Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2014/2015
Bakalářský studijní program Právní specializace
obor: Vyšší justiční úředník

1. semestr

Povinné předměty
 • PrF:BZ101Zk Právní nauka
   Po 16. 9. 8:00–9:30 136, 9:35–11:05 136, Út 17. 9. 8:00–9:30 136, 9:35–11:05 136, Pá 1. 11. 8:00–9:30 136, 9:35–11:05 136, J. Harvánek, L. Hlouch, R. Polčák, T. Sobek, M. Škop
 • PrF:BZ102Zk Úvod do státovědy
   Po 16. 9. 11:10–12:40 136, 13:30–15:00 136, Út 17. 9. 11:10–12:40 136, 13:30–15:00 136, Pá 1. 11. 11:10–12:40 136, 13:30–15:00 136, J. Filip, D. Kosař, Z. Koudelka, J. Kroupa, P. Molek, M. Podhrázký, J. Svatoň, K. Šimáčková, V. Šimíček, L. Vyhnánek
 • PrF:BZ105Zk Evropská unie
   Po 16. 9. 15:05–16:35 136, 16:40–18:10 136, Út 17. 9. 15:05–16:35 136, 16:40–18:10 136, Pá 1. 11. 15:05–16:35 136, 16:40–18:10 136, F. Křepelka, D. Sehnálek, V. Týč
 • PrF:BZ106K Základy akademického psaní
   T. Machalová
  BZ106K/01 Pá 25. 10. 9:35–11:05 215, Pá 13. 12. 9:35–11:05 034, T. Machalová
  BZ106K/02 Pá 25. 10. 11:10–12:40 215, Pá 13. 12. 11:10–12:40 215, T. Machalová
  BZ106K/03 Pá 25. 10. 13:30–15:00 215, Pá 22. 11. 11:10–12:40 025, T. Machalová
  BZ106K/04 T. Machalová
Povinně volitelné předměty
 • PrF:BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů
   Čt 19. 9. 9:35–11:05 211, 11:10–12:40 211, N. Rozehnalová, T. Kyselovská, K. Drličková
  BVD003K/01 Pá 25. 10. 8:00–9:30 211, 9:35–11:05 211, Pá 22. 11. 9:35–11:05 133, 11:10–12:40 133, N. Rozehnalová
  BVD003K/02 N. Rozehnalová
 • PrF:BV101Zk Dějiny české veřejné správy
   Pá 27. 9. 8:00–9:30 136, 9:35–11:05 136, 11:10–12:40 136, Pá 20. 12. 13:30–15:00 034, 15:05–16:35 034, 16:40–18:10 034, P. Salák, K. Schelle, L. Vojáček
 • PrF:BV102Zk Dějiny soukromého práva-římské právo věcné a obligační
   Pá 27. 9. 8:00–9:30 034, 9:35–11:05 034, 11:10–12:40 034, Pá 22. 11. 8:00–9:30 136, 9:35–11:05 136, 11:10–12:40 136, P. Salák, R. Veselá
 • PrF:BV103Zk Základy politického systému ČR
   Pá 27. 9. 13:30–15:00 034, 15:05–16:35 034, 16:40–18:10 034, Pá 22. 11. 13:30–15:00 136, 15:05–16:35 136, 16:40–18:10 136, J. Kroupa
 • PrF:BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva
   Pá 8. 11. 8:00–9:30 140, 9:35–11:05 140, Pá 22. 11. 8:00–9:30 140, 9:35–11:05 140, Pá 6. 12. 8:00–9:30 136, 9:35–11:05 136, M. Urbanová
 • PrF:BV302Zk Vybrané kapitoly z psychologie práva
   Pá 27. 9. 13:30–15:00 136, 15:05–16:35 136, 16:40–18:10 136, Pá 6. 12. 13:30–15:00 136, 15:05–16:35 136, 16:40–18:10 136, K. Brzobohatá, T. Sobek
 • PrF:BV505K Pokročilé metody rozhodování za právní nejistoty
   Pá 27. 9. 8:00–9:30 025, 9:35–11:05 025, 11:10–12:40 025, P. Dostál
  BV505K/01 Pá 22. 11. 8:00–9:30 020, 9:35–11:05 020, 11:10–12:40 020, P. Dostál
  BV505K/02 P. Dostál
 • PrF:BZ307K Základy správního práva procesního I
   Pá 18. 10. 8:00–9:30 136, 9:35–11:05 136, 11:10–12:40 136, Pá 13. 12. 8:00–9:30 140, 9:35–11:05 140, 11:10–12:40 140, A. Kliková, P. Průcha, S. Skulová
 • PrF:BZ508Zk Obchodní závazky
   Pá 11. 10. 13:30–15:00 034, 15:05–16:35 034, Pá 25. 10. 13:30–15:00 133, Pá 8. 11. 13:30–15:00 133, Pá 15. 11. 13:30–15:00 133, 15:05–16:35 133, J. Bejček, J. Pokorná, J. Kotásek, E. Večerková, D. Ondrejová, D. Raus, J. Šilhán

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje