Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory
Bakalářské obory obecné
Ekologická a evoluční biologie

Zaměření Zoologie

1. rok studia
 • Podzimní semestr
  • Povinné předměty
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro studium bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie - zaměření Zoologie. Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.
 • Jarní semestr
  • Povinné předměty
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis předmětů v rozsahu nejméně 6 kreditů. Pro studenty zoologického zaměření je doporučený předmět Bi8761. Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro studium bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie - zaměření Zoologie.
2. rok studia 3. rok studia
 • Podzimní semestr
  • Povinné předměty
  • Povinně volitelné předměty
    
   Seminář studenti volí podle zaměření své bakalářské práce; tato povinná volba platí i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno opakované absolvování seminářů.
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis předmětů v rozsahu nejméně 13 kreditů. Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro studium bakalářské Ekologické a evoluční biologie - zaměření Zoologie. Předmět Bi7450 Základy parazitologie povinně zapisují budoucí studenti specializace Parazitologie.
 • Jarní semestr
  • Povinné předměty
  • Povinně volitelné předměty
    
   Seminář studenti volí podle zaměření své bakalářské práce; tato povinná volba platí i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno opakované absolvování seminářů.
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Doporučujeme zápis předmětů v rozsahu nejméně 17 kreditů. Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro studium bakalářské Ekologické a evoluční biologie - zaměření Zoologie.
Další volitelné předměty vhodné pro 1. až 3. rok studia

Další aplikace