Odkazy do vyšších úrovní šablon:
Přírodovědecká fakulta
Registrační šablony
Registrační šablony pro studia započatá před rokem 2019
Programy BIOLOGIE (Experimentální biologie, Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Ekologická a evoluční biologie)
Bakalářské obory
Bakalářské obory obecné
Ekologická a evoluční biologie

Zaměření Botanika

1. rok studia
 • Podzimní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi1000 Úvod do studia ekologické a evoluční biologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi1030c Fylogeneze a diverzita bezobratlých - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi1090 Fylogeneze a diverzita řas a hub
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi1090c Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi1700 Buněčná biologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi1700c Buněčná biologie - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi2080 Histologie a organologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi2080c Histologie a organologie - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi3060 Obecná genetika
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Doporučené volitelné předměty
   • PřF:Bi3061 Praktikum z obecné genetiky
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:C1300 Základní výpočty v chemii
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:JAB01 Angličtina pro biology I
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.
 • Jarní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi2030 Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 14:00–16:50 A11/114, Po 14:00–16:50 A11/306, P. Bureš
   • PřF:Bi2030c Fylogeneze a diverzita vyšších rostlin - cvičení
     P. Bureš, P. Šmarda, O. Rotreklová, P. Daněk, A. Gálová, M. Chudomelová, I. Lipnerová, T. Maňáková, E. Michálková, P. Novák, T. Peterka, J. Procházková, P. Singh, A. Šímová, M. Táborská, K. Veselá, P. Veselý, D. Zukal
    Bi2030c/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 18:00–19:50 A36-225
    Bi2030c/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 15:00–16:50 A36-225
    Bi2030c/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 17:00–18:50 A36-225
    Bi2030c/04 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 8:00–9:50 A36-225
    Bi2030c/05 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 10:00–11:50 A36-225
    Bi2030c/06 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 12:00–13:50 A36-225
   • PřF:Bi2090 Fylogeneze a diverzita obratlovců
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–13:50 A11/305, T. Bartonička
   • PřF:Bi2090c Fylogeneze a diverzita obratlovců - cvičení
     T. Bartonička, J. Sychra
    Bi2090c/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 14:00–15:50 A36-225, T. Bartonička, J. Sychra
    Bi2090c/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 16:00–17:50 A36-225, T. Bartonička, J. Sychra
    Bi2090c/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 7:00–8:50 A36-225, T. Bartonička, J. Sychra
   • PřF:Bi2130 Terénní cvičení k systematické botanice
     J. Danihelka, V. Grulich, P. Šmarda
   • PřF:Bi2140 Terénní cvičení ze zoologie
     J. Schenková
    Bi2140/2_turnus
    Bi2140/3_turnus
  • Doporučené povinně volitelné předmětypod tímto názvem nejsou žádné další informace ]
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Pro studenty botanického zaměření jsou doporučené předměty Bi6450 a Bi6631.
   • PřF:Bi6631 Floristický kurs České botanické společnosti
     V. Grulich
    Kurs Bi6631 je možno absolvovat vícekrát během studia.
   • PřF:Bi8761 Úvod do terénní zoologie bezobratlých
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 11:00–12:50 A36-223, J. Schenková, M. Horsák, M. Zhai, A. Bardůnek Valigurová, I. Malenovský, P. Pařil, R. Pecková, S. Pekár, E. Řehulková, M. Seifertová, J. Schlaghamerský, J. Sychra
   • PřF:JAB02 Angličtina pro biology II
     M. Dudová, L. Rodriguez
    JAB02/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 12:00–13:50 A15/227, L. Rodriguez
    JAB02/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 14:00–15:50 A15/227, L. Rodriguez
    JAB02/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 J5, L. Rodriguez
    JAB02/04 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 13:00–14:50 J5, L. Rodriguez
    JAB02/05 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 10:00–11:50 J5, L. Rodriguez
    JAB02/06 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 12:00–13:50 J5, L. Rodriguez
    JAB02/07 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 8:00–9:50 A15/227, M. Dudová
    JAB02/08 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 10:00–11:50 A15/227, M. Dudová
    Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.
   • PřF:Bi6450 Základní metody terénní botaniky
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 16:00–17:50 A32-329, J. Danihelka
2. rok studia
 • Podzimní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi1060c Cytologie a anatomie rostlin - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi1180 Morfologie rostlin
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi5080 Základy ekologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Doporučené povinně volitelné předměty
    
   Z povinně volitelných předmětů obou semestrů 2. roku studia student povinně volí alespoň v rozsahu 9 kreditů. Nabídka dalších povinně volitelných předmětů je na konci tohoto studijního plánu.
   • PřF:Bi5640 Biologie a ekologie mechorostů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi5640 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi7529 Metody mykologického výzkumu
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Budoucím studentům magisterského zaměření Fykologie a mykologie je doporučeno v tomto semestru absolvovat předmět Bi1050 (z nabídky volitelných předmětů na konci tohoto studijního plánu).
   • PřF:JAB03 Angličtina pro biology III
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.
 • Jarní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi4010 Základy molekulární biologie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 11:00–12:50 A11/306, J. Šmarda
   • PřF:Bi4010c Základy molekulární biologie - cvičení
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 11:00–11:50 A11/132, R. Pantůček
   • PřF:Bi4060 Fyziologie rostlin
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 9:00–10:50 A11/132, J. Gloser
   • PřF:Bi4115 Systém cévnatých rostlin
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 12:00–13:50 A31-238, V. Grulich
   • PřF:Bi5210 Populační ekologie rostlin
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 15:00–16:50 A32-329, L. Tichý
   • PřF:Bi6549 Zpracování základních botanických dat
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 14:00–15:50 A31-238, J. Danihelka, L. Tichý
   • PřF:JA001 Odborná angličtina - zkouška
     Š. Bilová, E. Čoupková, D. Dlabolová, M. Dudová, J. Kubrická, A. Pandavar, L. Rodriguez
   • PřF:Bi6450 Základní metody terénní botaniky
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 16:00–17:50 A32-329, J. Danihelka
   • PřF:Bi2210 Informační zdroje v botanice
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 15:00–16:50 A32-329, P. Bureš
  • Doporučené povinně volitelné předměty
    
   Z povinně volitelných předmětů obou semestrů druhého roku studia student povinně volí alespoň v rozsahu 9 kreditů.
   Studenti jsou povinni během bakalářského a navazujícího magisterského studia absolvovat alespoň jednou všechna tato terénní cvičení: Bi6631, Bi6661, Bi6671 a Bi6691. Ve druhém roce studia povinně absolvují alespoň jeden z předmětů Bi6661 nebo Bi6671 s ohledem na zaměření bakalářské práce.
   Budoucím studentům magisterského zaměření Biosystematika rostlin je doporučeno v tomto semestru absolvovat předmět Bi6589, studentům fykologického zaměření je doporučeno absolvovat Bi9529.
   Nabídka dalších povinně volitelných předmětů je na konci tohoto studijního plánu.
   • PřF:Bi2060 Základy mikrobiologie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 8:00–9:50 A11/306, M. Vítězová
   • PřF:Bi2060c Základy mikrobiologie - cvičení
     I. Buriánková, J. Kučerová, I. Kushkevych, A. Molíková, M. Struk
    Bi2060c/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 16:00–17:50 A25-111, I. Kushkevych
    Bi2060c/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 8:00–9:50 A25-111, M. Struk
    Bi2060c/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 14:00–15:50 A25-111, I. Kushkevych
    Bi2060c/04 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 16:00–17:50 A25-111, A. Molíková
   • PřF:Bi6589 Metody rostlinné taxonomie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 9:00–10:50 A36-225, P. Šmarda
   • PřF:Bi6661 Terénní cvičení z geobotaniky
     Z. Lososová, L. Tichý
   • PřF:Bi6671 Terénní cvičení ke květeně ČR
     V. Grulich
    Předmět Bi6671 je možné absolvovat vícekrát během studia.
   • PřF:Bi9529 Metody terénní fykologie
     B. Hutňan Chattová
  • Doporučené volitelné předměty
   • PřF:Bi6631 Floristický kurs České botanické společnosti
     V. Grulich
    Předmět Bi6631 je možné absolvovat vícekrát během studia.
   • PřF:JAB04 Angličtina pro biology IV
     A. Pandavar, L. Rodriguez
    JAB04/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 A15/114, A. Pandavar
    JAB04/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 13:00–14:50 A15/114, A. Pandavar
    JAB04/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 12:00–13:50 A15/227, L. Rodriguez
    Fakulta nabízí také výuku francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny.
3. rok studia
 • Podzimní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi5040 Biostatistika - základní kurz
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi5200 Bakalářská práce z botaniky a ekologie I.
     vedoucí bakalářské práce, M. Chytrý, P. Bureš, J. Danihelka, D. Dvořák, M. Fránková, V. Grulich, M. Hájek, R. Hédl, P. Hrouda, J. Roleček, O. Rotreklová, P. Šmarda, K. Šumberová, L. Tichý
   • PřF:Bi5690 Botanický seminář I
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
   • PřF:Bi8705 Vědecká práce v botanice a zoologii
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Povinnost absolvovat předmět Bi8705 se nevztahuje na studenty, kteří v dosavadním průběhu studia absolvovali jako povinný předmět Bi3110.
   • PřF:C7777 Zacházení s chemickými látkami
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Doporučené povinně volitelné předměty
    
   Studenti povinně volí jeden z dvojice seminářů Bi5672 a Bi5659 dle zaměření bakalářské práce; tato povinná volba platí i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno opakované absolvování seminářů.
   Z dalších povinně volitelných předmětů obou semestrů třetího roku studia student povinně volí alespoň v rozsahu 15 kreditů.
   Nabídka dalších povinně volitelných předmětů je na konci tohoto studijního plánu.
   • PřF:Bi5640 Biologie a ekologie mechorostů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi5640 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi5659 Geobotanický seminář I
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi5672 Biosystematický seminář I
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7180 Evoluční morfologie rostlin
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7529 Metody mykologického výzkumu
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi7580 Fytogeografie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Nabídka dalších volitelných předmětů je na konci tohoto studijního plánu.
   • PřF:Bi5560 Základy statistiky pro biology
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • Jarní semestr
  • Povinné předměty
   • PřF:Bi6015 Bakalářská práce z botaniky a ekologie II.
     J. Helešic, P. Bureš, M. Hájek, I. Hodová, P. Hrouda, B. Hutňan Chattová, M. Chytrý, Z. Lososová, T. Mandáková, P. Novák, T. Peterka, J. Roleček, P. Šmarda, K. Šumberová, J. Těšitel, L. Tichý, P. Veselý
   • PřF:Bi6083 Bakalářská státní závěrečná zkouška z ekologické a evoluční biologie
     
   • PřF:Bi6651 Botanický seminář II.
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 16:00–17:50 A11/114, Z. Lososová, M. Chytrý
    Předmět je povinný i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno jeho opakované absolvování.
  • Doporučené povinně volitelné předměty
    
   Studenti povinně volí jeden z dvojice seminářů Bi6673 a Bi6660 dle zaměření bakalářské práce; tato povinná volba platí i pro studenty prodlužující studium (ve čtvrtém a dalších letech bakalářského studia); z tohoto důvodu je umožněno opakované absolvování seminářů.
   Z dalších povinně volitelných předmětů obou semestrů třetího roku studia student povinně volí alespoň v rozsahu 15 kreditů.
   Budoucím studentům magisterského zaměření Biosystematika rostlin je doporučeno v tomto semestru absolvovat předmět Bi6580, budoucím studentům zaměření Ekologie rostlin je doporučeno absolvovat Bi6540.
   Nabídka dalších povinně volitelných předmětů je na konci tohoto studijního plánu.
   • PřF:Bi6540 Vegetace ČR
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 8:00–10:50 A31-239, M. Chytrý
   • PřF:Bi6570 Evoluční biologie rostlin
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 10:00–11:50 A31-238, F. Zedek
   • PřF:Bi6580 Taxonomie rostlin
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 12:00–13:50 A31-238, P. Šmarda
   • PřF:Bi6589 Metody rostlinné taxonomie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 9:00–10:50 A36-225, P. Šmarda
   • PřF:Bi6660 Geobotanický seminář II.
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 13:00–14:50 A32-329, Z. Lososová, M. Hájek, M. Chytrý, J. Roleček, J. Těšitel, L. Tichý
   • PřF:Bi6673 Biosystematický seminář II.
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 13:00–14:50 A31-238, P. Bureš
   • PřF:Bi9529 Metody terénní fykologie
     B. Hutňan Chattová
  • Doporučené volitelné předměty
    
   Nabídka dalších volitelných předmětů je na konci tohoto studijního plánu.
Další předměty vhodné pro 1. až 3. rok studia
 • Podzimní semestr
  • Volitelné předměty
   • PřF:Bi1050 Biologická technika
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi3030 Fyziologie živočichů
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi3030c Fyziologie živočichů - cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi5650 Biologie a ekologie lišejníků
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi5650 je vypisován v podzimním semestru lichých let.
   • PřF:Bi7530 Mykologická exkurze
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7530 je možné absolvovat vícekrát během studia.
   • PřF:Bi7560 Úvod do R
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Bi8190 Vizualizace biologických dat
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi8190 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi9009 Geografické informační systémy v botanice a zoologii II
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi9009 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi9520 Fykologická exkurze
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi9520 je možné absolvovat vícekrát během studia.
   • PřF:Bi9555 Diatomologie - determinační cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi9555 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi9560 Úvod do diatomologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi9560 je vypisován v podzimním semestru sudých let.
   • PřF:Bi9661 Vybrané problémy z ekologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi9661 je možné absolvovat vícekrát během studia.
   • PřF:C3580 Biochemie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:C3620 Biochemie - laboratorní cvičení
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:M1030 Matematika pro biology a biochemiky
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
   • PřF:Z0076 Meteorologie a klimatologie
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
 • Jarní semestr
  • Volitelné předměty
   • PřF:Bi0662 Vybrané problémy z ekologie
     Y. Desdevises
    Předmět Bi0662 je možné absolvovat vícekrát během studia.
   • PřF:Bi3010 Elektronová mikroskopie
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 17:00–18:50 A11/306, I. Hodová
    Bi3010/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 9:00–10:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 14:00–15:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/04 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 9:00–10:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/05 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 11:00–12:50 A31-1S11, I. Hodová
    Bi3010/06 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 14:00–15:50 A31-1S11, I. Hodová
   • PřF:Bi4060c Fyziologie rostlin - cvičení
     J. Hájek, P. Váczi, V. Gloser, Š. Zezulka, M. Baláž
    Bi4060c/01 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 8:00–9:50 A11/333, P. Váczi
    Bi4060c/02 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 10:00–11:50 A11/333, P. Váczi
    Bi4060c/03 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 8:00–9:50 A11/333, V. Gloser
    Bi4060c/04 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 8:00–9:50 A11/333, J. Hájek
    Bi4060c/05 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 14:00–15:50 A11/333, Š. Zezulka
    Bi4060c/06 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 10:00–11:50 A11/333, P. Váczi
    Bi4060c/07 Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 12:00–13:50 A11/333, J. Hájek
    Bi4060c/08 Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 12:00–13:50 A11/333, J. Hájek
   • PřF:Bi6050 Introduction to Biostatistics in English
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 9:00–10:50 A9-316, J. Těšitel
   • PřF:Bi6590 Statistické zpracování biosystematických a taxonomických dat
     P. Šmarda
    Předmět Bi6590 je vypisován v jarním semestru lichých let.
   • PřF:Bi6681 Chráněná území Brna a okolí 1
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 8:00–9:50 A31-238, P. Veselý
    Předmět Bi6681 je vypisován v jarním semestru lichých let.
   • PřF:Bi6682 Chráněná území Brna a okolí 2
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi6682 je vypisován v jarním semestru sudých let.
   • PřF:Bi6691 Zahraniční botanická exkurze
     V. Grulich, M. Chytrý
    Předmět Bi6691 je možné absolvovat vícekrát během studia.
   • PřF:Bi7111 Terénní exkurze k environmentálním problémům
     P. Pařil, J. Sychra, L. Tichý
   • PřF:Bi7525 Obecná mykologie
     P. Hrouda
    Předmět Bi7525 je vypisován v jarním semestru lichých let.
   • PřF:Bi7535 Ekologie hub
     [ předmět se nevyučuje ve vybraném období ]
    Předmět Bi7535 je vypisován v jarním semestru sudých let.
   • PřF:Bi7539 Systematický přehled makroskopických hub
     D. Dvořák
    Předmět Bi7539 je vypisován v jarním semestru lichých let.
   • PřF:Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 12:00–13:50 A9-316, Čt 10:00–11:50 A36-225, V. Syrovátka
   • PřF:Bi7920 Zpracování biologických dat
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 12:00–13:50 A32-329, S. Pekár,
   • PřF:Bi8300 Příroda ve čtvrtohorách
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 9:00–10:50 A32-329, M. Horsák, J. Roleček
   • PřF:Bi9000 Geografické informační systémy v botanice a zoologii
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Pá 9:00–11:50 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3), O. Hájek
   • PřF:Bi9535 Ekologie sinic a řas
     B. Hutňan Chattová
   • PřF:Bi9539 Řasy a sinice v rozmanitých limnických biotopech
     Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 16:00–17:50 Kontaktujte učitele, R. Geriš

Rozvrh šablony | Doplnit semestry, ve kterých se předmět vypisuje