Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory
Bakalářské obory obecné
Ekologická a evoluční biologie
Zaměření Zoologie
3. rok studia

Jarní semestr

Povinné předměty
 • PřF:Bi6083 Bakalářská státní závěrečná zkouška z ekologické a evoluční biologie
   
  jaro 2020, podzim 2019, jaro 2019, podzim 2018, jaro 2018, podzim 2017, jaro 2017, podzim 2016, jaro 2016, podzim 2015, jaro 2015, podzim 2014, jaro 2014, podzim 2013, jaro 2013, podzim 2012, jaro 2012, podzim 2011, jaro 2011, podzim 2010, jaro 2010, podzim 2009, jaro 2009, podzim 2008, jaro 2008, podzim 2007, jaro 2007, podzim 2006, jaro 2006, podzim 2005
 • PřF:Bi6365 Bakalářská práce ze zoologie II.
   J. Helešic, A. Bardůnek Valigurová, J. Bojková, I. Hodová, L. Petráková, E. Řehulková, J. Sychra, J. Zukal
  jaro 2020, podzim 2019, jaro 2019, podzim 2018, jaro 2018, podzim 2017, jaro 2017, podzim 2016, jaro 2016, podzim 2015, jaro 2015, podzim 2014, jaro 2014, podzim 2013, jaro 2013, podzim 2012, jaro 2012, podzim 2011, jaro 2011, podzim 2010, jaro 2010, podzim 2009, jaro 2009, podzim 2008, jaro 2008, jaro 2007, jaro 2006, jaro 2005, jaro 2004, jaro 2003
 • PřF:Bi6801 Zoologický seminář II
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  jaro 2020, jaro 2019, jaro 2018, jaro 2017, jaro 2016, jaro 2015, jaro 2014, jaro 2013, jaro 2012, jaro 2011, jaro 2010, jaro 2009, jaro 2008, jaro 2007, jaro 2006, jaro 2005, jaro 2004, jaro 2003
  Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
Povinně volitelné předměty
 • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
  podzim 2019, jaro 2019, podzim 2018, jaro 2018, podzim 2017, jaro 2017, podzim 2016, jaro 2016, podzim 2015, jaro 2015, podzim 2014, jaro 2014, podzim 2013, jaro 2013, podzim 2012, jaro 2012, podzim 2011, jaro 2011, podzim 2010, jaro 2010, podzim 2009, jaro 2009, podzim 2008, jaro 2008, podzim 2007, jaro 2007, podzim 2006, podzim 2005, jaro 2005, podzim 2004, jaro 2004, podzim 2003
 • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
  podzim 2019, jaro 2019, podzim 2018, jaro 2018, podzim 2017, jaro 2017, podzim 2016, jaro 2016, podzim 2015, jaro 2015, podzim 2014, jaro 2014, podzim 2013, jaro 2013, podzim 2012, jaro 2012, podzim 2011, jaro 2011, podzim 2010, jaro 2010, podzim 2009, jaro 2009, podzim 2008, jaro 2008, podzim 2007, jaro 2007, podzim 2006, podzim 2005, podzim 2004
 • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 16:00–17:50 A11/333, M. Gelnar, M. Kašný
  podzim 2019, jaro 2019, podzim 2018, jaro 2018, podzim 2017, jaro 2017, podzim 2016, jaro 2016, podzim 2015, jaro 2015, podzim 2014, jaro 2014, podzim 2013, jaro 2013, podzim 2012, jaro 2012, podzim 2011, jaro 2011, podzim 2010, jaro 2010, podzim 2009, jaro 2009, podzim 2008, jaro 2008, podzim 2007, jaro 2007, podzim 2006, podzim 2005, podzim 2004, jaro 2004, podzim 2003, podzim 2002
 • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
   Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
  podzim 2019, jaro 2019, podzim 2018, jaro 2018, podzim 2017, jaro 2017, podzim 2016, jaro 2016, podzim 2015, jaro 2015, podzim 2014, jaro 2014, podzim 2013, jaro 2013, podzim 2012, jaro 2012, podzim 2011, jaro 2011, podzim 2010, jaro 2010, podzim 2009, jaro 2009, podzim 2008, jaro 2008, podzim 2007, jaro 2007, podzim 2006, podzim 2005, podzim 2004, jaro 2004, podzim 2003, podzim 2002
Doporučené volitelné předměty
 • PřF:Bi4115 Systém cévnatých rostlin
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  jaro 2020, jaro 2019, jaro 2018, jaro 2017, jaro 2016, jaro 2015, jaro 2014, jaro 2013, jaro 2012, jaro 2011, jaro 2010, jaro 2009, jaro 2008, jaro 2007, jaro 2006, jaro 2005, jaro 2004
 • PřF:Bi6750 Základní limnologické metody
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  jaro 2018, jaro 2016, jaro 2014, jaro 2013, jaro 2012, jaro 2011, jaro 2010, jaro 2009, jaro 2008, jaro 2007, jaro 2006, jaro 2005, jaro 2004
  Předmět Bi6750 je vypisován v jarním semestru sudých let.
 • PřF:Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  jaro 2020, jaro 2019, jaro 2018, jaro 2017, jaro 2016, jaro 2015, jaro 2014, jaro 2013, jaro 2012, jaro 2011, jaro 2010, podzim 2008, podzim 2007, podzim 2006, podzim 2005, podzim 2004, podzim 2003, podzim 2002
 • PřF:Bi8762 Determinace vodních bezobratlých - cvičení
   [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  jaro 2019, jaro 2017, jaro 2016, jaro 2015, jaro 2014, jaro 2013, jaro 2012
  Předmět Bi8762 je vypisován v jarním semestru lichých let. Aby byl předmět otevřen, je nutná registrace nejméně 5 studentů (v období pro registraci).

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje

Další aplikace