Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Evidenční zařazení studentů do oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání a Antropologie probíhá před začátkem 1. semestru studia.

Studium je koncipováno jako dvouoborové. Doporučené a rozvrhem podporované jsou kombinace chemie-biologie, biologie-matematika a biologie-zeměpis. Požadovaný počet kreditů je 180; z toho 80 kreditů za předměty programu Biologie, 80 kreditů za předměty 2. oboru, 10 kreditů za předměty společného základu a 10 kreditů za Bakalářskou práci jednoho ze studovaných oborů. V šabloně nejsou uvedeny povinné a povinně volitelné předměty, které nejsou ohodnoceny kredity (1 cizí jazyk, tělesná výchova).

1. rok studia

 • Podzimní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 9:00–10:50 A11/306, P. Hrouda, B. Chattová
    • PřF:Bi1090c Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení
      P. Hrouda, D. Dvořák, B. Chattová, L. Chrást
     Bi1090c/01 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 13:00–14:50 A36-225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Chattová
     Bi1090c/02 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 11:00–12:50 A36-225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Chattová
     Bi1090c/03 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 16:00–17:50 A36-225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Chattová
     Bi1090c/04 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 8:00–9:50 A36-225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Chattová
     Bi1090c/05 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 10:00–11:50 A36-225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Chattová
     Bi1090c/06 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 12:00–13:50 A36-225, D. Dvořák, P. Hrouda, B. Chattová
    • PřF:Bi1700 Buněčná biologie
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 11:00–12:50 A11/132, R. Veselská, J. Šmarda
    • PřF:Bi1700c Buněčná biologie - cvičení
      M. Dušková, J. Neradil, J. Škoda, P. Chlapek
     Bi1700c/01_1 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 8:00–9:50 A36-215, M. Dušková
     Bi1700c/01_2 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 8:00–9:50 A36-215, M. Dušková
     Bi1700c/02_1 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 10:00–11:50 A36-215, M. Dušková
     Bi1700c/02_2 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 10:00–11:50 A36-215, M. Dušková
     Bi1700c/03_1 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 11:00–12:50 A36-209, J. Neradil
     Bi1700c/03_2 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 11:00–12:50 A36-209, J. Neradil
     Bi1700c/04_1 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 13:00–14:50 A36-209, P. Chlapek
     Bi1700c/04_2 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 13:00–14:50 A36-209, P. Chlapek
     Bi1700c/05_1 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 15:00–16:50 A36-209, P. Chlapek
     Bi1700c/05_2 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 15:00–16:50 A36-209, P. Chlapek
     Bi1700c/06_1 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 12:00–13:50 A36-215, J. Neradil
     Bi1700c/06_2 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 12:00–13:50 A36-215, J. Neradil
     Bi1700c/07_1 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 14:00–15:50 A36-215, J. Neradil
     Bi1700c/07_2 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 14:00–15:50 A36-215, J. Neradil
     Bi1700c/08_1 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 16:00–17:50 A36-215, P. Chlapek
     Bi1700c/08_2 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 16:00–17:50 A36-215, P. Chlapek
    • PřF:Bi2080 Histologie a organologie
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 18:00–19:50 A11/132, M. Dušková, I. Hodová, H. Nejezchlebová
    • PřF:Bi2080c Histologie a organologie - cvičení
      M. Dušková, I. Hodová, H. Nejezchlebová
     Bi2080c/01 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 7:00–8:50 A36-215, M. Dušková
     Bi2080c/02 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 9:00–10:50 A36-215, M. Dušková
     Bi2080c/03 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 11:00–12:50 A36-215, I. Hodová
     Bi2080c/04 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 13:00–14:50 A36-215, I. Hodová
     Bi2080c/05 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 18:00–19:50 A36-215, M. Dušková
     Bi2080c/06 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 8:00–9:50 A36-215, I. Hodová
     Bi2080c/07 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 10:00–11:50 A36-215, I. Hodová
     Bi2080c/08 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 12:00–13:50 A36-215, I. Hodová
     Bi2080c/09 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 14:00–15:50 A36-215, H. Nejezchlebová
     Bi2080c/10 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 16:00–17:50 A36-215, H. Nejezchlebová
     Bi2080c/11 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 18:00–19:50 A36-215, H. Nejezchlebová
     Bi2080c/12 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Pá 8:00–9:50 A36-215, H. Nejezchlebová
     Bi2080c/13 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Pá 10:00–11:50 A36-215, H. Nejezchlebová
     Bi2080c/14 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Pá 12:00–13:50 A36-215, I. Hodová
    • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 7:00–8:50 A11/132, J. Literák
   • Doporučené volitelné předměty
    • PřF:Bi1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Pá 8:00–9:50 A11/306, I. Hodová, M. Chytrý, S. Pekár, T. Bartonička, J. Bojková, P. Bureš, M. Gelnar, V. Grulich, M. Hájek, J. Helešic, M. Horsák, A. Konečný, I. Malenovský, P. Pařil, Z. Řehák, J. Schlaghamerský
     vhodné pro zájemce o bakalářskou práci na Ústavu botaniky a zoologie
    • PřF:Bi1050 Biologická technika
      M. Baláž, M. Seifertová
     Bi1050/01 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 14:00–15:50 A36-209, St 14:00–15:50 A36-223, M. Baláž, M. Seifertová
     Bi1050/02 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 16:00–17:50 A36-223, Čt 16:00–17:50 A36-209, M. Baláž, M. Seifertová
    • PřF:C1300 Základní výpočty v chemii
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Pá 15:00–16:50 A11/132, M. Nečas
    • PřF:JAB01 Angličtina pro biology I
      H. Němcová, L. Rodriguez, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/T01 M. Navrátilová
     JAB01/01 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 9:00–10:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/02 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 8:00–9:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/03 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 10:00–11:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/04 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 9:00–10:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/05 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 11:00–12:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/06 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 13:00–14:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/07 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 8:00–9:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/08 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 10:00–11:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
