Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory
Bakalářské obory obecné
Ekologická a evoluční biologie
Zaměření Zoologie
3. rok studia
Jarní semestr

Doporučené volitelné předměty
zkusit zobrazit ve verzi pro tisk (formát výstupu je experimentální)
Doporučujeme zápis předmětů v rozsahu nejméně 17 kreditů. Nabídka dalších volitelných předmětů je v samostatné tabulce na konci doporučeného studijního plánu pro studium bakalářské Ekologické a evoluční biologie - zaměření Zoologie.

PřF:Bi4115 Systém cévnatých rostlin

 [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]

PřF:Bi6750 Základní limnologické metody
 [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předmět Bi6750 je vypisován v jarním semestru sudých let.

PřF:Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev
 [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]

PřF:Bi8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení
 [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
Předmět Bi8762 je vypisován v jarním semestru lichých let. Aby byl předmět otevřen, je nutná registrace nejméně 5 studentů (v období pro registraci).

Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje

Další aplikace