Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Právnická fakulta
Registrační šablony
Předměty akademického roku 2015/2016
Bakalářský studijní program Veřejná správa

obor: Veřejná správa

Volba směru

Směr v oboru Veřejná správa:

 • Všeobecná veřejná správa
 • Katastrální správa
 • Finanční správa
 • Správa sociálního zabezpečení

Student si na závěr druhého semestru v období pro registraci povinných předmětů oboru volí směr. Tuto volbu pak potvrdí registrací směru v období pro registraci předmětů 4. semestru. Předměty směru jsou pak pro něho povinnými předměty.

Úspěšné ukončení předmětů směru je prerekvizitou pro volbu třetího státnicového předmětu. Směr se po úspěšném ukončení studia uvede do diplomu, resp. do dodatku k diplomu. Předměty jiných směrů si student může zapsat jako povinně volitelné předměty.

Minima kreditů podle směrů

Směr

oborové kredity

směrové kredity

pvp

celkem

Všeobecná veřejná správa

149

20

11

180

Katastrální správa

149

29

2

180

Finanční správa

149

27

4

180

Správa sociálního zabezpečení

149

30

1

180

Kreditové hodnoty z předmětů v semestrech podle doporučeného studijního plánu

 

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

celkem bez pvp*

pvp

min.

ve spec.

povinné

oborové

22

26

34

41

23

3

149

-

povinné směrové

všeobecná veřejná správa

6

7

7

20

11

katastrální správa

7

14

8

29

2

finanční správa

7

14

6

27

4

správa sociálního zabezpečení

6

12

12

30

1

Určení povinných předmětů daného směru viz http://www.law.muni.cz/dokumenty/13604

Pro úspěšné ukončení studia je nutno získat 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů, složení zkoušek, zápočtů a kolokvií stanovených studijním plánem a úspěšném složení státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce. Ke státní závěrečné zkoušce se student zapisuje v období určeném harmonogramem studia. Třetí předmět státní zkoušky je určen výběrem směru.

Státní závěreční zkouška

 

 • Bakalářská práce a obhajoba
 • Ústní část složená ze tří předmětů -

Povinné předměty (součásti):

 • Právní nauka
 • Správní právo

Předměty dle volby směru:

 • Finanční správa a finanční právo (pro směr Finanční správa)
 • Katastrální správa a pozemkové právo (pro směr Katastrální správa
 • Správa sociálního zabezpečení (pro směr Správa sociálního zabezpečení)
 • Veřejná správa a správní věda (pro směr Všeobecná veřejná správa)

 • 1. semestr
 • 2. semestr
 • 3. semestr
 • 4. semestr
 • 5. semestr
 • 6. semestr