     JAB01/09 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 14:00–15:50 A15/227, L. Rodriguez
     JAB01/10 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 16:00–17:50 A15/227, L. Rodriguez
     JAB01/11 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 18:00–19:50 A15/227, L. Rodriguez
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Společný základ
   • Povinné předměty
    • PřF:XS020 Inspiratorium pro učitele
      M. Boček, O. Přibyla, H. Vrtalová
     XS020/01 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 9:00–10:50 J4, H. Vrtalová
     XS020/02 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 18:00–19:50 J4, H. Vrtalová
     XS020/03 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 15:00–16:50 J4, M. Boček
     XS020/04 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 12:00–13:50 J4, M. Boček
     XS020/05 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 15:00–16:50 J4, M. Boček
    • PřF:XS050 Školní pedagogika
      K. Brücknerová, I. Čejková, M. Sedláček, R. Švaříček, J. Zounek
     XS050/01 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 12:00–13:50 Z6,02006, K. Brücknerová
     XS050/02 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 9:00–10:50 Z6,02006, M. Sedláček
     XS050/03 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 12:00–13:50 Z6,02006, I. Čejková
 • Jarní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi2030c Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi2230 Terénní cvičení z botaniky
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • Doporučené volitelné předměty
    • PřF:C2480 Základy organické chemie a biochemie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
     Nezapisují studenti kombinace UCh - UB
    • PřF:JAB02 Angličtina pro biology II
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • 2. obor (14 kreditů)pod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Společný základ
   • Povinné předměty
    • PřF:XS140 Základy psychologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • Povinně volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
   • Doporučené volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
2. rok studia
 • Podzimní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 13:00–15:50 A11/306, M. Horsák
    • PřF:Bi1030c Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení
      J. Schenková
     Bi1030c/02 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 16:00–17:50 A36-223, J. Schenková
     Bi1030c/03 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 9:00–10:50 A36-223, J. Schenková
     Bi1030c/04 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 11:00–12:50 A36-223, J. Schenková
    • PřF:Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 8:00–9:50 A11/132, M. Kummerová
    • PřF:Bi1060c Cytologie a anatomie rostlin - cvičení
      M. Baláž, V. Gloser, J. Hájek, P. Váczi, Š. Zezulka
     Bi1060c/01 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 16:00–17:50 A36-209, P. Váczi
     Bi1060c/02 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 14:00–15:50 A36-209, V. Gloser
     Bi1060c/03 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 10:00–11:50 A36-209, M. Baláž
     Bi1060c/04 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 18:00–19:50 A36-209, P. Váczi
     Bi1060c/05 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Pá 12:00–13:50 A36-209, Š. Zezulka
     Bi1060c/06 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 8:00–9:50 A36-209, P. Váczi
     Bi1060c/07 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Pá 8:00–9:50 A36-209, Š. Zezulka
     Bi1060c/08 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 12:00–13:50 A36-209, J. Hájek
     Bi1060c/09 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 14:00–15:50 A36-209, J. Hájek
     Bi1060c/10 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Pá 10:00–11:50 A36-209, J. Hájek
    • PřF:Bi3030 Fyziologie živočichů
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 10:00–11:50 A11/132, M. Vácha, P. Hyršl, J. Pacherník
    • PřF:Bi3031 Demonstrační úlohy z fyziologie živočichů
      učitelé OFIŽ, M. Vácha, P. Hyršl, P. Dobeš, J. Medalová, K. Tomanová
     Bi3031/01 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 16:00–17:50 A36-212, P. Dobeš, P. Hyršl, M. Vácha
     Bi3031/02 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 18:00–19:50 A36-212, P. Dobeš, P. Hyršl, M. Vácha
    • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 7:00–8:50 A11/132, J. Literák
   • Doporučené volitelné předměty
    • PřF:Bi1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Pá 8:00–9:50 A11/306, I. Hodová, M. Chytrý, S. Pekár, T. Bartonička, J. Bojková, P. Bureš, M. Gelnar, V. Grulich, M. Hájek, J. Helešic, M. Horsák, A. Konečný, I. Malenovský, P. Pařil, Z. Řehák, J. Schlaghamerský
     vhodné pro zájemce o bakalářskou práci na Ústavu botaniky a zoologie
    • PřF:Bi1050 Biologická technika
      M. Baláž, M. Seifertová
     Bi1050/01 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 14:00–15:50 A36-209, St 14:00–15:50 A36-223, M. Baláž, M. Seifertová
     Bi1050/02 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 16:00–17:50 A36-223, Čt 16:00–17:50 A36-209, M. Baláž, M. Seifertová
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
 • Jarní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi2090c Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi4060 Fyziologie rostlin
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi4060c Fyziologie rostlin - cvičení
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi4360 Terénní cvičení ze zoologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • Doporučené volitelné předměty
    • PřF:Bi2210 Informační zdroje v botanice
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi5610 Využití informačních technologií v biologii
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi6450 Základní metody terénní botaniky
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Společný základ
3. rok studia
 • Podzimní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi5080 Základy ekologie
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 17:00–18:50 A11/306, M. Gelnar, M. Hájek
    • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 7:00–8:50 A11/132, J. Literák
    • PřF:XS090 Asistentská praxe
      M. Farková
   • Povinně volitelné předměty
    • PřF:Bi5009BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚBZ)
      vedoucí bakalářské práce, T. Bartonička, J. Benešová, R. Blažek, J. Bojková, P. Bureš, J. Danihelka, J. Divíšek, M. Dušková, D. Dvořák, M. Fránková, M. Gelnar, V. Grulich, V. Gvoždík, J. Hájek, M. Hájek, J. Helešic, I. Hodová, M. Horsák, Z. Hromádka, P. Hrouda, P. Hyršl, B. Chattová, M. Chytrý, E. Janouškovcová, P. Jurajda, A. Konečný, M. Kummerová, Z. Lososová, Š. Mašová, J. Medalová, H. Nejezchlebová, J. Pacherník, P. Pařil, B. Pelánková, P. Procházka, O. Rotreklová, K. Růžička, Z. Řehák, J. Schenková, V. Šimek, P. Šmarda, K. Šumberová, J. Těšitel, L. Tvrzová, P. Váczi, M. Vácha, J. Večeřa, P. Veselý, M. Zhai, A. Žákovská
    • PřF:Bi5009EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium I (ÚEB)
      M. Baláž, P. Dobeš, M. Dušková, V. Gloser, J. Hájek, P. Hyršl, L. Kubala, M. Kummerová, J. Medalová, H. Nejezchlebová, J. Pacherník, J. Šmarda, P. Váczi, M. Vácha, J. Večeřa, A. Žákovská
   • Doporučené volitelné předměty
     
    Studenti volí s ohledem na zaměření své bakalářské práce z těchto, případně i dalších předmětů z nabídky MU tak, aby získali celkově potřebné množství kreditů. Doporučen je zejména zápis oborového semináře dle zaměření bakalářské práce (po domluvě s vedoucím BP).
    • PřF:Bi1050 Biologická technika
      M. Baláž, M. Seifertová
     Bi1050/01 Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 14:00–15:50 A36-209, St 14:00–15:50 A36-223, M. Baláž, M. Seifertová
     Bi1050/02 Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 16:00–17:50 A36-223, Čt 16:00–17:50 A36-209, M. Baláž, M. Seifertová
    • PřF:Bi3130 Srovnávací morfologie obratlovců
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 10:00–11:50 A32-329, T. Bartonička, A. Konečný
    • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
      Po 24. 9. až Pá 14. 12. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
    • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
    • PřF:Bi5659 Geobotanický seminář I.
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 13:00–14:50 A32-329, M. Hájek, M. Chytrý, Z. Lososová, J. Roleček, L. Tichý
    • PřF:Bi5672 Biosystematický seminář I.
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 13:00–14:50 A31-238, P. Bureš
    • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
      Po 1. 10. až Pá 14. 12. Čt 15:00–16:50 A11/335, M. Gelnar, M. Kašný
    • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
    • PřF:Bi8705 Vědecká práce v botanice a zoologii
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 12:00–12:50 A32-329, J. Danihelka
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Společný základpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
 • Jarní semestr
  • Biologie
   • Povinné předměty
     
    Studenti zapisují rovněž povinné předměty Společného základu učitelského studia.
    • PřF:Bi6086 Bakalářská státní závěrečná zkouška z Biologie se zaměřením na vzdělávání
      
   • Povinně volitelné předměty
     
    Z bloku povinně volitelných předmětů (viz kapitola Společný pedagogicko-psychologický základ oborů učitelství předmětů pro střední školy v tomto katalogu) studenti volí za celé studium povinně kurzy za nejméně 3 kredity. Pro zápis je doporučen kurz XS090 Asistentská praxe.
    • PřF:Bi6016BZ Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚBZ)
      J. Helešic, práce, J. Divíšek, P. Dobeš, V. Grulich, I. Hodová, Z. Lososová, O. Rotreklová, J. Sychra, J. Těšitel, J. Večeřa
    • PřF:Bi6016EB Bakalářská práce z biologie pro učitelské studium II (ÚEB)
      M. Baláž, P. Dobeš, M. Dušková, V. Gloser, J. Hájek, P. Hyršl, L. Kubala, M. Kummerová, J. Medalová, H. Nejezchlebová, J. Pacherník, J. Šmarda, P. Váczi, M. Vácha, J. Večeřa, A. Žákovská
   • Doporučené volitelné předměty
     
    Studenti volí s ohledem na zaměření své bakalářské práce z těchto, případně i dalších předmětů z nabídky MU tak, aby získali celkově potřebné množství kreditů. Doporučen je zejména zápis oborového semináře dle zaměření bakalářské práce (po domluvě s vedoucím BP).
    • PřF:Bi0677 Biosystematický seminář VI
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi2210 Informační zdroje v botanice
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi4001 Pokroky ve výzkumu obratlovců (seminář)
      Po 24. 9. až Pá 14. 12. Čt 16:00–17:50 A11/305, T. Bartonička, J. Bryja
     doporučeno studentům s bakalářskou (ročníkovou) prací vertebratologického zaměření a vážným zájemcům o diplomovou práci tohoto zaměření
    • PřF:Bi5021 Evertebratologický seminář
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 15:00–16:50 A31-238, S. Pekár, J. Schlaghamerský
    • PřF:Bi6330 Obecná parazitologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi6360 Hydrobiologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi6450 Základní metody terénní botaniky
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi6473 Parazitologický seminář
      Po 1. 10. až Pá 14. 12. Čt 15:00–16:50 A11/335, M. Gelnar, M. Kašný
    • PřF:Bi6660 Geobotanický seminář II
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi6673 Biosystematický seminář II
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi6760 Základy entomologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:Bi7805 Hydrobiologický seminář
      Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 15:00–16:50 A32-329, J. Helešic, J. Schenková, J. Bojková
    • PřF:Bi8130 Etologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:F2130 Fyzika v živé přírodě
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    • PřF:GE021 Základy geologie
      [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • 2. oborpod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Společný základ
Volitelné předměty biologických oborů
 
Studenti si mohou pro doplnění chybějících kreditů zvolit jakýkoliv dostupný předmět z nabídky bakalářských biologických oborů v programu Biologie, příp. Biologie člověka.

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje

Další aplikace