Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Pedagogická fakulta
STARÉ - NEPOUŽÍVANÉ
Registrační šablony - staré

Šablona pro registraci i kontrolu bakalářských prací

Šablona pro kontrolu průchodu studiem:
Z níže uvedeného seznamu nutno splnit předmětů/podmínek: alespoň 1

Předměty k bakalářské práci

Obecné informace:

VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Student splní všechny tři výše uvedené předměty na jednom pracovišti (s kódem jedné katedry), jinak nebude moci konat SZZ.

Student si musí zapsat předmět BPp_% Bakalářská práce - Projekt  do čtvrtého semestru, BP_% Bakalářská práce do pátého semestru, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení do šestého semestru bakalářského studia (tedy pokud plánuje ukončit studium ve standardní době). Předměty jsou omezeny prerekvizitami tak, aby student na BP/DP musel pracovat ve třech semestrech.

K registraci / zápisu předmětů:

Při registraci předmětu BPp_% (Bakalářská práce – Projekt) by student měl mít představu, jakým tématem by se chtěl zabývat, a měl by mít toto téma předběžně schváleno budoucím školitelem.
Student si pak navrhne vlastní téma v ISu, nebo se přihlásí k tématu vypsaném vyučujícím. Jak na to najdete v nápovědě v ISu.
Na konci semestru student odevzdává školiteli projekt a jeho zkracenou verzi nahraje do svého tématu v rozpisech do kolonky "Oficiální zadání". Jak na to najdete v nápovědě v ISu.

Předmět BPd_% Bakalářská práce - Dokončení si student registruje až v semestru, ve kterém se chystá bakalářskou práci odevzdávat. Termíny k odevzdávání BP najdete na webu PdF.

Se zápisem těchto předmětů nelze manipulovat (= rušit zápis nebo dodatečně zapisovat) na studijním oddělení po obdobích k tomu určených tj. po období registrace, zápisu a změn v zápisu. Proto si pečlive rozmyslete, kde budete práci psát, dohodněte se na tématu s budoucím školitelem, zaregistrujte si  předmět s kódem příslušné katedry a zkontrolujte zápis.

Student se při plnění jednotlivých předmětů vždy primárně řídí pokyny školitele.

Užitečné odkazy:

 

Předměty pro studenty píšící BP na katedře anglického jazyka a lit. všechny 3

 • PdF:BPp_AJ Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_AJ Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_AJ Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře biologie všechny 3
 • PdF:BPp_Bi Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_Bi Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_Bi Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře českého jazyka všechny 3
 • PdF:BPp_CJ Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_CJ Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_CJ Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře české literatury všechny 3
 • PdF:BPp_CL Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_CL Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_CL Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře historie všechny 3
 • PdF:BPp_De Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_De Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_De Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře didaktických technologií všechny 3
 • PdF:BPp_DT Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_DT Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_DT Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře francouzského jazyka a lit. všechny 3
 • PdF:BPp_FJ Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_FJ Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_FJ Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře fyziky všechny 3
 • PdF:BPp_FY Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_FY Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_FY Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře hudební výchovy všechny 3
 • PdF:BPp_HV Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_HV Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_HV Bakalářské práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře chemie všechny 3
 • PdF:BPp_CH Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_CH Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_CH Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na institutu výzkumu školního vzdělávání všechny 3
 • PdF:BPp_ISV Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_ISV Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_ISV Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře matematiky všechny 3
 • PdF:BPp_MA Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_MA Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_MA Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře německého jazyka a lit. všechny 3
 • PdF:BPp_NJ Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_NJ Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_NJ Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře občanské výchovy všechny 3
 • PdF:BPp_OV Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_OV Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_OV Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře pedagogiky všechny 3
 • PdF:BPp_Pd Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_Pd Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_Pd Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře primární pedagogiky všechny 3
 • PdF:BPp_PP Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_PP Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_PP Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře psychologie všechny 3
 • PdF:BPp_Ps Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_Ps Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_Ps Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře ruského jazyka a lit. všechny 3
 • PdF:BPp_RJ Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_RJ Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_RJ Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře rodinné výchovy všechny 3
 • PdF:BPp_RV Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_RV Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_RV Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře sociální pedagogiky všechny 3
 • PdF:BPp_SO Bakalářska práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_SO Bakalářska práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_SO Bakalářska práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře speciální pedagogiky všechny 3
 • PdF:BPp_SP Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_SP Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_SP Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře technické a informační výchovy všechny 3
 • PdF:BPp_TE Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_TE Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_TE Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře tělesné výchovy všechny 3
 • PdF:BPp_TV Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_TV Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_TV Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře výtvarné výchovy všechny 3
 • PdF:BPp_VV Bakalářska práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_VV Bakalářska práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_VV Bakalářska práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící BP na katedře zeměpisu všechny 3
 • PdF:BPp_Ze Bakalářská práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BP_Ze Bakalářská práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:BPd_Ze Bakalářská práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]

Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje