Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium
Český jazyk a literatura
PREZENČNÍ FORMA STUDIA
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
Jednooborové studium - imatrikulace od podzimu 2015 a dále

Přehled kurzů

Podzimní semestr
 • Povinné kurzy (kredity A)
  • FF:CJA054 Historická slovotvorba a syntax
    Út 15:50–17:25 T207, P. Kosek
  • FF:CJA055 Gramatika a lexikon češtiny I
    Čt 9:10–10:45 T220, P. Karlík
  • FF:CJBA13 Vývoj spisovné češtiny
    Út 12:30–14:05 T103, J. Pleskalová
 • Povinně volitelné kurzy (kredity B)
  • Blok I (literárněvědné kurzy)
   • FF:CJA056 Starší česká literatura pro magisterské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA058 Česká literatura 19. století pro magisterské studium
     Po 14:10–15:45 G24, Z. Urválková
   • FF:CJA060 Česká literatura 1. pol. 20. století pro magisterské studium
     St 12:30–14:05 U22, L. Nováková
   • FF:CJA062 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro magisterské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA064 Literatura pro děti a mládež pro magisterské studium
     Út 15:50–17:25 U37, L. Nováková
   • FF:CJA070 Literární kritika pro magisterské studium
     Čt 12:30–14:05 T205, F. Schildberger
  • Blok II (literárněvědné kurzy)
   • FF:CJBC04 Literatura pro děti a mládež II
     Út 14:10–15:45 U37, L. Nováková
   • FF:CJBC224 Editování barokních textů II
     St 14:10–15:45 U27, M. Soleiman pour Hashemi
   • FF:CJBC556 Nejnovější česká literatura přelomu tisíciletí
     Po 15:50–17:25 U36, M. Balaštík
   • FF:CJBC564 Modely interpretace (práce s textem)
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBC570 Slovenská literatura aktuálně
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBC639 Historie fantastické literatury v českém a mezinárodním kontextu - přednáška
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBD01 Literární věda a estetika I
     St 14:10–15:45 U23, M. Suchomel
   • FF:CJLB604 Idyla v české literatuře a umění - přednáška pro magisterské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:LMKA_a01 Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu I
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:LMKB_a213 Moderní a postmoderní román
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:LMKB_a427 Game of Victims and Monsters: Representation of Sexual and Female Violence in A Song of Ice and Fire Game of Thrones
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:LMKB_a428 Native Americans in Fantasy Fiction
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Blok III (jazykovědné kurzy)
   • FF:CJBA11 Dialektologie
     Út 9:10–10:45 T220, S. Kloferová
   • FF:CJBB84 Morfologie a korpus
     St 7:30–9:05 G13, K. Osolsobě
   • FF:CJJ15 Čeština v komparativní perspektivě
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB137 Čeština v průběhu 16.-19. století
     Út 14:10–15:45 T103, J. Pleskalová
  • Blok IV (jazykovědné kurzy)
   • FF:CJBB184 Language Typology
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB192 Existují věty bez podmětu?
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB196 Linguistic Webinar
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB197 Morphosyntactic Explorations
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB199 Research Skills
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB200 Current Work in Nanosyntax
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB61 Fonologie - výběrový seminář
     Út 10:50–12:25 T223, M. Ziková
   • FF:CJBB66 Pragmatika I
     každou sudou středu 10:50–12:25 T103, M. Hirschová
   • FF:CJBB85 Počítačové nástroje pro češtinu
     Út 12:30–14:05 G13, D. Hlaváčková
   • FF:CJBB105 Korpusová lingvistika - přednáška
     St 9:10–10:45 T103, D. Hlaváčková
   • FF:CJBB112 Analýza pasiva v češtině
     Čt 10:50–12:25 T209, P. Karlík
   • FF:CJBB133 Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář
     P. Kosek, O. Navrátilová
    CJBB133/01 Út 14:10–15:45 T205, P. Kosek
    CJBB133/02 St 7:30–9:05 T207, O. Navrátilová
    CJBB133/03 Út 9:10–10:45 T209, O. Navrátilová
   • FF:CJBB138 Stará čeština
     Čt 10:50–12:25 T103, V. Bromová
   • FF:CJBB175 Chrématonyma v České republice
     St 10:50–12:25 T218, J. Pleskalová
   • FF:CJBB177 Approaches to Morphosyntax
     Po 14:10–15:45 T209, P. Caha
   • FF:CJBB179 Syntax češtiny - překlenovací seminář
     Út 10:50–12:25 T103, P. Caha
   • FF:CJJ14 Vademecum českého jazyka
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:PLIN025 Odborná přednáška a exkurze I
     Pá 12:30–14:55 T209, M. Grác, Z. Hladká, D. Hlaváčková
   • FF:PLIN028 Počítačová sazba textových dokumentů
     Čt 10:50–12:25 G13, V. Baisa
    PLIN028/01 Čt 10:50–12:25 G13, V. Baisa
   • FF:PLIN033 Algoritmický popis slovotvorby
     St 10:50–12:25 G13, K. Osolsobě
   • FF:PLIN035 Počítačová lexikografie
     Čt 14:10–15:45 G13, A. Rambousek
   • FF:PLIN054 Projekt z češtiny jako cizího jazyka
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:PLIN056 Projekt z českého jazyka
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Jarní semestr
 • Povinné kurzy (kredity A)
  • FF:CJA054 Historická slovotvorba a syntax
    Út 15:50–17:25 T207, P. Kosek
  • FF:CJA068 Teorie literatury pro magisterské studium
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • FF:CJBB88 Gramatika a lexikon češtiny II
    [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • Povinně volitelné kurzy (kredity B)
  • Blok I (literárněvědné kurzy)
   • FF:CJA056 Starší česká literatura pro magisterské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA058 Česká literatura 19. století pro magisterské studium
     Po 14:10–15:45 G24, Z. Urválková
   • FF:CJA060 Česká literatura 1. pol. 20. století pro magisterské studium
     St 12:30–14:05 U22, L. Nováková
   • FF:CJA062 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro magisterské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA064 Literatura pro děti a mládež pro magisterské studium
     Út 15:50–17:25 U37, L. Nováková
   • FF:CJA070 Literární kritika pro magisterské studium
     Čt 12:30–14:05 T205, F. Schildberger
  • Blok II (literárněvědné kurzy)
   • FF:CJBC07 Editování barokních textů I
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBC08 Kramářské písně
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBC155 Redakční práce
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBC569 Václav Havel
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBC574 Postapokalyptická literatura II
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBC575 Kapitoly z české katolické poezie a prózy 20. století
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBC576 Prvorepublikové Lidové noviny v Brně
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBC711 Práce s recitátorem na střední škole
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBC739 Tvůrčí psaní pro bohemisty
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBD02 Literární věda a estetika II
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:LMKA02 Česká literatura po r. 1945 v nadnárodních souvislostech
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:LMKA_a02 Moderní literatura v evropském kulturním a mediálním kontextu II
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:LMKB_a214 Autobiografie a autofikce
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:LMKB_a415 Literatura a kultovní/"kvalitní" televize
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:LMKB_a426 Extending the Scope of Narratology: Transmediality and the Case of Graphic Narratives
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:UCJL06 Teorie literatury pro bakalářské studium - překlenovací přednáška
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:UCJL07 Starší česká literatura pro bakalářské studium - překlenovací seminář
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:UCJL08
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:UCJL09 Starší česká literatura pro bakalářské studium I - překlenovací přednáška
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Bloky III (jazykovědné kurzy)
   • FF:CJBA40 Praslovanština v zrcadle etymologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBA52 Historická slovotvorba a syntax - přednáška
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB136 Čeština v průběhu 12.–15. století
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB166 Time and Space in Language
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Blok IV (jazykovědné kurzy)
   • FF:CJBA18 Historická toponomastika
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB40 Vybrané problémy stylistiky
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB54 Teorie a praxe ortografie, kultura jazykového projevu
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB66 Pragmatika I
     každou sudou středu 10:50–12:25 T103, M. Hirschová
   • FF:CJBB72 Úvod do jazykové kultury
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB85 Počítačové nástroje pro češtinu
     Út 12:30–14:05 G13, D. Hlaváčková
   • FF:CJBB91 Morfologie - výběrový seminář
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB108 Recenzentský seminář
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB125 Infinitiv I
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB133 Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář
     P. Kosek, O. Navrátilová
    CJBB133/01 Út 14:10–15:45 T205, P. Kosek
    CJBB133/02 St 7:30–9:05 T207, O. Navrátilová
    CJBB133/03 Út 9:10–10:45 T209, O. Navrátilová
   • FF:CJBB146 Český překlad bible v průběhu 14.–18. století
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB155 Latina pro bohemisty
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB160 Participia
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB193 Nanosyntax
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB196 Linguistic Webinar
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJBB198 Approaches to Allomorphy
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:PLIN022 Využití korpusů při výuce češtiny jako cizího jazyka
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:PLIN032 Gramatika a korpus
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:PLIN037 Sémantika a počítače
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:PLIN041 Vývoj počítačové lingvistiky
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:PLIN052 Copywriting
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:PLIN054 Projekt z češtiny jako cizího jazyka
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:PLIN057 Strojové zpracování textu
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Závěrečná práce, semináře k závěrečné práci, státní závěrečná magisterská zkouška
 • FF:CJX001 Seminář k magisterské diplomové práci I
   M. Boháčová, P. Caha, L. Doleží, Z. Hladká, D. Hlaváčková, I. Janyšková, P. Karlík, H. Karlíková, S. Kloferová, P. Kosek, M. Krčmová, M. Křístek, K. Osolsobě, J. Pleskalová, L. Rychnovská, J. Vojtová, M. Ziková
 • FF:CJX002 Seminář k magisterské diplomové práci II
   M. Boháčová, P. Caha, L. Doleží, Z. Hladká, D. Hlaváčková, I. Janyšková, P. Karlík, H. Karlíková, S. Kloferová, P. Kosek, M. Krčmová, M. Křístek, K. Osolsobě, J. Pleskalová, L. Rychnovská, J. Vojtová, M. Ziková
 • FF:CJX003 Státní závěrečná zkouška magisterská
   Z. Fišer, Z. Hladká
 • FF:CJX005 Magisterská diplomová práce
   M. Boháčová, P. Caha, L. Doleží, Z. Hladká, D. Hlaváčková, I. Janyšková, P. Karlík, H. Karlíková, S. Kloferová, P. Kosek, M. Krčmová, M. Křístek, K. Osolsobě, J. Pleskalová, L. Rychnovská, J. Vojtová, M. Ziková
 • FF:CJX011 Seminář k magisterské diplomové práci I
   M. Balaštík, J. Bednářová, H. Bočková, P. Bubeníček, V. Čech, T. Dědinová, Z. Fišer, Z. Fonioková, M. Fránek, M. Kotásek, L. Nováková, M. Soleiman pour Hashemi, M. Suchomel, J. Tlustý, Z. Urválková, V. Válek
 • FF:CJX012 Seminář k magisterské diplomové práci II
   M. Balaštík, J. Bednářová, H. Bočková, P. Bubeníček, V. Čech, Z. Fišer, Z. Fonioková, M. Fránek, M. Kotásek, L. Nováková, M. Soleiman pour Hashemi, M. Suchomel, J. Tlustý, Z. Urválková, V. Válek
 • FF:CJX014 Magisterská diplomová práce
   M. Balaštík, J. Bednářová, H. Bočková, P. Bubeníček, Z. Fišer, Z. Fonioková, M. Fránek, M. Kotásek, L. Nováková, M. Soleiman pour Hashemi, M. Suchomel, J. Tlustý, Z. Urválková, V. Válek

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje