Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory
Bakalářské obory obecné
Ekologická a evoluční biologie
Zaměření Zoologie
3. rok studia

Jarní semestr

Povinné předměty
 • PřF:Bi6083 Bakalářská státní závěrečná zkouška z ekologické a evoluční biologie
   
 • PřF:Bi6365 Bakalářská práce ze zoologie II.
   J. Helešic, A. Bardůnek Valigurová, J. Bojková, I. Hodová, L. Petráková, E. Řehulková, J. Sychra, J. Zukal
 • PřF:Bi6801 Zoologický seminář II
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
Povinně volitelné předměty
 
Seminář studenti volí podle zaměření své bakalářské práce; tato povinná volba platí i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno opakované absolvování seminářů.
 • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
 • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
 • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/333, M. Gelnar, M. Kašný
 • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
Doporučené volitelné předměty
 
Doporučujeme zápis předmětů v rozsahu nejméně 17 kreditů. Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro studium bakalářské Ekologické a evoluční biologie - zaměření Zoologie.
 • PřF:Bi4115 Systém cévnatých rostlin
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PřF:Bi6750 Základní limnologické metody
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  Předmět Bi6750 je vypisován v jarním semestru sudých let.
 • PřF:Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • PřF:Bi8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  Předmět Bi8762 je vypisován v jarním semestru lichých let. Aby byl předmět otevřen, je nutná registrace nejméně 5 studentů (v období pro registraci).

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje

Další aplikace