PJN208 Basics of Translation

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (lecturer)
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Wed 12:00–13:40 C31
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 7/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The introduction to problems of translation of informative, factual, publicistic and lierary texts. Students will be taught to analyze factual texts, understand their specifics and translate them adequately from a source language (foreign) into a target language (mother tongue) and vice versa. Translation procedures are practiced on texts of thematic field of administrative, managing and business problems. Focus on work with dictionaries and information sources.
Learning outcomes
Students will be taught to analyze factual texts, understand their specifics and translate them adequately from a source language (foreign) into a target language (mother tongue) and vice versa. Translation procedures are practiced on texts of thematic field of administrative, managing and business problems. Focus on work with dictionaries and information sources.
Syllabus
 • 1. Fundamental types and genres of factual texts
 • 2. Main principles and individual aspects of a complex language analysis of factual texts from the point of view of translation
 • 3. Translatological minimum (types of translation, problems of equivalence and ways of translation transformations)
 • 4. Typological differences between Polish and Czech from the point of view of translation
 • 5. Equivalence on a graphic and orthographic level of the text (transcription of proper names)
 • 6. Types of lexical equivalence from the point of view of similarity and differences of form and content
 • 7. Equivalency of language devices from a stylistic point of view
 • 8. Problems of translation of Polish and Czech life and institutions
 • 9. Elements of artistic translation
 • 10. Practical and technical aspects of translation
Literature
 • Patnáctkrát o překladu (Rozš.) : 15x o překladu. info
 • KRIJTOVÁ, Olga. Pozvání k překladatelské praxi : kapitoly o překládání beletrie. Praha: Karolinum, 2000. 74 s. ISBN 807184215X. info
 • 15x o překladu. Edited by Andrej Rády. Vyd. 1. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 1999. 103 s. ISBN 80-86261-03-4. info
 • HRDLIČKA, Milan. Literární překlad a komunikace :k problematice zaměření uměleckého překladu na čtenáře. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 81 s. ISBN 80-85899-22-1. info
 • LEVÝ, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. 1. Edited by Jiří Honzík. Vyd. 2. (rozdělené do dvou s. Praha: Ivo Železný, 1996. 273 s. ISBN 80-237-1735-91. info
 • Překlad odborného textu : práce 1. celoštátnej konferencie o preklade odborného textu na Pedagogickej fakulte v Nitre v septembri 1972. Edited by Anton Popovič. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1977. info
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu [Levý, 1963]. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1963. 283 s. info
 • Kniha o překládání : příspěvky k otázkám překladu z ruštiny. Edited by Jaroslav Moravec. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československo-sovětského institutu, 1953. 358 s. info
Teaching methods
Interpretation, individual translation exercises, group analysis of students' translations.
Assessment methods
Active participation. Home translations and final in-class translation and written test in theory.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/PJN208