česky | in English

Změnit fakultu
Přírodovědecká fakulta
Změnit období
−1 | podzim 2017 | +1
Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Evidenční zařazení studentů do oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání a Antropologie probíhá před začátkem 1. semestru studia.

Studium je koncipováno jako dvouoborové. Doporučené a rozvrhem podporované jsou kombinace chemie-biologie, biologie-matematika a biologie-zeměpis. Požadovaný počet kreditů je 180; z toho 80 kreditů za předměty programu Biologie, 80 kreditů za předměty 2. oboru, 10 kreditů za předměty společného základu a 10 kreditů za Bakalářskou práci jednoho ze studovaných oborů. V šabloně nejsou uvedeny povinné a povinně volitelné předměty, které nejsou ohodnoceny kredity (1 cizí jazyk, tělesná výchova).

1. rok studia

 • Podzimní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 9:00–10:50 A11/306, P. Hrouda, B. Chattová
    • PřF:Bi1090c Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení
      P. Hrouda, D. Dvořák, B. Chattová, L. Chrást
     Bi1090c/01 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 8:00–9:50 A36-225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Chattová
     Bi1090c/02 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 10:00–11:50 A36-225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Chattová
     Bi1090c/03 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 12:00–13:50 A36-225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Chattová
     Bi1090c/04 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 16:00–17:50 A36-225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Chattová
     Bi1090c/05 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 11:00–12:50 A36-225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Chattová
     Bi1090c/06 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 13:00–14:50 A36-225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Chattová
     Bi1090c/07 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 14:00–15:50 A36-225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Chattová
    • PřF:Bi1700 Buněčná biologie
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 11:00–12:50 A11/132, R. Veselská, J. Šmarda
    • PřF:Bi1700c Buněčná biologie - cvičení
      M. Dušková, J. Neradil, J. Škoda, P. Chlapek
     Bi1700c/01_1 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 10:00–11:50 A36-215, M. Dušková
     Bi1700c/01_2 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 10:00–11:50 A36-215, M. Dušková
     Bi1700c/02_1 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 12:00–13:50 A36-215, M. Dušková
     Bi1700c/02_2 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 12:00–13:50 A36-215, M. Dušková
     Bi1700c/03_1 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 12:00–13:50 A36-209, J. Neradil
     Bi1700c/03_2 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 12:00–13:50 A36-209, J. Neradil
     Bi1700c/04_1 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 14:00–15:50 A36-209, J. Neradil
     Bi1700c/04_2 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 14:00–15:50 A36-209, J. Neradil
     Bi1700c/05_1 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 16:00–17:50 A36-209, P. Chlapek
     Bi1700c/05_2 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 16:00–17:50 A36-209, P. Chlapek
     Bi1700c/06_1 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 8:00–9:50 A36-209, J. Škoda
     Bi1700c/06_2 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 8:00–9:50 A36-209, J. Škoda
     Bi1700c/07_1 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 10:00–11:50 A36-209, J. Škoda
     Bi1700c/07_2 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 10:00–11:50 A36-209, J. Škoda
     Bi1700c/08_1 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 12:00–13:50 A36-209, P. Chlapek
     Bi1700c/08_2 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 12:00–13:50 A36-209, P. Chlapek
    • PřF:Bi2080 Histologie a organologie
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 18:00–19:50 A11/132, M. Dušková, I. Hodová, H. Nejezchlebová
    • PřF:Bi2080c Histologie a organologie - cvičení
      M. Dušková, I. Hodová, H. Nejezchlebová
     Bi2080c/01 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 7:00–8:50 A36-215, M. Dušková
     Bi2080c/02 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 9:00–10:50 A36-215, M. Dušková
     Bi2080c/03 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 11:00–12:50 A36-215, I. Hodová
     Bi2080c/04 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 13:00–14:50 A36-215, I. Hodová
     Bi2080c/05 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 8:00–9:50 A36-215, I. Hodová
     Bi2080c/06 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 8:00–9:50 A36-215, M. Dušková
     Bi2080c/07 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 10:00–11:50 A36-215, I. Hodová
     Bi2080c/08 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 12:00–13:50 A36-215, I. Hodová
     Bi2080c/09 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 14:00–15:50 A36-215, H. Nejezchlebová
     Bi2080c/10 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A36-215, H. Nejezchlebová
     Bi2080c/11 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 18:00–19:50 A36-215, H. Nejezchlebová
     Bi2080c/12 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 8:00–9:50 A36-215, H. Nejezchlebová
     Bi2080c/13 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 10:00–11:50 A36-215, H. Nejezchlebová
    • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 7:00–8:50 A11/132, J. Literák
   • Doporučené volitelné předměty
    • PřF:Bi1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 8:00–9:50 A11/305, I. Hodová, M. Chytrý, S. Pekár, T. Bartonička, J. Bojková, P. Bureš, M. Gelnar, V. Grulich, M. Hájek, J. Helešic, M. Horsák, I. Malenovský, P. Pařil, Z. Řehák, J. Schenková, J. Schlaghamerský
     vhodné pro zájemce o bakalářskou práci na Ústavu botaniky a zoologie
    • PřF:Bi1050 Biologická technika
      M. Baláž, M. Seifertová
     Bi1050/01 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 14:00–15:50 A36-223, St 14:00–15:50 A13-332, M. Baláž, M. Seifertová
    • PřF:C1300 Základní výpočty v chemii
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 15:00–16:50 A11/132, M. Nečas
    • PřF:JAB01 Angličtina pro biology I
      H. Němcová, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/01 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 8:00–9:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/02 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 10:00–11:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/03 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 12:00–13:50 A15/114, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/04 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 9:00–10:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/05 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 11:00–12:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/06 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 13:00–14:50 A15/227
     JAB01/07 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 8:00–9:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/08 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 10:00–11:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/09 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 12:00–13:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Společný základ
