Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory
Bakalářské obory obecné
Ekologická a evoluční biologie
Zaměření Zoologie
2. rok studia

Jarní semestr

Povinné předměty
 • PřF:Bi2060 Základy mikrobiologie
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PřF:Bi2060c Základy mikrobiologie - cvičení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PřF:Bi4010 Základy molekulární biologie
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PřF:Bi4010c Základy molekulární biologie - seminář
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška
   M. Barotová, Š. Bilová, E. Čoupková, D. Dlabolová, K. Kováčová, H. Němcová, E. Složilová, A. Suchomelová-Polomska
 • PřF:Bi2220 Informační zdroje v zoologii
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Povinně volitelné předměty
 • PřF:Bi6330 Obecná parazitologie
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PřF:Bi6360 Hydrobiologie
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PřF:Bi6760 Základy entomologie
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PřF:Bi8001 Pedobiologie
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  Předmět Bi8001 je vypisován v jarním semestru lichých let; studenti pedobiologického zaměření, kteří předmět neabsolvují ve 2. ročníku, si jej zapíší v jarním semestru 3. ročníku.
 • PřF:Bi8130 Etologie
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Doporučené volitelné předměty
 • PřF:Bi4060 Fyziologie rostlin
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PřF:Bi6750 Základní limnologické metody
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  Předmět Bi6750 je vypisován v jarním semestru sudých let.
 • PřF:Bi7451 Biologie vodních bezobratlých
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje

Další aplikace