Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory
Bakalářské obory obecné
Ekologická a evoluční biologie
Zaměření Zoologie
3. rok studia
Podzimní semestr

Povinné předměty
zkusit zobrazit ve verzi pro tisk (formát výstupu je experimentální)
PřF:Bi5040 Biostatistika - základní kurz

 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 17:00–19:50 A11/132, J. Jarkovský

PřF:Bi5785 Bakalářská práce ze zoologie I.
 T. Albrecht, A. Bardůnek Valigurová, T. Bartonička, J. Bojková, J. Bryja, M. Dávidová, I. Dyková, I. Foitová, M. Gelnar, L. Gettová, V. Gvoždík, J. Helešic, Z. Hiadlovská, I. Hodová, M. Honza, M. Horsák, N. Kmentová, A. Konečný, Š. Mašová, P. Pařil, S. Pekár, L. Petráková, K. Petrželková, P. Procházka, I. Přikrylová, Z. Řehák, E. Řehulková, M. Seifertová, J. Schenková, J. Schlaghamerský, J. Sychra, V. Syrovátka, P. Šamonil, A. Vetešníková Šimková, P. Zahradníčková, M. Zhai, J. Zukal, A. Žákovská

PřF:Bi6800 Zoologický seminář I.
 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 13:00–14:50 A11/306, J. Sychra, M. Horsák
Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.

PřF:Bi8705 Vědecká práce v botanice a zoologii
 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 12:00–12:50 A32-329, J. Danihelka
Povinnost absolvovat předmět Bi8705 se nevztahuje na studenty, kteří v dosavadním průběhu studia absolvovali jako povinný předmět Bi3110.

PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 7:00–8:50 A11/132, J. Literák

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje

Další aplikace