Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Filozofická fakulta - registrační a kontrolní šablony
Registrační šablony: imatrikulace do jara 2019 včetně
Studijní katalog a registrační šablony pro bakalářské a magisterské studium
Český jazyk a literatura
PREZENČNÍ FORMA STUDIA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Bakalářské studium jednooborové
 • Informace o studiu
 • Doporučený studijní plán a závěrečná práce + seminář k ní
  • 1. semestr
   • FF:CJA001 Úvod do studia českého jazyka
     Z. Hladká
    CJA001/01 Pá 9:10–10:45 T103, Z. Hladká
    CJA001/02 Po 14:10–15:45 T103, Z. Hladká
   • FF:CJA002 Fonetika, fonologie, teorie pravopisu
     J. Vojtová
    CJA002/01 Pá 10:50–12:25 T103, J. Vojtová
    CJA002/02 Čt 14:10–15:45 T103, J. Vojtová
   • FF:CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I
     I. Janyšková, P. Kosek, O. Navrátilová
    CJA003/01 Út 10:50–12:25 T209, I. Janyšková
    CJA003/02 St 12:30–14:05 T205, P. Kosek
    CJA003/03 Út 14:10–15:45 T209, O. Navrátilová
    CJA003/04 Út 15:50–17:25 T103, O. Navrátilová
   • FF:CJA004 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium
     J. Cholastová, M. Kotásek, Z. Urválková
    CJA004/A Čt 17:30–19:05 T205, J. Cholastová
    CJA004/B Út 7:30–9:05 U13, Z. Urválková
    CJA004/C Út 9:10–10:45 U13, Z. Urválková
    CJA004/D Út 17:30–19:05 U32, M. Kotásek
   • FF:CJC020 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška
     Po 17:30–19:05 G24, M. Fránek, Z. Urválková
  • 2. semestr
   • FF:CJA005 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA007 Teorie literatury I pro bakalářské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA044Bc Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku nového tisíciletí pro bakalářské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA072 Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium
     St 9:10–10:45 U12, D. Čurdová, Z. Fišer
  • 3. semestr
   • FF:CJA006 Současný český jazyk - morfologie I
     K. Osolsobě, M. Ziková
    CJA006/01 Út 9:10–10:45 T207, K. Osolsobě
    CJA006/02 Čt 7:30–9:05 T205, K. Osolsobě
    CJA006/03 Po 10:50–12:25 T220, M. Ziková
    CJA006/04 Po 9:10–10:45 T103, M. Ziková
   • FF:CJA010 Současný český jazyk - syntax
     P. Caha
    CJA010/01 Út 12:30–14:05 T209, P. Caha
    CJA010/02 Út 10:50–12:25 T103, P. Caha
   • FF:CJA011 Teorie literatury II pro bakalářské studium
     M. Kotásek, J. Tlustý
    CJA011/A Út 14:10–15:45 U33, J. Tlustý
    CJA011/B Út 17:30–19:05 U25, J. Tlustý
   • FF:CJA012 Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium
     P. Bubeníček, M. Fránek, L. Nováková
    CJA012/A Po 9:10–10:45 U33, P. Bubeníček
    CJA012/B Po 14:10–15:45 U32, P. Bubeníček
    CJA012/C St 15:50–17:25 U27, L. Nováková
    CJA012/D Po 10:50–12:25 U22, M. Fránek
   • FF:CJA072 Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium
     St 9:10–10:45 U12, D. Čurdová, Z. Fišer
   • FF:CJC040 Teorie literatury pro bakalářské studium - přednáška
     Út 15:50–17:25 U25, J. Tlustý, M. Kotásek
  • 4. semestr
   • FF:CJA008 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA009 Současný český jazyk - morfologie II
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA014 Současný český jazyk – lexikologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • 5. semestr
   • FF:CJA015 Současný český jazyk - stylistika
     M. Křístek
    CJA015/01 Út 10:50–12:25 N43, M. Křístek
    CJA015/02 Po 7:30–9:05 B2.52, M. Křístek
    CJA015/03 Po 9:10–10:45 B2.51, M. Křístek
   • FF:CJA041 Historická mluvnice češtiny
     P. Kosek, O. Navrátilová
    CJA041/01 Út 14:10–15:45 T205, P. Kosek
    CJA041/02 St 7:30–9:05 T207, O. Navrátilová
    CJA041/03 Út 9:10–10:45 T209, O. Navrátilová
   • FF:CJA042Bc Starší česká literatura pro bakalářské studium
     St 10:50–12:25 U33, H. Bočková
  • 6. semestr
   • FF:CJA041 Historická mluvnice češtiny
     P. Kosek, O. Navrátilová
    CJA041/01 Út 14:10–15:45 T205, P. Kosek
    CJA041/02 St 7:30–9:05 T207, O. Navrátilová
    CJA041/03 Út 9:10–10:45 T209, O. Navrátilová
   • FF:CJA042Bc Starší česká literatura pro bakalářské studium
     St 10:50–12:25 U33, H. Bočková
  • Bakalářská diplomová práce, seminář k bakalářské dipl. práci, státní závěrečná bakalářská zkouška
   • FF:CJA051 Státní závěrečná zkouška bakalářská
     Z. Fišer, Z. Hladká
   • FF:CJX004 Seminář k bakalářské diplomové práci
     M. Boháčová, P. Caha, L. Doleží, Z. Hladká, D. Hlaváčková, I. Janyšková, P. Karlík, H. Karlíková, S. Kloferová, P. Kosek, M. Krčmová, M. Křístek, O. Navrátilová, K. Osolsobě, J. Pleskalová, L. Rychnovská, Z. Šrámková, J. Vojtová, M. Ziková
   • FF:CJX007 Bakalářská diplomová práce
     M. Boháčová, P. Caha, L. Doleží, Z. Hladká, D. Hlaváčková, I. Janyšková, P. Karlík, H. Karlíková, S. Kloferová, P. Kosek, M. Krčmová, M. Křístek, O. Navrátilová, K. Osolsobě, J. Pleskalová, L. Rychnovská, Z. Šrámková, J. Vojtová, M. Ziková
   • FF:CJX013 Seminář k bakalářské diplomové práci
     M. Balaštík, J. Bednářová, H. Bočková, P. Bubeníček, V. Čech, T. Dědinová, Z. Fišer, M. Fránek, L. Nováková, M. Soleiman pour Hashemi, M. Suchomel, J. Tlustý, Z. Urválková, V. Válek
   • FF:CJX016 Bakalářská diplomová práce
     M. Balaštík, H. Bočková, P. Bubeníček, Z. Fišer, L. Nováková, M. Soleiman pour Hashemi, J. Tlustý, Z. Urválková
Bakalářské studium dvouoborové
 • Informace o studiu
 • Doporučený studijní plán a závěrečné práce + seminář k nim
  • 1. semestr
   • FF:CJA001 Úvod do studia českého jazyka
     Z. Hladká
    CJA001/01 Pá 9:10–10:45 T103, Z. Hladká
    CJA001/02 Po 14:10–15:45 T103, Z. Hladká
   • FF:CJA002 Fonetika, fonologie, teorie pravopisu
     J. Vojtová
    CJA002/01 Pá 10:50–12:25 T103, J. Vojtová
    CJA002/02 Čt 14:10–15:45 T103, J. Vojtová
   • FF:CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I
     I. Janyšková, P. Kosek, O. Navrátilová
    CJA003/01 Út 10:50–12:25 T209, I. Janyšková
    CJA003/02 St 12:30–14:05 T205, P. Kosek
    CJA003/03 Út 14:10–15:45 T209, O. Navrátilová
    CJA003/04 Út 15:50–17:25 T103, O. Navrátilová
   • FF:CJA004 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium
     J. Cholastová, M. Kotásek, Z. Urválková
    CJA004/A Čt 17:30–19:05 T205, J. Cholastová
    CJA004/B Út 7:30–9:05 U13, Z. Urválková
    CJA004/C Út 9:10–10:45 U13, Z. Urválková
    CJA004/D Út 17:30–19:05 U32, M. Kotásek
   • FF:CJC020 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška
     Po 17:30–19:05 G24, M. Fránek, Z. Urválková
  • 2. semestr
   • FF:CJA005 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA007 Teorie literatury I pro bakalářské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA044Bc Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku nového tisíciletí pro bakalářské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA072 Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium
     St 9:10–10:45 U12, D. Čurdová, Z. Fišer
  • 3. semestr
   • FF:CJA006 Současný český jazyk - morfologie I
     K. Osolsobě, M. Ziková
    CJA006/01 Út 9:10–10:45 T207, K. Osolsobě
    CJA006/02 Čt 7:30–9:05 T205, K. Osolsobě
    CJA006/03 Po 10:50–12:25 T220, M. Ziková
    CJA006/04 Po 9:10–10:45 T103, M. Ziková
   • FF:CJA010 Současný český jazyk - syntax
     P. Caha
    CJA010/01 Út 12:30–14:05 T209, P. Caha
    CJA010/02 Út 10:50–12:25 T103, P. Caha
   • FF:CJA011 Teorie literatury II pro bakalářské studium
     M. Kotásek, J. Tlustý
    CJA011/A Út 14:10–15:45 U33, J. Tlustý
    CJA011/B Út 17:30–19:05 U25, J. Tlustý
   • FF:CJA012 Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium
     P. Bubeníček, M. Fránek, L. Nováková
    CJA012/A Po 9:10–10:45 U33, P. Bubeníček
    CJA012/B Po 14:10–15:45 U32, P. Bubeníček
    CJA012/C St 15:50–17:25 U27, L. Nováková
    CJA012/D Po 10:50–12:25 U22, M. Fránek
   • FF:CJA072 Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium
     St 9:10–10:45 U12, D. Čurdová, Z. Fišer
   • FF:CJC040 Teorie literatury pro bakalářské studium - přednáška
     Út 15:50–17:25 U25, J. Tlustý, M. Kotásek
  • 4. semestr
   • FF:CJA008 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA009 Současný český jazyk - morfologie II
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA014 Současný český jazyk – lexikologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA044Bc Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku nového tisíciletí pro bakalářské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • 5. semestr
   • FF:CJA015 Současný český jazyk - stylistika
     M. Křístek
    CJA015/01 Út 10:50–12:25 N43, M. Křístek
    CJA015/02 Po 7:30–9:05 B2.52, M. Křístek
    CJA015/03 Po 9:10–10:45 B2.51, M. Křístek
   • FF:CJA041 Historická mluvnice češtiny
     P. Kosek, O. Navrátilová
    CJA041/01 Út 14:10–15:45 T205, P. Kosek
    CJA041/02 St 7:30–9:05 T207, O. Navrátilová
    CJA041/03 Út 9:10–10:45 T209, O. Navrátilová
   • FF:CJA042Bc Starší česká literatura pro bakalářské studium
     St 10:50–12:25 U33, H. Bočková
   • FF:CJBD21 Literární kritika pro bakalářské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • 6. semestr
   • FF:CJA041 Historická mluvnice češtiny
     P. Kosek, O. Navrátilová
    CJA041/01 Út 14:10–15:45 T205, P. Kosek
    CJA041/02 St 7:30–9:05 T207, O. Navrátilová
    CJA041/03 Út 9:10–10:45 T209, O. Navrátilová
   • FF:CJA042Bc Starší česká literatura pro bakalářské studium
     St 10:50–12:25 U33, H. Bočková
  • Bakalářská dipl./oborová práce, seminář k bakalářské dipl./oborové práci, státní závěrečná bakalářská zkouška
   • FF:CJA051 Státní závěrečná zkouška bakalářská
     Z. Fišer, Z. Hladká
   • FF:CJX004 Seminář k bakalářské diplomové práci
     M. Boháčová, P. Caha, L. Doleží, Z. Hladká, D. Hlaváčková, I. Janyšková, P. Karlík, H. Karlíková, S. Kloferová, P. Kosek, M. Krčmová, M. Křístek, O. Navrátilová, K. Osolsobě, J. Pleskalová, L. Rychnovská, Z. Šrámková, J. Vojtová, M. Ziková
   • FF:CJX007 Bakalářská diplomová práce
     M. Boháčová, P. Caha, L. Doleží, Z. Hladká, D. Hlaváčková, I. Janyšková, P. Karlík, H. Karlíková, S. Kloferová, P. Kosek, M. Krčmová, M. Křístek, O. Navrátilová, K. Osolsobě, J. Pleskalová, L. Rychnovská, Z. Šrámková, J. Vojtová, M. Ziková
   • FF:CJX008 Bakalářská oborová práce
     M. Boháčová, P. Caha, L. Doleží, Z. Hladká, D. Hlaváčková, I. Janyšková, P. Karlík, H. Karlíková, S. Kloferová, P. Kosek, M. Krčmová, M. Křístek, O. Navrátilová, K. Osolsobě, J. Pleskalová, L. Rychnovská, Z. Šrámková, J. Vojtová, M. Ziková
   • FF:CJX010 Seminář k bakalářské oborové práci
     M. Boháčová, P. Caha, Z. Hladká, D. Hlaváčková, I. Janyšková, P. Karlík, H. Karlíková, S. Kloferová, P. Kosek, M. Krčmová, M. Křístek, O. Navrátilová, K. Osolsobě, J. Pleskalová, L. Rychnovská, Z. Šrámková, J. Vojtová, M. Ziková
   • FF:CJX013 Seminář k bakalářské diplomové práci
     M. Balaštík, J. Bednářová, H. Bočková, P. Bubeníček, V. Čech, T. Dědinová, Z. Fišer, M. Fránek, L. Nováková, M. Soleiman pour Hashemi, M. Suchomel, J. Tlustý, Z. Urválková, V. Válek
   • FF:CJX016 Bakalářská diplomová práce
     M. Balaštík, H. Bočková, P. Bubeníček, Z. Fišer, L. Nováková, M. Soleiman pour Hashemi, J. Tlustý, Z. Urválková
   • FF:CJX017 Bakalářská oborová práce
     M. Balaštík, J. Bednářová, H. Bočková, P. Bubeníček, Z. Fišer, L. Nováková, M. Soleiman pour Hashemi, M. Suchomel, J. Tlustý, Z. Urválková, V. Válek
   • FF:CJX019 Seminář k bakalářské oborové práci
     M. Balaštík, J. Bednářová, H. Bočková, P. Bubeníček, Z. Fišer, L. Nováková, M. Soleiman pour Hashemi, M. Suchomel, J. Tlustý, Z. Urválková, V. Válek
Přehled kurzů
 • Podzimní semestr
  • Povinné kurzy (A kredity)
   • FF:CJA001 Úvod do studia českého jazyka
     Z. Hladká
    CJA001/01 Pá 9:10–10:45 T103, Z. Hladká
    CJA001/02 Po 14:10–15:45 T103, Z. Hladká
   • FF:CJA002 Fonetika, fonologie, teorie pravopisu
     J. Vojtová
    CJA002/01 Pá 10:50–12:25 T103, J. Vojtová
    CJA002/02 Čt 14:10–15:45 T103, J. Vojtová
   • FF:CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I
     I. Janyšková, P. Kosek, O. Navrátilová
    CJA003/01 Út 10:50–12:25 T209, I. Janyšková
    CJA003/02 St 12:30–14:05 T205, P. Kosek
    CJA003/03 Út 14:10–15:45 T209, O. Navrátilová
    CJA003/04 Út 15:50–17:25 T103, O. Navrátilová
   • FF:CJA004 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium
     J. Cholastová, M. Kotásek, Z. Urválková
    CJA004/A Čt 17:30–19:05 T205, J. Cholastová
    CJA004/B Út 7:30–9:05 U13, Z. Urválková
    CJA004/C Út 9:10–10:45 U13, Z. Urválková
    CJA004/D Út 17:30–19:05 U32, M. Kotásek
   • FF:CJA006 Současný český jazyk - morfologie I
     K. Osolsobě, M. Ziková
    CJA006/01 Út 9:10–10:45 T207, K. Osolsobě
    CJA006/02 Čt 7:30–9:05 T205, K. Osolsobě
    CJA006/03 Po 10:50–12:25 T220, M. Ziková
    CJA006/04 Po 9:10–10:45 T103, M. Ziková
   • FF:CJA010 Současný český jazyk - syntax
     P. Caha
    CJA010/01 Út 12:30–14:05 T209, P. Caha
    CJA010/02 Út 10:50–12:25 T103, P. Caha
   • FF:CJA011 Teorie literatury II pro bakalářské studium
     M. Kotásek, J. Tlustý
    CJA011/A Út 14:10–15:45 U33, J. Tlustý
    CJA011/B Út 17:30–19:05 U25, J. Tlustý
   • FF:CJA012 Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium
     P. Bubeníček, M. Fránek, L. Nováková
    CJA012/A Po 9:10–10:45 U33, P. Bubeníček
    CJA012/B Po 14:10–15:45 U32, P. Bubeníček
    CJA012/C St 15:50–17:25 U27, L. Nováková
    CJA012/D Po 10:50–12:25 U22, M. Fránek
   • FF:CJA015 Současný český jazyk - stylistika
     M. Křístek
    CJA015/01 Út 10:50–12:25 N43, M. Křístek
    CJA015/02 Po 7:30–9:05 B2.52, M. Křístek
    CJA015/03 Po 9:10–10:45 B2.51, M. Křístek
   • FF:CJA041 Historická mluvnice češtiny
     P. Kosek, O. Navrátilová
    CJA041/01 Út 14:10–15:45 T205, P. Kosek
    CJA041/02 St 7:30–9:05 T207, O. Navrátilová
    CJA041/03 Út 9:10–10:45 T209, O. Navrátilová
   • FF:CJA042Bc Starší česká literatura pro bakalářské studium
     St 10:50–12:25 U33, H. Bočková
   • FF:CJA072 Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium
     St 9:10–10:45 U12, D. Čurdová, Z. Fišer
   • FF:CJBD21 Literární kritika pro bakalářské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJC020 Úvod do studia literatury pro bakalářské studium - přednáška
     Po 17:30–19:05 G24, M. Fránek, Z. Urválková
   • FF:CJC040 Teorie literatury pro bakalářské studium - přednáška
     Út 15:50–17:25 U25, J. Tlustý, M. Kotásek
  • Povinně volitelné kurzy (B kredity)
   • Blok I (literárněvědné kurzy)
    • FF:CJBC70 Starší česká literatura pro bakalářské studium - přednáška
      St 15:50–17:25 U32, H. Bočková, M. Soleiman pour Hashemi
    • FF:CJC032 Česká literatura 1. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška
      Čt 12:30–14:05 U25, M. Balaštík, P. Bubeníček, M. Fránek
   • Blok II (literárněvědné kurzy)
    • FF:CJBC226 Kázání jako žánr starší české literatury a jeho společenský kontext
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBC553 Imunolog básníkem – o poetice Miroslava Holuba
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBC572 Literární feminismus od 70. let 20. století po současnost
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBC739 Tvůrčí psaní pro bohemisty
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBC827 Interpretace fantastické literatury
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJLB100 Úvod do interpretace literárního textu pro bakalářské studium
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJLB103 Úvod do versologie pro bohemisty
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJLB300 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška I
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJLB401 Jak číst českou literaturu 1. pol. 20. století pro bakalářské studium
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJLB501 Fantómy, krajiny a sny II
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJLB502
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • Bloky III a IV (jazykovědné kurzy)
    • FF:CJBA37 Slovenština
      V. Bromová
     CJBA37/01 V. Bromová
     CJBA37/02 V. Bromová
    • FF:CJBA49 Ruský jazyk pro bohemisty I
      Po 9:10–10:45 T209, J. Vojtová
    • FF:CJBA51 Historická mluvnice češtiny - přednáška
      Út 12:30–14:05 T207, P. Kosek
    • FF:CJBB61 Fonologie - výběrový seminář
      Út 10:50–12:25 T223, M. Ziková
    • FF:CJBB77 Kodifikace češtiny I
      K. Najbrtová
     CJBB77/01 St 15:50–17:25 T205, K. Najbrtová
     CJBB77/02 Čt 14:10–15:45 T205, K. Najbrtová
    • FF:CJBB78 Kodifikace češtiny II
      J. Zemanová
     CJBB78/01 St 12:30–14:05 T218, J. Zemanová
     CJBB78/02 St 14:10–15:45 T223, J. Zemanová
    • FF:CJBB80 Současný český jazyk - stylistika (přednáška)
      Čt 7:30–8:15 B2.43, M. Křístek
    • FF:CJBB85 Počítačové nástroje pro češtinu
      Út 12:30–14:05 G13, D. Hlaváčková
    • FF:CJBB105 Korpusová lingvistika - přednáška
      St 9:10–10:45 T103, D. Hlaváčková
    • FF:CJBB114 Základní pamětové techniky pro studium (nejen) jazyků
      Pá 13. 10. 8:20–16:35 G13, A. Leix
    • FF:CJBB121 Úvod do slavistiky I
      Út 10:00–10:45 T103, I. Janyšková
    • FF:CJBB172 Introduction to Czech syntax
      Čt 14:10–15:45 U25, P. Caha
    • FF:CJBB175 Chrématonyma v České republice
      St 10:50–12:25 T218, J. Pleskalová
    • FF:CJBB177 Approaches to Morphosyntax
      Po 14:10–15:45 T209, P. Caha
    • FF:CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka
      Út 7:30–9:05 K12, L. Doleží
    • FF:CJBB190 Školská syntax
      Čt 12:30–14:05 T103, J. Vojtová
    • FF:CJBB197 Morphosyntactic Explorations
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB198 Approaches to Allomorphy
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB202 Současný český jazyk – syntax (procvičovací seminář)
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB204 Jazyk a styl komunikace na internetu
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJJ12 Fonologie – přednáška
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:PLIN004 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I
      Čt 15:50–17:25 T103, V. Kovář
    • FF:PLIN020 Editorská práce
      T. Lojdová
    • FF:PLIN025 Odborná přednáška a exkurze I
      Pá 12:30–14:55 T209, M. Grác, Z. Hladká, D. Hlaváčková
    • FF:PLIN028 Počítačová sazba textových dokumentů
      Čt 10:50–12:25 G13, V. Baisa
     PLIN028/01 Čt 10:50–12:25 G13, V. Baisa
    • FF:PLIN030 Korektorská cvičení I
      Čt 9:10–10:45 G13, H. Žižková
    • FF:PLIN054 Projekt z češtiny jako cizího jazyka
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:PLIN056 Projekt z českého jazyka
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • Jarní semestr
  • Povinné kurzy (kredity A)
   • FF:CJA005 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty II
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA007 Teorie literatury I pro bakalářské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA008 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA009 Současný český jazyk - morfologie II
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA014 Současný český jazyk – lexikologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA015 Současný český jazyk - stylistika
     M. Křístek
    CJA015/01 Út 10:50–12:25 N43, M. Křístek
    CJA015/02 Po 7:30–9:05 B2.52, M. Křístek
    CJA015/03 Po 9:10–10:45 B2.51, M. Křístek
   • FF:CJA041 Historická mluvnice češtiny
     P. Kosek, O. Navrátilová
    CJA041/01 Út 14:10–15:45 T205, P. Kosek
    CJA041/02 St 7:30–9:05 T207, O. Navrátilová
    CJA041/03 Út 9:10–10:45 T209, O. Navrátilová
   • FF:CJA044Bc Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku nového tisíciletí pro bakalářské studium
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • FF:CJA072 Tvorba literárněvědného textu pro bakalářské studium
     St 9:10–10:45 U12, D. Čurdová, Z. Fišer
   • FF:PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů
     J. Brázdil, J. Mácha, J. Svoboda, D. Špelda, J. Zouhar
    PH0001/01 Pá 7:30–9:05 B2.13, J. Brázdil, J. Zouhar
    PH0001/02 Čt 12:30–14:05 zruseno Aula FAVU, J. Svoboda
    PH0001/03 Pá 14:10–15:45 B2.13, kromě Pá 24. 11. ; a Pá 24. 11. 14:10–15:45 A21, J. Mácha
    PH0001/04 Po 7:30–9:05 B2.13, D. Špelda
    PH0001/05 St 7:30–9:05 B2.13, Z. Jastrzembská
  • Povinně volitelné kurzy (kredity B)
   • Blok I (literárněvědné kurzy)
    • FF:CJBC36 Česká literatura 2. pol. 20. stol. pro bakalářské studium - přednáška
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJC039 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium - přednáška
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • Blok II (literárněvědné kurzy)
    • FF:CJBC07 Editování barokních textů I
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBC08 Kramářské písně
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBC155 Redakční práce
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBC222 Jak číst starší českou literaturu pro Bc.
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBC310 Jak číst českou literaturu 19. stol. pro Bc.
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBC543 Jak číst českou literaturu 2. pol. 20. století
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBC569 Václav Havel
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBC574 Postapokalyptická literatura II
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBC575 Kapitoly z české katolické poezie a prózy 20. století
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBC576 Prvorepublikové Lidové noviny v Brně
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBC711 Práce s recitátorem na střední škole
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBC739 Tvůrčí psaní pro bohemisty
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:LMKA02 Česká literatura po r. 1945 v nadnárodních souvislostech
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:LMKB_a214 Autobiografie a autofikce
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:LMKB_a415 Literatura a kultovní/"kvalitní" televize
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:LMKB_a426 Extending the Scope of Narratology: Transmediality and the Case of Graphic Narratives
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • Bloky III a IV (jazykovědné kurzy)
    • FF:CJBA10 Základy dialektologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBA20 Vlastní jména osobní v češtině
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBA37 Slovenština
      V. Bromová
     CJBA37/01 V. Bromová
     CJBA37/02 V. Bromová
    • FF:CJBA49 Ruský jazyk pro bohemisty I
      Po 9:10–10:45 T209, J. Vojtová
    • FF:CJBA50 Ruský jazyk pro bohemisty II
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB40 Vybrané problémy stylistiky
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB75 Základy využití korpusů (pro praxi)
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB77 Kodifikace češtiny I
      K. Najbrtová
     CJBB77/01 St 15:50–17:25 T205, K. Najbrtová
     CJBB77/02 Čt 14:10–15:45 T205, K. Najbrtová
    • FF:CJBB78 Kodifikace češtiny II
      J. Zemanová
     CJBB78/01 St 12:30–14:05 T218, J. Zemanová
     CJBB78/02 St 14:10–15:45 T223, J. Zemanová
    • FF:CJBB85 Počítačové nástroje pro češtinu
      Út 12:30–14:05 G13, D. Hlaváčková
    • FF:CJBB108 Recenzentský seminář
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB114 Základní pamětové techniky pro studium (nejen) jazyků
      Pá 13. 10. 8:20–16:35 G13, A. Leix
    • FF:CJBB122 Úvod do slavistiky II
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB128 Stylistika a rétorika - základní kurs pro odbornou praxi
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB131 Prezentační dovednosti
      Pá 27. 10. 8:20–16:35 G13, A. Leix
    • FF:CJBB146 Český překlad bible v průběhu 14.–18. století
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB155 Latina pro bohemisty
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB160 Participia
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB166 Time and Space in Language
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB180 Spisovná čeština pro slovenské studenty
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB181 Výuka češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti a mládež I
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB185 Základy výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro dospělé
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB196 Linguistic Webinar
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB198 Approaches to Allomorphy
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:CJBB201 Čeština jako druhý/cizí jazyk pro specifické účely
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:PLIN006 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory II
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:PLIN019 Machine Translation
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:PLIN020 Editorská práce
      T. Lojdová
    • FF:PLIN022 Využití korpusů při výuce češtiny jako cizího jazyka
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:PLIN023 Odborná přednáška a exkurze II
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:PLIN031 Korektorská cvičení II
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:PLIN052 Copywriting
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:PLIN054 Projekt z češtiny jako cizího jazyka
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • FF:PLIN057 Strojové zpracování textu
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje