n4132 Reflection on Practice 2

Faculty of Sports Studies
autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.
Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Contact Person: Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.
Supplier department: Department of Sport Pedagogy - Faculty of Sports Studies
Prerequisites
np4121 Reflection on Practice 1 || nk4121 Reflection on Practice 1
Fulfillment of the courses n4120 (School practice 1) and np4121/nk4121 (Reflection on practice 1).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is the personal and professional development of students by deepening knowledge and skills in the field of reflective and self-reflective methods and techniques during / after the end of their school practice. A partial goal is the development of analytical and reflective competencies of the student.
Learning outcomes
After completing this course, the student is capable: - on the basis of acquired theoretical knowledge to effectively apply reflective and self-reflective methods and techniques used in pedagogical practice (video analysis, case study, diary of practice, reflective questions, chronometry, ...), - analyze and evaluate their contribution to his personal and professional development.
Syllabus
 • 1. Creation of (self) reflective questions, 2. reflections of teaching units led by PU, 3. reflections of teaching units led by another student, 4. self-reflection after leading individual teaching units, 5. video analysis, 6. case study, 7. keeping the practice diary, 8. filling in the self-assessment tool-questionnaire.
Literature
  required literature
 • Korthagen, F. (2012). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.
  recommended literature
 • SLAVÍK, Jan, Lenka HAJEROVÁ MŰLLEROVÁ and Pavla SOUKUPOVÁ. Reflexe a hodnocení kvality výuky. První vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. iv, 217. ISBN 9788026109204. info
 • JANÍK, Tomáš, Monika ČERNÁ, Petr NAJVAR, Libuše SAMKOVÁ, Lukáš ROKOS and Jan PETR. Video v učitelském vzdělávání: přístupy a výzvy (Video in Teacher Education: Approaches and Challenges). Pedagogická orientace. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020, vol. 30, No 1, p. 5-31. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2020-1-5. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Eva MINAŘÍKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Klára ULIČNÁ and Miroslav JANÍK. Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů (Teachers' professional vision and its development through videoclubs). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 154 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 42. ISBN 978-80-210-8304-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8305-2016. URL info
 • Teaching and learning from within : a core reflection approach to quality and inspiration in education. Edited by F. A. J. Korthagen - Younghee M. Kim - William L. Greene. First published. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. xii, 212. ISBN 9780415522472. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR and František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků) (Expert teacher: the nature of expertise and determinants of professional development (in FLT perspective)). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 pp. ISBN 978-80-210-6681-6. info
Teaching methods
Individual student's work (documents), group work-consultations, group work-discussions, reflections (analyzes, final consultations).
Assessment methods
Submitting of a reflective diary of practice, self-reflective analysis of the video recording within the final consultation. The condition for successful completion is the fulfillment of all tasks within the subject School Practice 2.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Note related to how often the course is taught: paralelně s pedagogickou praxí II.
Information on the extent and intensity of the course: 60 hod.
Teacher's information
https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/N4132
The course is also listed under the following terms autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2021/n4132