   • Povinné předměty
    • PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele
      M. Boček, O. Přibyla, H. Vrtalová
     XS020/01 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 9:00–10:50 J4
     XS020/02 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 12:00–13:50 J4
     XS020/04 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 9:00–10:50 J4, M. Boček
     XS020/05 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 12:00–13:50 J4, M. Boček
     XS020/06 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 J4, H. Vrtalová
    • PřF:XS050 Školní pedagogika
      I. Čejková, M. Sedláček, R. Švaříček, J. Zounek
     XS050/01 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 13:00–14:50 Z6,02006, I. Čejková
     XS050/02 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 9:00–10:50 Z6,02006, M. Sedláček
     XS050/03 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 12:00–13:50 Z6,02006, I. Čejková
 • Jarní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi2030c Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi2230 Terénní cvičení z botaniky
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • Doporučené volitelné předměty
    • PřF:C2480 Základy organické chemie a biochemie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
     Nezapisují studenti kombinace UCh - UB
    • PřF:JAB02 Angličtina pro biology II
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • 2. obor (14 kreditů)pod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Společný základ
   • Povinné předměty
    • PřF:XS140 Základy psychologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • Povinně volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
   • Doporučené volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
2. rok studia
 • Podzimní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 13:00–15:50 A11/306, M. Horsák
    • PřF:Bi1030c Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení
      J. Schenková
     Bi1030c/01 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 11:00–12:50 A36-223, J. Schenková
     Bi1030c/02 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 16:00–17:50 A36-223, J. Schenková
     Bi1030c/03 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 18:00–19:50 A36-223, J. Schenková
     Bi1030c/04 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 9:00–10:50 A36-223, J. Schenková
     Bi1030c/05 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 11:00–12:50 A36-223, J. Schenková
    • PřF:Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 8:00–9:50 A11/132, M. Kummerová
    • PřF:Bi1060c Cytologie a anatomie rostlin - cvičení
      M. Baláž, V. Gloser, J. Hájek, P. Váczi, Š. Zezulka
     Bi1060c/01 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 13:00–14:50 A36-209, P. Váczi
     Bi1060c/02 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 9:00–10:50 A36-209, V. Gloser
     Bi1060c/03 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 10:00–11:50 A36-209, M. Baláž
     Bi1060c/04 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 11:00–12:50 A36-209, P. Váczi
     Bi1060c/05 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 8:00–9:50 A36-209, Š. Zezulka
     Bi1060c/06 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 17:00–18:50 A36-209, Š. Zezulka
     Bi1060c/07 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 15:00–16:50 A36-209, P. Váczi
     Bi1060c/08 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 12:00–13:50 A36-209, J. Hájek
     Bi1060c/09 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 14:00–15:50 A36-209, J. Hájek
     Bi1060c/10 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 10:00–11:50 A36-209, P. Váczi
     Bi1060c/11 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 8:00–9:50 A36-209, J. Hájek
    • PřF:Bi3030 Fyziologie živočichů
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 10:00–11:50 A11/132, M. Vácha, P. Hyršl, J. Pacherník
    • PřF:Bi3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů
      učitelé OFIŽ, M. Vácha, P. Hyršl, P. Dobeš, J. Medalová, K. Tomanová
     Bi3031/01 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 16:00–17:50 A36-212, P. Dobeš, P. Hyršl, M. Vácha
     Bi3031/02 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Út 18:00–19:50 A36-212, P. Dobeš, P. Hyršl, M. Vácha
     Bi3031/03 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 8:00–9:50 A36-212, P. Dobeš, P. Hyršl, M. Vácha
     Bi3031/04 Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 10:00–11:50 A36-212, P. Dobeš, P. Hyršl, M. Vácha
    • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 7:00–8:50 A11/132, J. Literák
   • Doporučené volitelné předměty
    • PřF:Bi1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Pá 8:00–9:50 A11/305, I. Hodová, M. Chytrý, S. Pekár, T. Bartonička, J. Bojková, P. Bureš, M. Gelnar, V. Grulich, M. Hájek, J. Helešic, M. Horsák, I. Malenovský, P. Pařil, Z. Řehák, J. Schenková, J. Schlaghamerský
     vhodné pro zájemce o bakalářskou práci na Ústavu botaniky a zoologie
    • PřF:Bi1050 Biologická technika
      M. Baláž, M. Seifertová
     Bi1050/01 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 14:00–15:50 A36-223, St 14:00–15:50 A13-332, M. Baláž, M. Seifertová
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
 • Jarní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi2090c Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi4060 Fyziologie rostlin
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi4060c Fyziologie rostlin - cvičení
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi4360 Terénní cvičení ze zoologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • Doporučené volitelné předměty
    • PřF:Bi2210 Informační zdroje v botanice
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi6450 Základní metody terénní botaniky
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Společný základ
3. rok studia
 • Podzimní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi5080 Základy ekologie
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 8:00–9:50 A11/305, M. Gelnar, M. Hájek
    • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Po 7:00–8:50 A11/132, J. Literák
    • PřF:XS090 Asistentská praxe
      M. Farková
   • Povinně volitelné předměty
    • PřF:Bi5009BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚBZ)
      vedoucí bakalářské práce, T. Bartonička, J. Benešová, R. Blažek, P. Bureš, J. Danihelka, J. Divíšek, M. Dušková, D. Dvořák, M. Fránková, M. Gelnar, V. Grulich, J. Hájek, M. Hájek, J. Helešic, I. Hodová, M. Horsák, Z. Hromádka, P. Hrouda, P. Hyršl, E. Janouškovcová, P. Jurajda, A. Konečný, M. Kummerová, Z. Lososová, Š. Mašová, J. Medalová, H. Nejezchlebová, J. Pacherník, P. Pařil, B. Pelánková, P. Procházka, V. Ptáček, O. Rotreklová, K. Růžička, Z. Řehák, V. Šimek, P. Šmarda, K. Šumberová, J. Těšitel, L. Tvrzová, P. Váczi, M. Vácha, J. Večeřa, P. Veselý, M. Zhai, A. Žákovská
    • PřF:Bi5009EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚEB)
      vedoucí bakalářské práce, M. Baláž, P. Dobeš, M. Dušková, V. Gloser, J. Hájek, P. Hyršl, M. Kummerová, J. Medalová, H. Nejezchlebová, J. Pacherník, P. Váczi, M. Vácha, J. Večeřa, A. Žákovská
   • Doporučené volitelné předměty
     
