 68-71.
 • STOKLASOVÁ, Bohdana. Vývoj katalogizačních pravidel v České republice ve 20. století aneb marné vzdorování zahraničním vlivům. Národní knihovna, 10, 1999, č. 2, s. 55-62.
 • ŽABIČKOVÁ, Petra. Technické aspekty výměny bibliografických záznamů. Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2000. ISBN 80-86249-10-7
 • KATUŠČÁK, Dušan. Bibliografická komunikácia : výmena bibliografických údajov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická knižnica - Centrum VTI SR, 1994. ISBN 80-85165-47-3
 • UNIMARC manuál : bibliografický formát. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. Aktualizace: Dodatek 1. 1998 ; Dodatek 2. 1999. ISBN 80-7050-252-5
 • UNIMARC/Autority : univerzální formát pro autority. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 1995. ISBN 80-7050-206-1
 • Anglo-americká katalogizační pravidla, druhé vydání, revize 1988. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna, 1994. ISBN 80-7050-187-1
 • http://www.nkp.cz/standard/standard1.htm
 • HÁJKOVÁ, Zuzana - VOCHOZKOVÁ, Hana. Pravidla AACR2. Čtenář, 2000, roč. 52, č. 2-11.
Informace učitele
http://knihomol.phil.muni.cz/vik/vikba10
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.