Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Evidenční zařazení studentů do oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání a Antropologie probíhá před začátkem 1. semestru studia.

Studium je koncipováno jako dvouoborové. Doporučené a rozvrhem podporované jsou kombinace chemie-biologie, biologie-matematika a biologie-zeměpis. Požadovaný počet kreditů je 180; z toho 80 kreditů za předměty programu Biologie, 80 kreditů za předměty 2. oboru, 10 kreditů za předměty společného základu a 10 kreditů za Bakalářskou práci jednoho ze studovaných oborů. V šabloně nejsou uvedeny povinné a povinně volitelné předměty, které nejsou ohodnoceny kredity (1 cizí jazyk, tělesná výchova).

1. rok studia

 • Podzimní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi1090c Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi1700 Buněčná biologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi1700c Buněčná biologie - cvičení
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi2080 Histologie a organologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi2080c Histologie a organologie - cvičení
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • Doporučené volitelné předměty
    • PřF:Bi1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
     vhodné pro zájemce o bakalářskou práci na Ústavu botaniky a zoologie
    • PřF:Bi1050 Biologická technika
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:C1300 Základní výpočty v chemii
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:JAB01 Angličtina pro biology I
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Společný základ
   • Povinné předměty
    • PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:XS050 Školní pedagogika
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • Jarní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin
      Po 14:00–16:50 A11/114, P. Bureš
    • PřF:Bi2030c Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení
      P. Bureš, P. Šmarda, O. Rotreklová, P. Daněk, A. Gálová, M. Chudomelová, I. Lipnerová, T. Maňáková, E. Michálková, P. Novák, T. Peterka, J. Procházková, P. Singh, A. Šímová, M. Táborská, K. Veselá, P. Veselý, D. Zukal
     Bi2030c/01 Út 13:00–14:50 A36-225, P. Bureš
     Bi2030c/02 Út 15:00–16:50 A36-225, P. Bureš
     Bi2030c/03 St 8:00–9:50 A36-225, P. Bureš
     Bi2030c/04 St 12:00–13:50 A36-225, P. Bureš
     Bi2030c/05 St 10:00–11:50 A36-225, P. Bureš
    • PřF:Bi2230 Terénní cvičení z botaniky
      O. Rotreklová, P. Daněk, J. Danihelka, A. Gálová, M. Chudomelová, V. Kalníková, I. Lipnerová, E. Michálková, P. Novák, T. Peterka, Z. Plesková, P. Singh, A. Šímová, P. Šmarda, E. Šmerdová, M. Táborská, A. Veleba, K. Veselá, P. Veselý, D. Zukal
   • Doporučené volitelné předměty
    • PřF:C2480 Základy organické chemie a biochemie
      St 15:00–16:50 A8-309, C. Mazal
     Nezapisují studenti kombinace UCh - UB
    • PřF:JAB02 Angličtina pro biology II
      H. Němcová, A. Suchomelová-Polomska
     JAB02/01 Út 9:00–10:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB02/02 Út 11:00–12:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB02/03 Út 13:00–14:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB02/04 St 9:00–10:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB02/05 St 11:00–12:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB02/06 St 13:00–14:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB02/07 Čt 8:00–9:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB02/08 Čt 10:00–11:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB02/09 Po 13:00–14:50 A15/227, H. Němcová
     JAB02/10 Po 15:00–16:50 A15/227, H. Němcová
  • 2. obor (14 kreditů)pod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Společný základ
   • Povinné předměty
    • PřF:XS140 Základy psychologie
      Po 10:00–11:50 A,01026, J. Lukas, J. Mareš
   • Povinně volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
   • Doporučené volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
2. rok studia
 • Podzimní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi1030c Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi1060c Cytologie a anatomie rostlin - cvičení
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi3030 Fyziologie živočichů
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • Doporučené volitelné předměty
    • PřF:Bi1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
     vhodné pro zájemce o bakalářskou práci na Ústavu botaniky a zoologie
    • PřF:Bi1050 Biologická technika
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
 • Jarní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců
      Po 9:00–11:50 A11/306, Z. Řehák
    • PřF:Bi2090c Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení
      T. Bartonička, J. Sychra
     Bi2090c/01 St 16:00–17:50 A36-225, J. Sychra
     Bi2090c/02 Čt 9:00–10:50 A36-225, J. Sychra
     Bi2090c/03 Čt 7:00–8:50 A36-225, J. Sychra
     Bi2090c/04 St 14:00–15:50 A36-225, J. Sychra
    • PřF:Bi4060 Fyziologie rostlin
      Út 9:00–10:50 A11/132, J. Gloser
    • PřF:Bi4060c Fyziologie rostlin - cvičení
      J. Hájek, P. Váczi, V. Gloser, Š. Zezulka, M. Baláž
     Bi4060c/01 Čt 8:00–9:50 A11/333, P. Váczi
     Bi4060c/02 Čt 10:00–11:50 A11/333, P. Váczi
     Bi4060c/03 St 8:00–9:50 A11/333, V. Gloser
     Bi4060c/04 St 10:00–11:50 A11/333, V. Gloser
     Bi4060c/05 Pá 12:00–13:50 A11/333, P. Váczi
     Bi4060c/06 Čt 12:00–13:50 A11/333, Š. Zezulka
     Bi4060c/07 St 14:00–15:50 A11/333, Š. Zezulka
     Bi4060c/08 St 12:00–13:50 A11/333, J. Hájek
     Bi4060c/09 Pá 8:00–9:50 A11/333, J. Hájek
     Bi4060c/10 Pá 10:00–11:50 A11/333, J. Hájek
    • PřF:Bi4360 Terénní cvičení ze zoologie
      J. Schenková, J. Sychra, T. Bartonička, J. Bojková, M. Horsák, A. Konečný, I. Malenovský, P. Pařil, J. Schlaghamerský, V. Syrovátka, A. Tóthová
     Bi4360/1_turnus
     Bi4360/2_turnus
   • Doporučené volitelné předměty
    • PřF:Bi2210 Informační zdroje v botanice
      Út 15:00–16:50 A32-329, P. Bureš
    • PřF:Bi5610 Práce s PC
      St 15:00–16:50 A9-316, P. Hyršl, P. Dobeš
    • PřF:Bi6450 Základní metody terénní botaniky
      Út 15:00–16:50 A32-329, J. Danihelka
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Společný základ
3. rok studia
 • Podzimní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi5080 Základy ekologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:XS090 Asistentská praxe
      M. Farková
   • Povinně volitelné předměty
    • PřF:Bi5009BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚBZ)
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi5009EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚEB)
      vedoucí bakalářské práce, M. Baláž, P. Dobeš, M. Dušková, V. Gloser, J. Hájek, P. Hyršl, M. Kummerová, J. Medalová, H. Nejezchlebová, J. Pacherník, P. Váczi, M. Vácha, J. Večeřa, A. Žákovská
   • Doporučené volitelné předměty
     
    Studenti volí s ohledem na zaměření své bakalářské práce z těchto, případně i dalších předmětů z nabídky MU tak, aby získali celkově potřebné množství kreditů. Doporučen je zejména zápis oborového semináře dle zaměření bakalářské práce (po domluvě s vedoucím BP).
    • PřF:Bi1050 Biologická technika
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi3130 Srovnávací morfologie obratlovců
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
      Čt 16:00–17:50 A11/333, T. Bartonička, J. Bryja
    • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
      Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
    • PřF:Bi5659 Geobotanický seminář I.
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi5672 Biosystematický seminář I.
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
      Čt 16:00–17:50 A11/234, M. Gelnar, M. Kašný
    • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
      Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
    • PřF:Bi8705 Vědecká práce v botanice a zoologii
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Společný základpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
 • Jarní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání
      
   • Povinně volitelné předměty
     
    Z bloku povinně volitelných předmětů (viz kapitola Společný pedagogicko-psychologický základ oborů učitelství předmětů pro střední školy v tomto katalogu) studenti volí za celé studium povinně kurzy za nejméně 3 kredity. Pro zápis je doporučen kurz XS090 Asistentská praxe.
    • PřF:Bi6016BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚBZ)
      J. Helešic, práce, J. Danihelka, J. Divíšek, P. Dobeš, M. Fránková, V. Grulich, M. Hájek, I. Hodová, B. Chattová, M. Chytrý, Z. Lososová, P. Procházka, O. Rotreklová, M. Straka, J. Večeřa, P. Veselý
    • PřF:Bi6016EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚEB)
      vedoucí bakalářské práce, M. Baláž, P. Dobeš, M. Dušková, V. Gloser, J. Hájek, P. Hyršl, M. Kummerová, J. Medalová, H. Nejezchlebová, J. Pacherník, P. Váczi, M. Vácha, J. Večeřa, A. Žákovská
   • Doporučené volitelné předměty
     
    Studenti volí s ohledem na zaměření své bakalářské práce z těchto, případně i dalších předmětů z nabídky MU tak, aby získali celkově potřebné množství kreditů. Doporučen je zejména zápis oborového semináře dle zaměření bakalářské práce (po domluvě s vedoucím BP).
    • PřF:Bi0677 Biosystematický seminář VI.
      Čt 13:00–14:50 A31-238, P. Bureš
    • PřF:Bi2210 Informační zdroje v botanice
      Út 15:00–16:50 A32-329, P. Bureš
    • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
      Čt 16:00–17:50 A11/333, T. Bartonička, J. Bryja
     doporučeno studentům s bakalářskou (ročníkovou) prací vertebratologického zaměření a vážným zájemcům o diplomovou práci tohoto zaměření
    • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
      Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
    • PřF:Bi6330 Obecná parazitologie
      Út 12:00–13:50 A31-238, M. Gelnar, A. Vetešníková Šimková
    • PřF:Bi6360 Hydrobiologie
      St 17:00–18:50 A31-238, J. Bojková, J. Helešic
    • PřF:Bi6450 Základní metody terénní botaniky
      Út 15:00–16:50 A32-329, J. Danihelka
    • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
      Čt 16:00–17:50 A11/234, M. Gelnar, M. Kašný
    • PřF:Bi6660 Geobotanický seminář II.
      Čt 13:00–14:50 A32-329, M. Hájek, M. Chytrý, Z. Lososová, J. Roleček, L. Tichý
    • PřF:Bi6673 Biosystematický seminář II.
      Čt 13:00–14:50 A31-238, P. Bureš
    • PřF:Bi6760 Základy entomologie
      Pá 8:00–9:50 A36-223, Pá 10:00–11:50 A36-223, A. Tóthová
    • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
      Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
    • PřF:Bi8130 Etologie
      Út 15:00–16:50 A11/305, J. Zukal
    • PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě
      Z. Bochníček, P. Konečný
     F2130/01 Čt 12:00–13:50 F2,02012
     F2130/02 Út 8:00–9:50 F2,02012
    • PřF:GE021 Základy geologie
      N. Doláková, J. Leichmann
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Společný základ
Volitelné předměty biologických oborů
 
Studenti si mohou pro doplnění chybějících kreditů zvolit jakýkoliv dostupný předmět z nabídky bakalářských biologických oborů v programu Biologie, příp. Biologie člověka.

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje

Další aplikace