Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Pedagogická fakulta
STARÉ - NEPOUŽÍVANÉ
Registrační šablony - staré

Šablona pro registraci i kontrolu diplomových prací

Šablona pro kontrolu průchodu studiem:
Z níže uvedeného seznamu nutno splnit předmětů/podmínek: alespoň 1

Předměty k diplomové práci

Obecné informace:

VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.

Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).

Student splní všechny tři výše uvedené předměty na jednom pracovišti (s kódem jedné katedry), jinak nebude moci konat SZZ.

Student si musí zapsat předmět DPp_% Diplomová práce - Projekt  do druhého semestru, DP_% Diplomová práce do třetího semestru, DPd_% Diplomová práce - Dokončení do čtvrtého semestru magisterského navazujicího studia nebo v 8. až 10. semestru dlouhého magisterského studia (tedy pokud plánuje ukončit studium ve standardní době). Předměty jsou totiž omezeny prerekvizitami tak, aby student na DP musel pracovat ve třech semestrech.

K registraci / zápisu předmětů:

Při registraci předmětu DPp_% (Diplomová práce – Projekt) by student měl mít představu, jakým tématem by se chtěl zabývat, a měl by mít toto téma předběžně schváleno budoucím školitelem.
Student si pak navrhne vlastní téma v ISu, nebo se přihlásí k tématu vypsaném vyučujícím. Jak na to najdete v nápovědě v ISu.
Na konci semestru student odevzdává školiteli projekt a jeho zkracenou verzi nahraje do svého tématu v rozpisech do kolonky "Oficiální zadání". Jak na to najdete v nápovědě v ISu.

Předmět DPd_% Diplomová práce - Dokončení si student registruje až v semestru, ve kterém se chystá diplomovou práci odevzdávat. Termíny k odevzdávání DP najdete na webu PdF.

Se zápisem těchto předmětů nelze manipulovat (= rušit zápis nebo dodatečně zapisovat) na studijním oddělení po obdobích k tomu určených tj. po období registrace, zápisu a změn v zápisu. Proto si pečlive rozmyslete, kde budete práci psát, dohodněte se na tématu s budoucím školitelem, zaregistrujte si  předmět s kódem příslušné katedry a zkontrolujte zápis.

Student se při plnění jednotlivých předmětů vždy primárně řídí pokyny školitele.

Užitečné odkazy:

Předměty pro studenty píšící DP na katedře anglického jazyka a lit. všechny 3

 • PdF:DPp_AJ Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_AJ Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_AJ Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře biologie všechny 3
 • PdF:DPp_Bi Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_Bi Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_Bi Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře českého jazyka všechny 3
 • PdF:DPp_CJ Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_CJ Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_CJ Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře české literatury všechny 3
 • PdF:DPp_CL Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_CL Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_CL Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře historie všechny 3
 • PdF:DPp_De Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_De Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_De Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře didaktických technologií všechny 3
 • PdF:DPp_DT Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_DT Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_DT Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře francouzského jazyka a lit. všechny 3
 • PdF:DPp_FJ Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_FJ Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_FJ Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře fyziky všechny 3
 • PdF:DPp_FY Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_FY Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_FY Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře hudební výchovy všechny 3
 • PdF:DPp_HV Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_HV Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_HV Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře chemie všechny 3
 • PdF:DPp_CH Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_CH Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_CH Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na institutu výzkumu školního vzdělávání všechny 3
 • PdF:DPp_ISV Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_ISV Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_ISV Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře matematiky všechny 3
 • PdF:DPp_MA Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_MA Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_MA Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře německého jazyka a lit. všechny 3
 • PdF:DPp_NJ Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_NJ Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_NJ Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře občanské výchovy všechny 3
 • PdF:DPp_OV Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_OV Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_OV Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře pedagogiky všechny 3
 • PdF:DPp_Pd Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_Pd Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_Pd Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře primární pedagogiky všechny 3
 • PdF:DPp_PP Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_PP Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_PP Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře psychologie všechny 3
 • PdF:DPp_PS Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_Ps Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_Ps Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře ruského jazyka a lit. všechny 3
 • PdF:DPp_RJ Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_RJ Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_RJ Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře rodinné výchovy všechny 3
 • PdF:DPp_RV Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_RV Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_RV Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře sociální pedagogiky všechny 3
 • PdF:DPp_SO Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_SO Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_SO Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře speciální pedagogiky všechny 3
 • PdF:DPp_SP Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_SP Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_SP Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře technické a informační výchovy všechny 3
 • PdF:DPp_TE Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_TE Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_TE Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře tělesné výchovy všechny 3
 • PdF:DPp_TV Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_TV Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_TV Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře výtvarné výchovy všechny 3
 • PdF:DPp_VV Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_VV Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_VV Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předměty pro studenty píšící DP na katedře zeměpisu všechny 3
 • PdF:DPp_Ze Diplomová práce - Projekt
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DP_Ze Diplomová práce
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PdF:DPd_Ze Diplomová práce - Dokončení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]

Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje