SZ9BP_SFV1 Sebepoznávací a sebezkušenostní formy osobnostního vzdělávání 1 (techniky arteterapie)

Pedagogická fakulta
podzim 2006
Rozsah
3 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Nováčková
Předpoklady
Pro studenty sociální pedagogiky a následně studenty celé MU je podstatné, že mají přednostní právo se seminářů a kurzu zúčastnit a navíc je možné získat za seminář 1 kredit.
Nicméně pro získání těchto kreditů je bezpodmínečné se seminářů zúčastnit a před tím si daný předmět zaregistrovat, zavčas se přihlásit a zaplatit.
Tyto osobnostně vzdělávací semináře jsou otevřené pro kohokoliv staršího 18 let, tedy nejen studenty MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Navazující předměty
Informace učitele
Seminář - Znáš svou tvář? - je součástí projektu "OBYČEJNÍ LIDÉ", ten pro MU zaštiťuje občanské sdružení EDUCATIO.
Získáš 22 hod sebepoznávací a sebezkušenostní výuky v rámci technik z oboru arteterapie (prožitky, nalézání osobní hranice a svého osobního potenciálu (fyzického a duševního), hodnotová orientace, empatie, spolupráce, komunikační dovednosti, já a skupina...)
o.s. EDUCATIO veskere informace naleznete na:
www.educatio.info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Blíže viz: http://www.ped.muni.cz/wsocedu/rozvoj/ordinary/default.htm.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2006/SZ9BP_SFV1