Ze0132 Geografie obyvatelstva a sídel

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jozef Lopuch (přednášející)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 9:00–9:50 učebna 5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Ze0132/01: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 13:00–13:50 učebna 51, J. Lopuch
Ze0132/02: Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 14:00–14:50 učebna 10, J. Lopuch
Předpoklady
- Základní znalost pojmů ze sociální geografie.
- Umět pracovat s vybraným školním atlasem světa a s atlasem České republiky.
- Práce na počítači s programy ArcGIS, MS Office.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako souhrn dvou samostatných disciplín humánní geografie – geografie obyvatelstva a geografie sídel, které slouží k poznání zákonitostí rozmístění obyvatelstva a sídel v geografickém prostoru.
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice prostorového rozmístění obyvatelstva a sídel na Zemi.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vyhledat a použít relevantní data k analýze rozmístění obyvatel a sídel na Zemi,
- vysvětlit základní přístupy ke strukturaci obyvatelstva světa,
- použít získané informace v předmětech regionální geografie světadílů.
Osnova
 • Geografie obyvatel
 • 1: Vývoj počtu obyvatel v historii
 • 2: Struktura obyvatel
 • 3: Přirozený pohyb obyvatel
 • 4: Mechanický pohyb obyvatel
 • 5: Antropogeneze, demografická revoluce
 • 6: Rozmístění obyvatel na Zemi
 • Geografie sídel
 • 1: Základní pojmy z geografie sídel
 • 2: Venkovské osídlení
 • 3: Městské osídlení
 • 4: Urbanizace
 • 5: Geografie Brna
Literatura
  neurčeno
 • ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Úvod do studia demografie. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 158 s. ISBN 8070783273. info
 • CHALUPA, Petr a Zdeňka TARABOVÁ. Vybrané kapitoly z demografie : (pro semináře a cvičení). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 61 s. ISBN 802100343X. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek - teoretické přípravy ze základní demografické a sídelní terminologie. Součástí předmětu jsou také cvičení.
Metody hodnocení
Zakončení - písemná zkouška v rozsahu zadané literatury a přednášek a vypracování a předložení cvičení. Zkouška je sestavena z 20 otázek (každá za 1 bod) a na úspěšné ukončení je potřeba získat alespoň 11 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/Ze0132