    Studenti volí s ohledem na zaměření své bakalářské práce z těchto, případně i dalších předmětů z nabídky MU tak, aby získali celkově potřebné množství kreditů.
    • PřF:Bi1050 Biologická technika
      M. Baláž, M. Seifertová
     Bi1050/01 Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 14:00–15:50 A36-223, St 14:00–15:50 A13-332, M. Baláž, M. Seifertová
    • PřF:Bi3130 Srovnávací morfologie obratlovců
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 18:00–19:50 A31-238, T. Bartonička, A. Konečný
    • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
    • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
    • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/333, M. Gelnar, M. Kašný
    • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Společný základpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
 • Jarní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání
      
   • Povinně volitelné předměty
     
    Z bloku povinně volitelných předmětů (viz kapitola Společný pedagogicko-psychologický základ oborů učitelství předmětů pro střední školy v tomto katalogu) studenti volí za celé studium povinně kurzy za nejméně 3 kredity. Pro zápis je doporučen kurz XS090 Asistentská praxe.
    • PřF:Bi6016BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚBZ)
      J. Helešic, práce, J. Divíšek, P. Dobeš, V. Grulich, I. Hodová, Z. Lososová, O. Rotreklová, J. Sychra, J. Těšitel, J. Večeřa
    • PřF:Bi6016EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚEB)
      vedoucí bakalářské práce, M. Baláž, P. Dobeš, M. Dušková, V. Gloser, J. Hájek, P. Hyršl, M. Kummerová, J. Medalová, H. Nejezchlebová, J. Pacherník, P. Váczi, M. Vácha, J. Večeřa, A. Žákovská
   • Doporučené volitelné předměty
     
    Studenti volí s ohledem na zaměření své bakalářské práce z těchto, případně i dalších předmětů z nabídky MU tak, aby získali celkově potřebné množství kreditů.
    • PřF:Bi0677 Biosystematický seminář VI
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi2210 Informační zdroje v botanice
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
     doporučeno studentům s bakalářskou (ročníkovou) prací vertebratologického zaměření a vážným zájemcům o diplomovou práci tohoto zaměření
    • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
    • PřF:Bi6330 Obecná parazitologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi6360 Hydrobiologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi6450 Základní metody terénní botaniky
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/333, M. Gelnar, M. Kašný
    • PřF:Bi6760 Základy entomologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
      Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
    • PřF:Bi8130 Etologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:GE021 Základy geologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Společný základ
Volitelné předměty biologických oborů
 
Studenti si mohou pro doplnění chybějících kreditů zvolit jakýkoliv dostupný předmět z nabídky bakalářských biologických oborů v programu Biologie, příp. Biologie člověka.

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2018 08:41, 8. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému