SUSK_02 Proseminar of Arts I.

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught in person.
Teacher(s)
PhDr. Dagmar Koudelková (lecturer)
Mgr. Karolína Kouřilová (assistant)
Guaranteed by
PhDr. Dagmar Koudelková
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Fri 17. 9. 8:00–8:50 N51, Fri 15. 10. 8:00–8:50 N51, Fri 12. 11. 8:00–8:50 N51, Fri 10. 12. 8:00–8:50 N51
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The proseminar acquaints students with basic methodological processes. The main objectives of the course are the following: familiarity with principles of research, how students should treat the subject of their research, how to read expert literature, quote correctly and use it for one's own written work.
Learning outcomes
After completing the course the student is able to:
- to define the theme of the proseminar work
- to define the question to be followed in the work
- to define the goals of the proseminar work
- on the topic choose professional literature
- to develop annotation and work outline
Syllabus
 • 1. Choice of topic and main thematic circles
 • 2. Formulation of goals of the work
 • 3. Formulation of one's own hypotheses
 • 4. Cultivation of defining thinking and expert speech
 • 5. Choice of literature and principles of its elaboration
 • 6. Choice of adequate format of citations and links
 • 7. Elaboration of detailed draft of the text
 • 8. Discussion on proseminar essays in progress
Literature
  required literature
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
 • KULKA, Tomáš. Umění a kýč. Vyd. 2., rozš. Praha: Torst, 2000. 292 s. ISBN 8072151282. info
  recommended literature
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. Vydání 1. Praha: Argo, 2006. 367 stran. ISBN 8072037064. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • FUKAČ, Jiří. Mýtus a skutečnost hudby :traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Praha: Panton, 1989. ISBN 80-7039-011-5. info
 • GOMBRICH, Ernst Hans. Umění a iluze : studie o psychologii obrazového znázorňování : Art and illusion (Orig.). Translated by Miroslava Tůmová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1985. 534 s. : i. info
 • BENJAMIN, Walter. Dílo a jeho zdroj. Praha: Odeon, 1979. info
Teaching methods
Readings, class discussion
Assessment methods
75% attendance, 3 homeworks
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 4 hodiny výuka, 8 hodin konzultace.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/SUSK_02